Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

1. Johdanto

Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry on perustettu 24.5.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja ajanmukaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta.

2. Jäsenistö

Vuoden lopussa jäseniä oli 170 henkeä, missä on lisäystä peräti 31 henkeä edellisestä vuodesta. Jäsenistä 140 oli vuosijäseniä ja 30 perhejäseniä. Vuosijäsenistä 16 oli alle 25-vuotiaita. Perhejäsenistä suuri osa oli lapsia tai nuoria.

Jäsenistä 131 oli kirkkonummelaisia, 22 Espoosta, viisi Siuntiosta, kaksi Lohjalta, kaksi Vantaalta ja kolme Helsingistä. Viisi jäsentä oli muualta Suomesta. Vuoden lopulla uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.

3. Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Hannu Hongisto, varapuheenjohtajana Ville Lindfors, sihteerinä Seppo Linnaluoto ja jäsenenä Ville Marttila sekä varajäseninä Kaj Wikstedt ja Raoul Kempe. Varainhoitajana toimi Tuire Marttila ja jäsenluettelon hoitajana ja jäsenmaksujen perijänä Jim Duncker. Hallitus piti vuoden aikana neljä virallista kokousta.

Yhdistyksen asioista keskusteltiin lisäksi maanantaisin kerhoiltojen yhteydessä.

4. Talous

Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 40 euroa ja kannatusjäsenten 200 euroa. Yhteisö- ja kannatusjäseniä ei vielä toistaiseksi ole ollut.

Yhdistys sai Kirkkonummen kunnalta 750 euron toiminta-avustuksen (edellisenä vuonna 500 euroa). Yhdistyksen tulos oli ylijäämäinen.

Ursalta hankittiin kirjallisuutta, jota myytiin pääasiassa jäsenille.

6. Kerhoillat

Komeetta vuokrasi kunnalta Volsin entiseltä koululta kerhohuonetta. Kerhoiltoja pidettiin joka viikko, myös kesällä, yhteensä 52 kertaa. Illoissa kävi yleensä 5-10 jäsentä.

Kerhoilloissa vapaassa keskustelussa käsiteltiin erilaisia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyvia asioita sekä yhdistyksen asioita. Yhdistys tarjosi kahvia ja teetä sekä keksejä. Kerhohuoneen takkaan sytytettiin tuli makkaranpaistoa varten. Kirjoja voi lainata kerhoiltojen yhteydessä tai Ursan kirjoja ostaa.

7. Lastenkerho

Lastenkerho kokoontui joka toinen viikko paitsi kesällä ja joululomalla. Lastenkerhon vetäjänä toimi Seppo Linnaluoto. Kerhossa katsottiin dataprojektorilla filmisarjaa Olipa kerran avaruus sekä tähtitieteellisiä filmejä. Kaksi kertaa katsottiin kaukoputkella Kuuta, Venusta ja Rigeliä. Sekä piirrettiin ja maalattiin.

Kerhoiltoja oli kevätkaudella Mäkituvan kerhohuoneella Kirkkonummen keskustassa 8 kertaa ja syyskaudella 6 kertaa. Kerhoilloissa oli 0-11 lasta sekä yleensä jokunen aikuinen.

8. Luonnontieteen kerho

Komeetan luonnontieteen kerho on 8.1.-17.12.2009 pitänyt yhteensä 12 kokousta, joissa on opiskeltu yhteensä 26 tuntia. Kerhon kokoontumiset on pidetty Markku af Heurlinin luona Heikkilässä. Kerhoiltoihin osallistui 4-8 yhdistyksen jäsentä.

Kerhon vetäjänä toimi Markku af Heurlin. Kerhossa on käyty läpi matematiikan ja fysiikan ylioppilastehtäviä sekä mm. kirjoja Sää ja ilmasto, Alkulukujen lumoissa ja Fuchs: Matematiikka.

9. Kirkkonummipäivät

Kirkkonummipäivien aikana lauantaina 29.8. yhdistys esitteli klo 9-14 tähtitieteen harrastusta. Näytettiin aurinkokaukoputkella Auringon pinnan ilmiöitä. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä.

Päiviin liittyen oli 30.8. klo 22-23 tähtinäytös Komakallion tähtitornilla. Ilta oli selkeä ja näytöksessä oli kymmenen ihmistä.

10. Esitelmät

Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa:

13.1. dos. Heikki Nevanlinna: Avaruustutkimuksen vaiheita ennen ja nyt. 45 kuulijaa
10.2. dos. Rami Vainio: Aurinko - mihin sen vaikutus ulottuu? 53 kuulijaa
10.3. fil. tri Jaakko Närvä: Ufot. 76 kuulijaa
7.4. prof. Esa Kallio: Sähköistävä Aurinko. 39 kuulijaa
5.5. dos. Harry Lehto: Elämää maailmankaikkeudessa. 62 kuulijaa
22.9. dos. Lauri Haikala: Avaruuden pilvet ja tähtien synty. 70 kuulijaa
20.10. fil. tri Jenni Virtanen: Törmäilevät asteroidit. 70 kuulijaa
17.11. fil. lis. Tapio Korhonen: Avaruuspeilien tekoa Tuorlassa. 70 kuulijaa
15.12. dos. Esko Keski-Vakkuri: Mustat aukot ja säieteoria. 68 kuulijaa

Useimmat esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta. Toukokuun ja marraskuun esitelmät järjestettiin yhdessä Kirkkonummen Kansalaisopiston kanssa, joka myös rahoitti ne. Esitelmissä oli yhteensä 553 kuulijaa. Yhdistys on hankkinut dataprojektorin, jota käytetään esitelmä- ja muissa tilaisuuksissa.

11. Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin esitelmän jälkeen 10.2. Siellä mm. hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Yhdistyksen syyskokous pidettiin esitelmän jälkeen 17.11. Siellä mm. valittiin uusi hallitus, päätettiin jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

12. Tähtiharrastusviikko

Suomessa vietettiin tähtiharrastusviikkoa 20.-26.9. Silloin yhdistyksellä oli maanantaina kerho, tiistaina esitelmä sekä sunnuntaina tähtinäytös.

13. Tähtinäytännöt ja kaukoputket

Tähtinäytäntöjä pidettiin pimeänä vuodenaikana selkeinä sunnuntai-iltoina yleensä klo 19-21. Sunnuntain tähtinäytäntöjä oli 9 kertaa ja jäseniä ja yleisöä oli näytöksissä 46 henkeä. Kirkkonummen Kansalaisopiston tähtitieteen kurssi kävi tähtitornilla keväällä ja syksyllä kerran tähtiä katsomassa.

Yhdistyksen tähtitornissa on 28 cm:n Celestron Ultima kaukoputki. Se on tyypiltään Schmidt-Cassegrain. Yhdistyksellä on myös CCD-kamera (merkiltään Starlight Xpress M716) ja sen kanssa käytettävä tietokone.

Yhdistyksen 11 cm TAL-1 -peilikaukoputkea säilytettiin Komeetan kerhohuoneella. Sillä lähinnä näytettiin auringonpilkkuja eri yleisötapahtumissa. Yhdistyksellä on myös Coronado-aurinkokaukoputki, jolla katsotaan Auringon pinnan ilmiöitä.

Yhdistykselle oli myös 108 mm Astroscan-kaukoputki, jota voidaan lainata jäsenille. Yhdistyksellä on 11 cm linssikaukoputki sekä sille goto-jalusta omassa havaintokopissaan tähtitornilla. Linssiputki on William Optics FLT-110 APO ja jalusta Skywather HEQ5 Pro.

Vuoden lopulla Antti Kuosmanen nimitettiin tähtitorninhoitajaksi.

14. Tähtitornin rakentaminen

Kirkkonummen kunta on luovuttanut käyttöoikeuden yhdistykselle tähtitieteellistä havaintopaikkaa varten Volsista radiomaston läheltä.

Tähtitornien lisäksi siellä on havainnonteon tukikohtana työmaakoppi sekä käymälä.

Ensimmäisenä paikalle rakennettiin tähtitorni, jonka katto työnnetään sivuun havaitessa. Siinä on 28 cm Scmidt-Cassegrain-kaukoputki, jolla annetaan tähtinäytäntöjä yleisölle.

Sinne on myös rakennettu havaintorakennus 11 cm linssikaukoputkea varten. Havaittaessa koppi työnnetään pois kaukoputken ympäriltä. Kaukoputki on goto-jalustalla.

Mika Luostarinen rakensi vuoden 2009 loppukesästä oman tähtitornin alueelle lähinnä muuttuvien tähtien havaintojen tekoa varten.

15. Kirjasto

Kirjasto on Komeetan kerhohuoneella. Ursa lähettää Komeetalle useimmat uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Yhdistys tilasi Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet. Lehtiä ja kirjoja on saanut kotilainaksi kerhoiltojen yhteydessä. Vuoden aikana lainattiin 10 kertaa lehtiä, kirjoja tai videoita. Etupäässä lehtiä ja kirjoja luettiin kerhoiltoina.

16. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi neljä kertaa. Lehdessä oli yhteensä 92 sivua. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Verkossa ilmestyi toimittajan toimesta pdf-versio. Komeetan pyrstöstä ilmestyi myös html-versio, jota kokosi Seppo Linnaluoto. Lehdessä oli aina mm. toimintakalenteri, kauden tähtitaivas, esitelmien lyhennelmiä sekä selostuksia toiminnasta.

Yhdistyksestä oli myös jaossa toimintatiedote sekä liittymiskaavake. Jaettiin myös Ursan apurahalla hankkimaa esitettä, jossa on tähtikartta. Yhdistyksen esitelmistä ja muusta toiminnasta on tiedotettu Tähdet ja avaruus -lehdessä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut lähes kaikista esitelmistä sihteerin laatimat tai toimittamat lyhennelmät.

17. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen kotisivut uudisti keväällä Kristiina Ahokas. Seppo Linnaluoto pani sitten kotisivuja ajan tasalle.

Yhdistyksen sihteeri Seppo Linnaluoto on julkaissut www-sivuilla lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyi kerran kuussa pimeänä vuodenaikana. Heikki Marttila toimittaa sinne kerran kuussa pdf-muotoisen kalenterin. Antti Kuosmanen toimesta sivuilla on kuvagalleria, minne toimitetaan yhdistysten jäsenten ottamia kuvia. Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite.

Yhdistyksellä on myös komakallio-l@ursa.fi -lista mm. havaintopaikasta ja hallituksen asioista tiedottamista varten. Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.

18. Opintokerho

Yhdistyksen maanantaisin kokoontuvan kerhon yhteydessä toimii opintokerho. Kerho saa valtionapua 30 euroa viittä kahden tunnin kokoontumista kohti. Valtionavuilla on maksettu kerhohuoneen vuokria.

19. Talvileiri

Yhdistys järjesti tällä kertaa 23.-25.1.2009 talvileirin Ursan havaintokeskuksessa Artjärvellä. Perjantaina Veikko Mäkelä esitelmöi aiheesta Tietotekniikka tähtiharrastajan apuna.

Lauantaina Mikko Suominen esitelmöi aiheestan Tähtitieteelliset ohjelmat ja tähtikartat. Jukka-Pekka Teitto esitteli havaintokeskuksen tähtitorneja ja ohjausrakennusta. Risto Heikkilän esitelmän aiheena oli Syvän taivaan kohteet. Antti Kuosmanen kertoi tähtivalokuvauksesta ja Ville Lindfors kuvankäsittelystä.

Sunnuntaina Seppo Linnaluoto kertoi aiheesta vuoden 2009 taivaalla tapahtuu. Osanottajia oli 13 henkeä.

20. Näyttely

Komeetalla oli tähtitieteellinen näyttely Kirkkonummen pääkirjastossa 11.3.-4.4. Ursa lainasi oman materiaalinsa sinne, mm. tähtitieteen perusteiden näyttelytaulut, tähtitieteen historiasta kertovat näyttelytaulut sekä suuren planisfäärin. Komeetta kertoi toiminnastaan. Komeettalaisten tähtikuvia oli melko runsaasti.

21. Matka Tuorlaan

31.10. lähti noin 20 komeetan jäsentä viidellä autolla Tuorlan observatoriolle ja planetaarioon. Tuorlan observatoriota esitteli dosentti Aimo Sillanpää. Planetaariossa katsoimme kuukauden tähtitaivas -ohjelman. Viimeksi Sillanpää esitteli meille Opteonin tiloja, joissa on mm. hiottu Herschel-satelliitin peili.

22. Muu toiminta

Ursan Kerho- ja yhdistystoimintaseminaari järjestettiin 16.-18.1.2009 Ursan havaintokeskuksessa Artjärvellä. Tapahtumaan osallistui yhdistyksen sihteeri.

Ursan laitepäivät järjestettiin 20.-22.3.2009 Artjärvellä Ursan havaintokeskuksessa. Tapahtumaan osallistui Komeetasta Seppo Linnaluoto ja Toni Veikkolainen.

Tähtipäivät olivat Järvenpäässä 15.-17.5.2009. Komeetalla oli siellä näyttelyosasto, jossa oli valokuvia ja lehtileikkeitä.

Ursan jaostojen Cygnus-tapahtuma järjestettiin 30.7.-2.8.2009 Suomen pohjoisimmassa kunnassa Utsjoella. Tapahtumaan otti osaa noin 60 henkeä. Komeetasta siihen osallistui Seppo Linnaluoto.

22.7.2009 tapahtui vuosisadan pitkäkestoisin auringonpimennys. Antti Kuosmanen matkusti Kiinaan katsomaan sitä. Ursa järjesti myös matkan sinne. Pimennys näkyi kuitenkin huonosti.

12.-16.8.2009 yhdistyksen sihteeri otti osaa Viron tähtiharrastajien kesäkokoontumiseen, joka oli jälleen Tõraveressa Tarton lähellä. Siellä on Viron ammattitähtitieteen keskus. Kokoontumiseen ei osallistunut muita suomalaisia.

Yhdistyksen sihteeri piti Kirkkonummen Kansalaisopiston järjestämänä kevätkaudella tähtitieteen jatkokurssin ja syksyllä tähtitieteen kurssin.

Komeetan pikkujoulusauna järjestettiin 28.11.2009 Aarno Junkkarilla. Sinne otti osaa kymmenkunta jäsentä.