Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2003

1. Yleistä

Yhdistys perustettiin 24.5.2000. Yhdistys on osallistunut tähän mennessä kolmasti Kirkkonummipäiviin, on järjestänyt valtakunnalliset tähtipäivät, kerhoiltoja on kerran viikossa ja järjestänyt esitelmätilaisuuksia kerran kuussa. Lastenkerho kokoontuu joka toinen viikko. Tavoitteena on hankkia tähtitorni.

2. Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhdistyksen syyskokous, muut toimihenkilöt valitsee hallitus.

3. Talous

Yhdistyksen taloudelle luo hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu on yli 25-vuotiailta 17 euroa, tätä nuoremmilta 9 euroa ja perhejäseniltä 4 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 35 euroa ja kannatusjäsenten 150 euroa.

Yhdistys anoo Kirkkonummen kunnalta toiminta-avustusta. Yhdistys anoo lisäksi apurahoja yksityisiltä rahastoilta ja säätiöiltä.

Ursalta hankitaan kirjallisuutta, jota myydään jäsenille ja yleisölle.

4. Kokoukset

Yhdistys pitää kevätkokouksen helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa hyväksytään mm. toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Syyskokouksessa hyväksytään mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksuista ja valitaan uusi hallitus.

5. Esitelmät

Esitelmätilaisuuksia pyritään pitämään kerran kuussa paitsi kesällä. Esitelmät pidetään yleensä kirkonkylän koulukeskuksen auditoriossa. Esitelmätilaisuuksille pyritään järjestämään rahoitus Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunnalta tai Kirkkonummen Kansalaisopistolta. Yhdistys on myös anonut avustusta, jotta se voisi itse rahoittaa esitelmiä.

6. Retket

Yhdistys järjestää koko perheen retkiä lähiseudulle. Mahdollisesti järjestetään myös retkiä muualle Suomeen, kuten Tuorlan observatorioon.

7. Kerhoillat

Jäsenille pidetään kerhoiltoja kerran viikossa. Kerhoilloissa katsotaan jokin video tai pidetään pienimuotoinen alustus. Selkeällä säällä katsotaan kesällä Aurinkoa tai talvikaudella tähtiä. Yhdistykselle järjestetään pikkujoulut.

8. Lastenkerho

Lasten kerhoiltoja pidetään joka toinen viikko. Illoissa tehdään tähtiharrastusta tutuksi katsomalla diakuvia ja askartelemalla. Selkeällä säällä katsotaan Aurinkoa tai tähtiä.

9. Havaintovälineet ja tähtinäytännöt

Yhdistyksellä on 11 cm TAL-1 peilikaukoputki. Yhdistyksellä on myös Astroscan-kaukoputki, jota lainataan jäsenille. Niillä näytetään tähtiä yhdistyksen kerhohuoneella.

Yhdistykselle hankitaan CCD-kamera saadun Wihurin rahaston apurahan turvin.

Yhdistyksessä valmistetaan 20 cm peilikaukoputkea. Se valmistetaan toimintavuoden aikana. Yhdistykselle hankitaan havaintopaikka ja tehdään suunnitelmat tähtitornin rakentamiseksi.

10. Kirjasto

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa antaa Komeetalle uudet kirjansa ja Tähdet ja avaruus -lehden. Muilta tähtiyhdistyksiltä saadaan jäsenlehtiä. Komeetta ostaa vanhempia kirjoja ja muita kuin Ursan kirjoja.

Kirjastoa kartutetaan mm. opintokerhon valtionavulla. Kirjastosta lainataan myös yhdistyksen jäsenten omistamia kirjoja ja lehtiä.

11. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistys julkaisee lehteään Komeetan Pyrstöä vähintään neljä kertaa. Lehti julkaistaan paperimuodossa ja verkkoversiona.

Kirkkonummen Sanomissa ja Länsiväylässä julkaistaan kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta, varsinkin esitelmätilaisuuksista. Mainituissa lehdissä ja Helsingin Sanomissa julkaistaan ilmoituksia yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksessä tehdään myös yhdistys- ja toimintaesitteet.

12. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuja kehitetään edelleen Ursan palvelimella. Sähköpostilistan avulla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta.

13. Opintokerho

Viikoittaisten kerhokokoontumisten yhteydessä toimii Komeetan opintokerho, joka saa valtionapua kolme euroa tunnilta. Valtionapu käytetään yleensä kirjojen ostamiseen tai lehtitilauksiin.

14. Muu toiminta

Yhdistyksessä toimii myös matematiikankerho, jota pitää Markku af Heurlin. Se kokoontuu noin joka toinen viikko. Yhdistys osallistuu mm. Kirkkonummipäiviin elo-syyskuun vaihteessa. 30.1.-1.2.2003 järjestetään Komeetan talvipäivät Lillkanskogin kesäsiirtolassa Porkkalanniemellä.