Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

1. Yleistä

Yhdistys perustettiin 24.5.2000. Yhdistys on osallistunut tähän mennessä 12 kertaa Kirkkonummipäiviin, on järjestänyt kaksi kertaa valtakunnalliset tähtipäivät, kerhoiltoja on kerran viikossa ja se järjestää  esitelmätilaisuuksia kerran kuussa. Lastenkerho kokoontuu joka toinen viikko. Myös Volsin tähtitornissa on yleisönäytäntöjä.

2. Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä toiminnantarkastajat, muut toimihenkilöt valitsee hallitus.

3. Talous

Yhdistyksen taloudelle luo hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu on yli 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 20 euroa ja kannatusjäsenten 100 euroa.

Yhdistys anoo Kirkkonummen kunnalta mm. toiminta-avustusta. Yhdistys anoo lisäksi apurahoja yksityisiltä rahastoilta ja säätiöiltä.

Ursalta hankitaan kirjallisuutta, jota myydään jäsenille ja yleisölle.

4. Kokoukset

Yhdistys pitää kevätkokouksen helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa hyväksytään mm. toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Syyskokouksessa hyväksytään mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksuista ja valitaan uusi hallitus.

5. Esitelmät

Esitelmätilaisuuksia pidetään kerran kuussa paitsi kesällä. Esitelmät pidetään Kirkkonummen kirkonkylän koulukeskuksen auditoriossa.

Esitelmätilaisuuksille järjestetään rahoitus Helsingin yliopiston Avoimelta yliopistolta tai Kirkkonummen Kansalaisopistolta.

6. Retket

Yhdistys järjestää koko perheen retkiä lähiseudulle sekä mahdollisesti myös muualle Suomeen tai lähimaihin.

7. Kerhoillat

Jäsenille pidetään kerhoiltoja kerran viikossa. Kerhoilloissa sytytetään yleensä tuli takkaan makkaranpaistoa varten. Selkeällä säällä katsotaan kesällä Aurinkoa tai talvikaudella tähtiä. Yhdistykselle järjestetään pikkujoulut.

8. Lastenkerho

Lasten kerhoiltoja pidetään joka toinen viikko. Illoissa tehdään tähtiharrastusta tutuksi katsomalla kuvia tai filmejä ja askartelemalla. Selkeällä säällä katsotaan Aurinkoa tai tähtiä.

9. Luonnontieteen kerho

Yhdistyksessä toimii myös luonnontieteen kerho, jota pitää Markku af Heurlin. Se kokoontuu noin joka toinen viikko.

10. Tähtitorni ja havaintovälineet

Yhdistyksellä on kunnalta saatu havaintopaikka Volsissa. Sinne on valmistettu yhdistykselle kolme tähtitornia, joissa on havaittaessa syrjään työnnettävä katto. Vanhimpaan tähtitorniin on sijoitettu yhdistyksen 28 cm Celestron-kaukoputki ja uusiin 11 cm ja 6,7 cm linssikaukoputket, joissa on GOTO-jalusta. Yhdistys on saanut apurahan Wihurin rahastolta uuden 28 cm kaukoputken hankkimista varten yleisötähtitorniin.

Tähtitornilla on säännöllisiä yleisönäytäntöjä suunnuntaisin. Niitä pidetään 28 cm Celestron-kaukoputkella. Siellä voidaan myös järjestää tilausnäytöksiä mm. koululuokille. Tähtinäytöksiä voidaan myös pitää maanantai-iltaisin kerhoillan yhteydessä.

Yhdistyksellä on siirrettävä 11 cm TAL-1 peilikaukoputki sekä linssikaukoputki. Yhdistyksellä on myös 11 cm Astroscan- sekä Maksutov-kaukoputket, joita lainataan jäsenille. Yhdistyksellä on myös Coronado-kaukoputki Auringon havaitsemista varten.

Viime vuosina kuvaustoiminta on lisääntynyt merkittävästi havaintopaikalla. Siellä kuvataan etenkin tähtijoukkoja, sumuja ja galakseja. Lisäksi siellä tehdään runsaasti tieteellisesti merkittäviä mittauksia muuttuvista tähdistä.

Havaintopaikkaa kehitetään edelleen. Aiotaan myös parantaa havaintopaikalle johtavaa tietä ja lisätä pysäköintipaikkoja. Suunnitelmissa on myös mm. planeettojen havaintopaikka viereiselle kalliolle, sillä nykyisellä havaintopaikalla ei näy matalalla olevat kohteet.

11. Kirjasto

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa antaa Komeetalle uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus ja Ursa Minor -lehdet. Muilta tähtiyhdistyksiltä saadaan lehtivaihtona jäsenlehtiä. Komeetta ostaa vanhempia Ursan kirjoja ja muita kuin Ursan kirjoja.

Kirjastoon tilataan Sky & Telescope- ja Astronomy-lehdet.

Kirjastosta lainataan myös yhdistyksen jäsenten sinne antamia kirjoja ja lehtiä.

12. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistys julkaisee lehteään Komeetan pyrstöä neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistaan paperimuodossa ja verkkoversiona.

Kirkkonummen Sanomissa ja Länsiväylässä julkaistaan kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta, varsinkin esitelmätilaisuuksista. Mainituissa lehdissä ja mm. Helsingin Sanomissa julkaistaan ilmaispalstoilla tietoja yhdistyksen toiminnasta. Myös pyritään esiintymään radioissa.

Ursan Tähdet ja avaruus ja Ursa Minor -lehtiä pyritään myös käyttämään hyväksi tiedotustoiminnassa. Niihin toimitetaan tietoja yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksessä tehdään myös yhdistys- ja toimintaesitteet.

13. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuja kehitetään edelleen Ursan palvelimella. www-sivuilla julkaistaan mm. esitelmien lyhennelmät, lehti Komeetan pyrstö jne. lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyvät kirjoitukset. Siellä julkaistaan myös runsaasti kuvia. Sähköpostilistojen avulla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys on myös Facebookissa.

14. Opintokerho

Viikoittaisten kerhokokoontumisten yhteydessä toimii Komeetan opintokerho, joka saa valtionapua kolme euroa tunnilta. Valtionapu käytetään yleensä kirjojen ostamiseen tai lehtitilauksiin sekä kerhohuoneen vuokraan.

15. Talvileiri

Komeetan talvileiri järjestetään Kirkkonummella tammikuun lopulla. Lillkanskogin kesäsiirtolan hinnat ovat nykyään Komeetalle varsin korkeat, mutta se lienee kuitenkin paras vaihtoehto.

Talvileiri on suunnattu kaikenikäisille tähtiharrastajille ja erityisesti vasta-alkajille. Kävijöitä odotetaan edellisvuosien tapaan parisenkymmentä, joista vajaa puolet on nuoria ja lapsia. Leirillä opetellaan kaukoputken käyttöä teoriassa ja käytännössä. Lisäksi on luentoja, saunomista ja ulkoilua. Kustannusten kattamiseksi leiristä peritään osallistumismaksu sekä anotaan avustusta OK-opintokeskukselta.

16. Muu toiminta

Yhdistys osallistuu mm. Kirkkonummipäiviin elokuun lopussa.

Yhdistys anoo Ursalta Cygnus-tapahtuman järjestämistä kesällä Kirkkonummella vuonna 2012 tai 2013.

Yhdistys järjestää tähtitieteellisen taidenäyttelyn.