Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

1. Yleistä

Yhdistys perustettiin 24.5.2000. Yhdistys on osallistunut tähän mennessä neljästi Kirkkonummipäiviin, on järjestänyt valtakunnalliset tähtipäivät, kerhoiltoja on kerran viikossa ja on järjestänyt esitelmätilaisuuksia kerran kuussa. Lastenkerho kokoontuu joka toinen viikko. Tavoitteena on varustaa havaintopaikkaa ja hankkia sinne tähtitorni.

2. Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan, muut toimihenkilöt valitsee hallitus.

3. Talous

Yhdistyksen taloudelle luo hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu on yli 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 40 euroa ja kannatusjäsenten 200 euroa.

Yhdistys anoo Kirkkonummen kunnalta toiminta-avustusta. Yhdistys anoo lisäksi apurahoja yksityisiltä rahastoilta ja säätiöiltä.

Ursalta hankitaan kirjallisuutta, jota myydään jäsenille ja yleisölle.

4. Kokoukset

Yhdistys pitää kevätkokouksen helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa hyväksytään mm. toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Syyskokouksessa hyväksytään mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksuista ja valitaan uusi hallitus.

5. Esitelmät

Esitelmätilaisuuksia pidetään kerran kuussa paitsi kesällä. Esitelmät pidetään yleensä Kirkkonummen kirkonkylän koulukeskuksen auditoriossa. Esitelmätilaisuuksille pyritään järjestämään rahoitus Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunnalta tai Kirkkonummen Kansalaisopistolta.

6. Retket

Yhdistys järjestää koko perheen retkiä lähiseudulle. Mahdollisesti järjestetään myös retkiä muualle Suomeen, kuten Tuorlan observatorioon.

7. Kerhoillat

Jäsenille pidetään kerhoiltoja kerran viikossa. Kerhoilloissa katsotaan jokin video tai pidetään pienimuotoinen alustus. Selkeällä säällä katsotaan kesällä Aurinkoa tai talvikaudella tähtiä. Yhdistykselle järjestetään pikkujoulut.

8. Lastenkerho

Lasten kerhoiltoja pidetään joka toinen viikko. Illoissa tehdään tähtiharrastusta tutuksi katsomalla diakuvia ja askartelemalla. Selkeällä säällä katsotaan Aurinkoa tai tähtiä.

9. Matematiikka-/fysiikkakerho

Yhdistyksessä toimii myös matematiikka-/fysiikkakerho, jota pitää Markku af Heurlin. Se kokoontuu noin joka toinen viikko.

10. Havaintovälineet ja -paikka

Yhdistyksellä on 11 cm TAL-1 peilikaukoputki ja 28 cm Celestron-kaukoputki. Yhdistyksellä on myös Astroscan-kaukoputki, jota lainataan jäsenille.

Yhdistykselle on hankittu CCD-kamera Wihurin rahaston apurahalla. CCD-kameraa käytetään pääasiassa 28 cm:n Celestron-kaukoputken kanssa tai muiden yhteensopivien välineiden kanssa.

Yhdistyksessä valmistetaan 20 cm peilikaukoputkea. Se pyritään valmistamaan toimintavuoden aikana.

Yhdistyksellä on kunnalta saatu havaintopaikka Volsissa. Sieltä on toistaiseksi kaadettu puustoa ja laadittu suunnitelmia alueelle laitettavista rakennelmista, mutta suunnitelmia on rajoittanut rahavarojen puuttuminen. Rahaa on toistaiseksi anottu kolmelta säätiöltä, mutta anomusten käsittely on vielä kesken.

11. Kirjasto

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa antaa Komeetalle uudet kirjansa ja Tähdet ja avaruus -lehden. Muilta tähtiyhdistyksiltä saadaan jäsenlehtiä. Komeetta ostaa vanhempia kirjoja ja muita kuin Ursan kirjoja.

Kirjastoa kartutetaan mm. opintokerhon valtionavulla. Kirjastosta lainataan myös yhdistyksen jäsenten omistamia kirjoja ja lehtiä.

12. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistys julkaisee lehteään Komeetan Pyrstöä vähintään neljä kertaa. Lehti julkaistaan paperimuodossa ja verkkoversiona.

Kirkkonummen Sanomissa ja Länsiväylässä julkaistaan kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta, varsinkin esitelmätilaisuuksista. Mainituissa lehdissä ja Helsingin Sanomissa julkaistaan ilmoituksia yhdistyksen toiminnasta. Myös pyritään esiintymään radioissa.

Yhdistyksessä tehdään myös yhdistys- ja toimintaesitteet.

13. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuja kehitetään edelleen Ursan palvelimella. Sähköpostilistan avulla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta.

14. Opintokerho

Viikoittaisten kerhokokoontumisten yhteydessä toimii Komeetan opintokerho, joka saa valtionapua kolme euroa tunnilta. Valtionapu käytetään yleensä kirjojen ostamiseen tai lehtitilauksiin.

15. Muu toiminta

Yhdistys osallistuu mm. Kirkkonummipäiviin elo-syyskuun vaihteessa. 23.-25.1.2004 järjestetään Komeetan talvipäivät Lillkanskogin kesäsiirtolassa Porkkalanniemellä. Maaliskuussa 2004 järjestetään samassa paikassa myös yhdessä Ursan kanssa laitepäivä.