Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

1. Yleistä

Yhdistys perustettiin 24.5.2000. Yhdistys on osallistunut tähän mennessä 15 kertaa Kirkkonummipäiviin, on järjestänyt kaksi kertaa valtakunnalliset tähtipäivät, Cygnus-tapahtuman, kerhoiltoja on kerran viikossa ja järjestää  esitelmätilaisuuksia kerran kuussa. Lastenkerho kokoontuu joka toinen viikko. Myös Volsin tähtitornissa on yleisönäytäntöjä.

2. Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä toiminnantarkastajat, muut toimihenkilöt valitsee hallitus.

3. Talous

Yhdistyksen taloudelle luo hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu on yli 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 20 euroa ja kannatusjäsenten 100 euroa.

Yhdistys anoo Kirkkonummen kunnalta avustuksia. Yhdistys anoo lisäksi apurahoja yksityisiltä rahastoilta ja säätiöiltä.

Ursalta hankitaan kirjallisuutta, jota myydään jäsenille ja yleisölle.

4. Kokoukset

Yhdistys pitää kevätkokouksen helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa hyväksytään mm. toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Syyskokouksessa hyväksytään mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksuista ja valitaan uusi hallitus.

5. Esitelmät

Esitelmätilaisuuksia pidetään kerran kuussa (paitsi kesällä) tähtitieteestä ja lähitieteistä. Esitelmät pidetään Kirkkonummen kirkonkylän koulukeskuksen auditoriossa.

Esitelmätilaisuuksille pyritään järjestämään rahoitus Kirkkonummen Kansalaisopistolta, OK-opintokeskukselta sekä muilta mahdollisilta rahoittajilta.

6. Retket

Yhdistys pyrkii järjestämäån koko perheen retkiä lähiseudulle sekä mahdollisesti myös muualle Suomeen tai lähimaihin.

7. Kerhoillat ja opintokerho

Kerhoiltoja järjestetään joka maanantai. Kerhoilloissa voi lainata kirjastosta kirjoja ja lehtiä. Selkeällä säällä katsotaan kesällä Aurinkoa ja muina aikoina tähtitaivaan kohteita.

Viikoittaisten kerhokokoontumisten yhteydessä toimii Komeetan opintokerho, joka saa valtionapua kolme euroa tunnilta. Valtionapu käytetään yleensä kerhohuoneen vuokraan.

8. Lastenkerho

Lasten kerhoiltoja pidetään joka toinen viikko. Illoissa tehdään tähtiharrastusta tutuksi katsomalla kuvia tai filmejä ja askartelemalla sekä lukemalla kirjoja. Selkeällä säällä katsotaan Aurinkoa tai tähtiä.

9. Luonnontieteen kerho

Yhdistyksen Luonnontieteen kerho kokoontuu noin joka toinen viikko. Luonnontieteen kerhon puitteissa myös kohennetaan paikkoja Komakalliolla sekä selvitetään mahdollisen planeettahavaintopisteen rakentamista läheiselle korkeamalle kalliolle.

10. Tähtitorni ja havaintovälineet

Yhdistyksellä on kunnalta saatu havaintopaikka Volsissa. Sinne on valmistettu yhdistykselle kolme tähtitornia, joissa on havaittaessa syrjään työnnettävä katto. Vanhimpaan tähtitorniin on sijoitettu yhdistyksen uusi 28 cm Celestron-kaukoputki GOTO-jalustalla ja uusiin jäsenten käytössä olevat GOTO-jalustat. Havaintopaikalla on myös erillinen jalustapaikka, jolle voidaan laittaa siirrettävä kaukoputki. Havaintopaikalla on jäsenten käyttöön kuvauskäyttöön varustellut 11 cm, 8 cm ja 6,7 cm linssikaukoputket.

Tähtitornilla on säännöllisiä yleisönäytäntöjä suunnuntaisin ja maanantaisin selkeällä säällä. Niitä pidetään 28 cm Celestron-kaukoputkella. Siellä voidaan myös järjestää tilausnäytöksiä mm. koululuokille.

Yhdistyksellä on siirrettävät 11 cm TAL-1, 6 cm Alcor ja 11 cm Astroscan peilikaukoputket jalustoineen sekä ilman jalustaa olevat 7 cm linssikaukoputki, 9 cm Maksutov-kaukoputki ja Coronado-kaukoputki Auringon havaitsemista varten. Yhdistyksellä on myös vanha 28 cm Celestron-kaukoputki jalustoineen kuljetuslaatikossa. Yhdistyksen kaukoputkia lainataan tarvittaessa jäsenille.

Viime vuosina kuvaustoiminta on lisääntynyt merkittävästi havaintopaikalla. Siellä kuvataan etenkin tähtijoukkoja, sumuja ja galakseja. Lisäksi siellä tehdään runsaasti tieteellisesti merkittäviä mittauksia muuttuvista tähdistä erillisessä tähtitornissa.

Havaintopaikkaa kehitetään edelleen. On lisätty pysäköintipaikkoja. Suunnitelmissa on myös mm. planeettojen havaintopaikka viereiselle kalliolle, sillä nykyisellä havaintopaikalla ei näy matalalla olevat kohteet.

11. Kirjasto

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa antaa Komeetalle useimmat uudet kirjansa ja Tähdet ja avaruus -lehden. Muilta tähtiyhdistyksiltä saadaan lehtivaihtona jäsenlehtiä. Komeetta ostaa vanhempia Ursan kirjoja ja muita kuin Ursan kirjoja.

Kirjastoon tilataan Sky & Telescope- ja Astronomy-lehdet. Harkitaan myös lehtitilausten vaihtamista tai lisäämistä.

Kirjastosta lainataan myös yhdistyksen jäsenten sinne antamia kirjoja ja lehtiä.

12. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistys julkaisee lehteään Komeetan pyrstöä neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistaan paperimuodossa A4-koossa ja verkkoversiona.

Kirkkonummen Sanomissa ja Länsiväylässä julkaistaan kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta, varsinkin esitelmätilaisuuksista. Mainituissa lehdissä ja mm. Helsingin Sanomissa julkaistaan ilmaispalstoilla tietoja yhdistyksen toiminnasta. Myös pyritään esiintymään radioissa.

Ursan Tähdet ja avaruus -lehteä pyritään käyttämään hyväksi tiedotustoiminnassa. Siihen toimitetaan tietoja yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksessä tehdään myös yhdistys- ja toimintaesitteet.

13. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuja kehitetään edelleen Ursan palvelimella. www-sivuilla julkaistaan mm. esitelmien lyhennelmät, lehti Komeetan pyrstö jne. lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyvät kirjoitukset. Siellä julkaistaan myös runsaasti kuvia. Sähköpostilistojen avulla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys on myös Facebookissa.

14. Talvileiri

Komeetan talvileiri järjestetään Kirkkonummella tammikuun lopulla. Lillkanskogin kesäsiirtolan hinnat ovat nykyään Komeetalle varsin korkeat, mutta se lienee kuitenkin paras vaihtoehto.

Talvileiri on suunnattu kaikenikäisille tähtiharrastajille ja erityisesti vasta-alkajille.  Leirillä opetellaan kaukoputken käyttöä teoriassa ja käytännössä. Lisäksi on luentoja, saunomista ja ulkoilua. Kustannusten kattamiseksi leiristä peritään osallistumismaksu sekä anotaan avustusta OK-opintokeskukselta.

15. Muu toiminta

Yhdistys jatkaa vuotuisten valokuvataidenäyttelyiden sarjaa.

Yhdistys osallistuu mm. Kirkkonummipäiviin elokuun lopussa.

Yhdistykselle järjestetään pikkujoulut.