Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2001

1. Yleistä

Yhdistys perustettiin 24.5.2000. Toistaiseksi yhdistys on osallistunut Kirkkonummipäiviin, on järjestänyt kerhoiltoja ja järjestänyt esitelmätilaisuuksia kerran kuussa.

Yhdistykselle pyritään hankkimaan kerhotilat. Toisena tavoittena on hankkia tähtitorni.

2. Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään neljä kertaa vuodessa.

3. Talous

Yhdistyksen taloudelle luo hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu on yli 25-vuotiailta 100 mk, tätä nuoremmilta 50 mk ja perhejäseniltä 25 mk. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 200 mk ja kannatusjäsenten 1000 mk.

Yhdistys anoo Kirkkonummen kunnalta toiminta-avustusta ja kohdeavustusta. Yhdistys anoo lisäksi apurahoja yksityisiltä rahastoilta ja säätiöiltä.

Yhdistys vuokraa Ursalta planetaariota, jolla annetaan planetaarionäytöksiä kouluille ja yleisölle. Ursalta hankitaan myös kirjallisuutta, jota myydään jäsenille ja yleisölle.

4. Kokoukset

Yhdistys pitää kevätkokouksen 12.2. pidettävän esitelmän jälkeen. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa.

5. Esitelmät

Seuraavat esitelmätilaisuudet ovat varmistuneet:

10.1. dosentti Martti Lehtinen: Meteoriittikraatterit - taivaan ja maan kohtauspaikat
12.2. dosentti Jorma Harju: Radiosäteilyä syntyvistä tähdistä
12.3. dosentti Jukka Maalampi: Kosminen säteily
19.4. FM Thomas Hackman: Tähtien aktiivisuus ja magnetismi
14.5. prof. Christofer Cronström: Universumin kehitys

Esitelmätilaisuuksia pyritään pitämään kerran kuussa paitsi kesällä. Esitelmät pidetään yleensä kirkonkylän koulukeskuksen auditoriossa. Esitelmätilaisuuksille pyritään järjestämään rahoitus Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunnalta.

6. Retket

Yhdistys järjestää retket Metsähovin tutkimuslaitoksille ja Geodeettiselle laitokselle. Mahdollisesti järjestetään myös retkiä muualle Suomeen, kuten Karjaan ja Lohjan tähtitorneihin.

7. Kerhoillat

Jäsenille pidetään kerhoiltoja tarpeen mukaan jostain aiheesta. Yhdistykselle järjestetään pikkujoulut.

8. Tähtinäytännöt

Ensimmäiseksi yhdistykselle pitäisi hankkia kaukoputki. Siihen asti täytyy käyttää jäsenten kaukoputkia. Kaukoputken hankkimiseksi on anottu kunnalta kohdeavustustusta ja Kordelinin säätiöltä ja Suomen Kulttuurirahastolta apurahaa. Yhdistykselle pitäisi etsiä sopiva tähtinäytöspaikka. Lopulta yhdistykselle pitäisi saada tähtitorni.

9. Kirjasto

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa antaa Komeetalle uudet kirjansa ja Tähdet ja avaruus -lehden. Muilta tähtiyhdistyksiltä saadaan jäsenlehtiä. Komeetta ostaa vanhempia kirjoja ja muita kuin Ursan kirjoja. Toistaiseksi kirjat ovat puheenjohtajan kotona ennenkuin yhdistykselle saadaan hankittua kerhotilat.

10. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistys julkaisee lehteään Komeetan Pyrstöä vähintään neljä kertaa. Lehti julkaistaan paperimuodossa ja verkkoversiona.

Kirkkonummen Sanomissa ja Länsiväylässä julkaistaan kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta, varsinkin esitelmätilaisuuksista. Mainituissa lehdissä ja Helsingin Sanomissa julkaistaan ilmoituksia yhdistyksen toiminnasta.

11. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuja kehitetään edelleen Ursan siipien suojissa. Sähköpostilistan avulla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta.

12. Muu toiminta

Yhdistys osallistuu Kirkkonummipäiviin ja muuhunkin toimintaan.