Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

1. Johdanto

Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta on perustettu 24.5.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja ajanmukaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta. Yhdistys vietti 5-vuotisjuhliaan vuonna 2005.

2. Jäsenistö

Vuoden lopussa jäseniä oli 129 henkeä, missä on vähennystä 2 henkeä edellisestä vuodesta. Jäsenistä 96 oli vuosijäseniä ja 34 perhejäseniä. Vuosijäsenistä 16 oli alle 25-vuotiaita.

Jäsenistä 104 oli kirkkonummelaisia, 11 Espoosta, kaksi Inkoosta, viisi Siuntiosta ja kolme Helsingistä. Yksi jäsen oli Lohjalta, Hyvinkäältä, Tampereelta ja Savonlinnasta. Vuoden lopulla uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.

3. Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana oli Hannu Hongisto, varapuheenjohtajana Kaj Wikstedt, sihteerinä Seppo Linnaluoto ja jäsenenä Ville Marttila sekä varajäseninä Markku af Heurlin ja Raoul Kempe. Varainhoitajana toimi Tuire Marttila ja jäsenluettelon hoitajana ja jäsenmaksujen perijänä Jim Duncker.

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Yhdistyksen asioista keskusteltiin lisäksi maanantaisin kerhokokousten yhteydessä.

4. Talous

Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 40 euroa ja kannatusjäsenten 200 euroa. Yhteisö- ja kannatusjäseniä ei toistaiseksi ollut.

Yhdistys sai Kirkkonummen kunnalta 896 euron toiminta-avustuksen.

TE-keskus myönsi tähtitornihankkeelle joulukuussa 2004 LEADER+ -tukea 6955 euroa, jota käytettiin vielä vuonna 2006.

Ursalta hankittiin kirjallisuutta, jota myytiin pääasiassa jäsenille.

5. Kerhoillat

Komeetta vuokrasi kunnalta Volsin entiseltä koululta kerhohuonetta. Kesällä kerhoillat pidettiin yleensä havaintopaikalla Volsissa. Kerhoiltoja pidettiin joka viikko, myös kesällä, yhteensä 52 kertaa.

Kerhoilloissa vapaassa keskustelussa käsiteltiin erilaisia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyvia asioita sekä yhdistyksen asioita. 19.12. yhdistyksen jäsen Antti Järvi kertoi valosaasteasioista kerhoillassa. Yhdistys tarjosi kahvia ja teetä sekä keksejä. Kerhohuoneen takkaan sytytettiin tuli makkaranpaistoa varten. Kirjoja voi lainata kerhoiltojen yhteydessä tai Ursan kirjoja ostaa.

6. Lastenkerho

Lastenkerho kokoontui joka toinen viikko paitsi kesällä ja joululomalla. Lastenkerhon vetäjinä toimivat Kukka Viitala ja Seppo Linnaluoto. Kerhossa katsottiin diakuvia sekä selkeällä säällä Aurinkoa tai tähtiä. Sekä piirrettiin ja maalattiin. Kerhoiltoja oli kevätkaudella Mäkituvan kerhohuoneella Kirkkonummen keskustassa 8 kertaa ja syyskaudella 6 kertaa. Kerhoilloissa oli 1-7 lasta sekä joka kerta muutama aikuinen.

7. Luonnontieteen kerho

Luonnontieteen kerho kokoontui yhteensä 13 kertaa, kahdeksan kertaa keväällä ja viisi syksyllä. Paikalla oli 4-7 henkeä kokouksessa. Kerhossa käsiteltiin matematiikan ja fysiikan ylioppilastehtäviä ja differentiaaliyhtälöitä. Keskusteltiin mm. kirjasta Hra Tompkins ihmemaassa (kirjoittanut George Gamov) ja Jarred Diamondin kirjasta Romahdus kulttuurien synnyn ja romahtamisen fyysisistä ja ekologisista syistä.

Kerhon vetäjänä toimi Markku af Heurlin.

8. Kirkkonummipäivät

Kirkkonummipäivien aikana lauantaina 27.8. yhdistys esitteli tähtitieteen harrastusta. Esillä oli yhdistyksen TAL-1 -peilikaukoputki, jolla näytettiin auringonpilkkuja yleisölle. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä.

9. Esitelmät

Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa:

18.1. dos. Heikki Nevanlinna: Auringon vaikutus ilmastonmuutokseen. Kuulijoita 50 henkeä.
15.2. dos. Matti Tarvainen: Maanjäristykset ja tapaninpäivän tsunami. Kuulijoita 55 henkeä.
15.3. dos. Juhani Huovelin: Tähdet kertovat - mitä kertovat mittauksemme Auringon röntgensäteilystä. Kuulijoita 36 henkeä.
12.4. fil. maist. Vesa Muhonen: Maailmankaikkeus nyt. Kuulijoita 60 henkeä.
10.5. dos. Leo Takalo: Kvasaaritutkimusta Tuorlan observatoriossa. Kuulijoita 30 henkeä.
13.9. prof. (emer.) Juhani Rinne: Ilmastonmuutos. Kuulijoita 60 henkeä.
11.10. dos. Esko Keski-Vakkuri: Mustan aukon sisällä. Kuulijoita 70 henkeä.
8.11. fil. maist. Asko Palviainen: Almanakka 300 vuotta. Kuulijoita 35 henkeä.
7.12. dos. Hannu Kurki-Suonio: Maailmankaikkeus eilen, tänään ja huomenna. Kuulijoita 40 henkeä.

Useimmat esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta. Touko- ja syyskuun esitelmät järjestettiin yhdessä Kirkkonummen Kansalaisopiston kanssa, joka myös rahoitti ne. Esitelmissä oli yhteensä 436 kuulijaa.

10. Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin esitelmän jälkeen 15.2. Siellä mm. hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin esitelmän jälkeen 8.11. Siellä mm. valittiin uusi hallitus, päätettiin jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. 

11. Tähtiharrastusviikko

Suomessa vietettiin tähtiharrastusviikkoa 19.-25.9. Silloin yhdistyksellä oli maanantaina kerho, tiistaina lastenkerho, torstaina luonnontieteen kerho sekä sunnuntaina tähtinäytös.

12. Tähtinäytännöt ja kaukoputket

Tähtinäytäntöjä pidettiin pimeänä vuodenaikana selkeinä sunnuntai-iltoina yleensä klo 19-21. Maanantaisin kerhoiltojen jälkeen oltiin myös usein tähtitornilla. Sunnuntain tähtinäytäntöjä oli 9 kertaa.

Yhdistyksen tähtitornissa on 28 cm:n Celestron Ultima kaukoputki. Se on tyypiltään Schmidt-Cassegrain.

Yhdistyksellä on myös CCD-kamera (merkiltään Starlight Xpress M716), jota ei kuitenkaan säilytetty tähtitornilla, koska siellä ei ollut sähköjä.

Yhdistyksen 11 cm TAL-1 -peilikaukoputkea säilytettiin Komeetan kerhohuoneella. Sillä näytettiin auringonpilkkuja eri yleisötapahtumissa.

Yhdistykselle oli myös 108 mm Astroscan-kaukoputki, jota lainattiin viikoksi jäsenille. Kaukoputkea lainattiin muutamia kertoja.

Kirkkonummipäivillä 27.8. oli yhdistyksen osastolla mm. yhdistyksen TAL-1 kaukoputki, jolla katsottiin auringonpilkkuja. Illalla 28.8. oli tähtinäytös.

Tähtitornin käyttökurssi pidettiin 18.9. Antti Kuosmasen vetämänä. Sinne osallistui tihkusateesta huolimatta 7 henkeä.

13. Tähtitornin rakentaminen

Kirkkonummen kunta on luovuttanut yhdistykselle havaintopaikan Volsista radiomaston läheltä, jossa järjestettiin talkoita. Sinne on saatu tilava työmaakoppi vuonna 2003.

Kesällä 2004 tähtitornin rakentaminen pääsi vauhtiin, kun 13.7.2004 LEADER+ -hakemus saatiin lopultakin jätettyä. Rakentaminen rahoitettiin jäsenten avustuksilla, joita kertyi yli 2000 euroa. Lisäksi saatiin Kirkkonummen säästöpankkisäätiöltä syksyllä 2004 2000 euroa.

Paikalle rakennettiin tähtitorni, jonka katto työnnetään sivuun havaitessa. Yhdistyksen 28 cm Scmidt-Cassegrain-kaukoputki sijoitettiin paikalleen 13.11.2004, jolloin tähtitornin todettiin olevan alustavasti havaintokunnossa.

Joulukuun lopulla 2004 saatiin TE-keskukselta päätös 6955 euron myöntämisestä hankkeelle. Sen turvin mm. joulukuussa 2005 rakennettiin paikalle tie ja kaivettiin maahan sähkökaapeli.

14. Kirjasto

Ursa lähettää Komeetalle uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Yhdistys tilasi Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet. Yhdistys osti opintokerhon valtionavuilla kirjoja, videoita ja em. lehdet.

Lehtiä ja kirjoja on saanut kotilainaksi kerhoiltojen yhteydessä. Vuoden aikana lainattiin 41 kertaa lehtiä, kirjoja tai videoita.

15. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi neljä kertaa. Lehdessä oli yhteensä 84 sivua. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Verkossa ilmestyi toimittajan toimesta pdf-versio. Komeetan pyrstöstä ilmestyi myös html-versio, jota kokosi Seppo Linnaluoto.

Yhdistyksestä oli myös jaossa esite ja toimintatiedote sekä liittymiskaavake.

Yhdistyksen esitelmistä ja muusta toiminnasta on tiedotettu Tähdet ja avaruus -lehdessä, Yleisradion Teksti-TV:ssä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut kaikista esitelmistä sihteerin laatimat lyhennelmät.

16. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuista on huolehtinut Seppo Linnaluoto, joka on pannut sinne lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Komeetan kotisivulla käytiin vuoden aikana lähes 4000 kertaa.

Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyi kerran kuussa. Heikki Marttila toimittaa sinne kerran kuussa pdf-muotoisen kalenterin. Antti Kuosmanen toimesta sivuilla on kuvagalleria, minne toimitetaan yhdistysten jäsenten ottamia kuvia.

Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite. Yhdistyksellä on myös komakallio-l@ursa.fi -lista havaintopaikasta tiedottamista varten.

Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.

17. Opintokerho

Yhdistyksen maanantaisin kokoontuvan kerhon yhteydessä toimii opintokerho. Kerho saa valtionapua 30 euroa viittä kokoontumista kohti. Valtionavuilla on ostettu kirjoja, videoita ja Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet.

18. Talvileiri

Yhdistys järjesti 28.-30.1. talvileirin Porkkalanniemellä Lillkanskogin kesäsiirtolassa. Lauantaipäivä alkoi Veikko Mäkelän pitämällä tähtitaivaan kurssilla. Sitten Ari-Matti Harri Ilmatieteen laitokselta kertoi Saturnuksen tutkimuksesta. Seuraavaksi Kirsti Lehto Turun yliopistosta kertoi astrobiologiasta ja havainnollisti esitystään mikroskoopeilla yhdessä Suvi Valkosen kanssa. Mikko Suominen kertoi painottomuuslennosta. Sunnuntaina oli vielä Seppo Linnaluodon esitys Vuoden 2005 taivaalla tapahtuu. Osanottajia oli noin 60 henkeä. Talvileirin järjestäjänä oli Aarno Junkkari.

19. Yhdistys viisi vuotta

Kirkkonummen Komeetta täytti viisi vuotta 24.5. Koko vuotta vietettiin viisivuotisjuhlavuotena, mutta juhlallisuuksia keskitettiin toukokuulle. Launtaina 21.5. Komeetta esittäytyi Kirkkonummen torilla. Näytettiin auringonpilkkuja, jaettiin Komeetan esitteitä ja myytiin Ursan kirjoja. Tiistaina 24.5 viisivuotisjuhlia vietettiin Mikko Olkkosen kotona ja lauantaina oltiin viisivuotissaunassa Markku af Heurlinilla.

20. Auringonpimennys 3.10.

3.10. keskipäivällä näkyi osittainen auringonpimennys, jolloin Auringon halkaisijasta peittyi 26 %. Komeetta näytti pimennystä Kirkkonummen keskustassa K-Senaattorin viereisellä pysäköintipaikalla. Pimennykseen tutustui useita jäseniä ja koululuokka.

21. Muu toiminta

Helsingin yliopistolla järjestettiin 13. Tieteen päivät 12.-16.1. Päiville osallistui Komeetan sihteeri, joka kirjoitti siitä raportin Komeetan pyrstöön.

Ursan laitepäivät järjestettiin 18.-20.3. Lopen Räyskälässä. Komeetasta sinne osallistuivat Mikko Olkkonen, Kaj Wikstedt ja Erkki Muje.

8.-10.4. pidettiin Ursan ja Warkauden Kassiopeian toimesta tähtipäivät Varkaudessa. Komeetan sihteeri vei tähtipäivien näyttelyyn yhdistyksen materiaalia.

Ursan jaostojen Cygnus-tapahtuma järjestettiin 21.-24.7. Lapualla. Tapahtumaan osallistui Komeetan sihteeri.

11.-15.8. yhdistyksen sihteeri otti osaa Viron tähtiharrastajien kesäkokoontumiseen, joka oli Kaalin meteoriittikraatterilla Saarenmaalla. Retkeen osallistui myös muita suomalaisia, mm. Komeetan lastenkerhon entinen ja nykyinen vetäjä.

4.-8.9. pidettiin Kirkkonummella koulujen tiedeleiri. Leiriläisten tehtävänä oli rakentaa kaukoputki. Komeetta näytti leiriläisille Volsin tähtitorniaan ja tähtiä Lillkanskogin kesäsiirtolassa.

Yhdistyksen syystapahtuma järjestettiin 29.-30.10. Lillkanskogin kesäsiirtolassa Porkkalassa.

Yhdistyksen sihteeri piti syksyllä Kirkkonummen Kansalaisopiston järjestämän tähtiharrastuskurssin.

Komeetan pikkujoulusauna järjestettiin 10.12. Markku af Heurlinilla.