Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

1. Johdanto

Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry on perustettu 24.5.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja ajanmukaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta.

2. Jäsenistö

Vuoden lopussa jäseniä oli 146 henkeä, missä on lisäystä 11 henkeä edellisestä vuodesta. Jäsenistä 114 oli vuosijäseniä ja 32 perhejäseniä. Vuosijäsenistä 12 oli alle 25-vuotiaita. Perhejäsenistä suuri osa oli lapsia.

Jäsenistä 113 oli kirkkonummelaisia, 13 Espoosta, kaksi Inkoosta, neljä Siuntiosta, kaksi Vantaalta ja viisi Helsingistä. Yksi jäsen oli Lohjalta, Kokkolasta, Savonlinnasta, Maarianhaminasta ja neljä muualta Suomesta. Vuoden lopulla uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.

3. Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana oli Hannu Hongisto, varapuheenjohtajana Kaj Wikstedt, sihteerinä Seppo Linnaluoto ja jäsenenä Ville Marttila sekä varajäseninä Markku af Heurlin ja Raoul Kempe. Varainhoitajana toimi Tuire Marttila ja jäsenluettelon hoitajana ja jäsenmaksujen perijänä Jim Duncker. Hallitus piti vuoden aikana neljä virallista kokousta. Yhdistyksen asioista keskusteltiin lisäksi maanantaisin kerhokokousten yhteydessä.

4. Talous

Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 40 euroa ja kannatusjäsenten 200 euroa. Yhteisö- ja kannatusjäseniä ei toistaiseksi ollut.

Yhdistys sai Kirkkonummen kunnalta 1080 euron toiminta-avustuksen. TE-keskus myönsi tähtitornihankkeelle joulukuussa 2004 LEADER+ -tukea 6955 euroa, jota käytettiin vielä vuonna 2006. Loppusuoritus tuesta 5544 euroa saatiin vuonna 2007, minkä ansiosta yhdistyksen taloudellinen asema oli erittäin hyvä.

Wihurin rahasto myönsi yhdistykselle syksyllä 4000 euroa kaukoputken hankintaan. Kaukoputkea ei vielä hankittu vuonna 2007.

Ursalta hankittiin kirjallisuutta, jota myytiin pääasiassa jäsenille.

5. Kerhoillat

Komeetta vuokrasi kunnalta Volsin entiseltä koululta kerhohuonetta. Kesäkaudella kerhoiltoja pidettiin myös havaintopaikalla Volsissa. Kerhoiltoja pidettiin joka viikko, myös kesällä, yhteensä 51 kertaa.

Kerhoilloissa vapaassa keskustelussa käsiteltiin erilaisia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyvia asioita sekä yhdistyksen asioita. Yhdistys tarjosi kahvia ja teetä sekä keksejä. Kerhohuoneen takkaan sytytettiin tuli makkaranpaistoa varten. Kirjoja voi lainata kerhoiltojen yhteydessä tai Ursan kirjoja ostaa.

6. Lastenkerho

Lastenkerho kokoontui joka toinen viikko paitsi kesällä ja joululomalla. Lastenkerhon vetäjänä toimi Seppo Linnaluoto. Kerhossa katsottiin dataprojektorilla filmisarjaa Olipa kerran avaruus. Vuoden alussa käytiin Komakallion tähtitornilla. Sekä piirrettiin ja maalattiin.

Kerhoiltoja oli kevätkaudella Mäkituvan kerhohuoneella Kirkkonummen keskustassa 8 kertaa ja syyskaudella 6 kertaa. Kerhoilloissa oli 3-7 lasta sekä joka kerta pari aikuista.

7. Luonnontieteen kerho

Komeetan luonnontieteen kerho on 25.1. - 20.12. 2007 pitänyt yhteensä 13 opintotapaamista, joissa on ollut yhteensä 32 tuntia. Näistä kolme pidettiin Kaj Wikstedtin luona, jolloin tutkittiin mikroskoopilla pieneliöitä yms. Yksi oli retki Länsi-Uudenmaan voimalaitoksille ja koskimaisemiin. Muut kokoontumiset olivat Markku af Heurlinin luona. Kerhon kokoontumisiin osallistui 3 - 7 yhdistyksen jäsentä kerrallaan. Kerhossa käytiin läpi mm. kirjoja Luut, kivet ja tähdet, Tähtiä ja ihmisiä, Mars sekä pallotrigonometrian tehtäviä.

Kerhon vetäjänä toimi Markku af Heurlin.

8. Kirkkonummipäivät

Kirkkonummipäivien aikana lauantaina 25.8. yhdistys esitteli tähtitieteen harrastusta. Esillä oli mm. yhdistyksen uusi Coronado-aurinkokaukoputki, jolla olisi näytetty Auringon pinnan ilmiöitä, jos olisi ollut selkeää. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä. Päiviin liittyen oli 26.8. klo 22-23 tähtinäytös Komakallion tähtitornilla. Ilta oli selkeä, ja näytöksessä oli useita ihmisiä.

9. Esitelmät

Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa (8.5. esitelmä oli koulukeskuksen ruokalassa):

9.1. FM Jenni Virtanen: Kääpiöplaneetat Neptunuksen takana. 46 kuulijaa.
6.2. prof. Jukka Maalampi: Einsteinin viimeinen unelma. 46 kuulijaa.
6.3. Markus Hotakainen: Mars, ruostunut jääpallo. 55 kuulijaa.
3.4. prof. Hannu Koskinen: Aurinko uuden pilkkujakson alussa. 48 kuulijaa.
8.5. FM Mika Kokko: Maankaltainen elämä maailmankaikkeudessa. 40 kuulijaa.
11.9. FT Jari Laamanen: Miksi pysymme koossa? Luonnon perusvoimat. 50 kuulijaa.
9.10. dos. Arto Luttinen: Elävä Maa. 48 kuulijaa.
6.11. prof. Esko Valtaoja: Maailmankaikkeus ja sen pelisäännöt. 240 kuulijaa.
4.12. prof. Martti Lehtinen: Meteoriitit. 42 kuulijaa.

Professori Esko Valtaojan esitelmää kuunteli kaikkien aikojen suurin kuulijamäärä. Useimmat esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta. Maalis- ja marraskuun esitelmät järjestettiin yhdessä Kirkkonummen Kansalaisopiston kanssa, joka myös rahoitti ne. Esitelmissä oli yhteensä 615 kuulijaa. Yhdistys on hankkinut dataprojektorin, jota käytetään esitelmä- ja muissa tilaisuuksissa.

10. Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin esitelmän jälkeen 6.2. Siellä mm. hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Yhdistyksen syyskokous pidettiin esitelmän jälkeen 6.11. Siellä mm. valittiin uusi hallitus, päätettiin jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

12. Tähtiharrastusviikko

Suomessa vietettiin tähtiharrastusviikkoa 17.-23.9. Silloin yhdistyksellä oli maanantaina kerho, tiistaina lastenkerho sekä sunnuntaina tähtinäytös.

13. Tähtinäytännöt ja kaukoputket

Tähtinäytäntöjä pidettiin pimeänä vuodenaikana selkeinä sunnuntai-iltoina yleensä klo 19-21. Maanantaisin kerhoilloissa oltiin kesäkautena usein tähtitornilla ennenkaikkea talkoissa.

Sunnuntain tähtinäytäntöjä oli 9 kertaa.

Kirkkonummen Kansalaisopiston tähtitieteen kurssi kävi tähtitornilla syksyllä kolme kertaa tähtiä katsomassa.

Yhdistyksen tähtitornissa on 28 cm:n Celestron Ultima kaukoputki. Se on tyypiltään Schmidt-Cassegrain. Yhdistyksellä on myös CCD-kamera (merkiltään Starlight

Xpress M716) ja sen kanssa käytettävä tietokone. Yhdistyksen 11 cm TAL-1 -peilikaukoputkea säilytettiin Komeetan kerhohuoneella. Sillä näytettiin auringonpilkkuja eri yleisötapahtumissa. Yhdistykselle oli myös 108 mm Astroscan-kaukoputki, jota lainattiin pari kertaa jäsenille.

Loppusyksystä 2006 saatiin Kirkkonummen säästöpankkisäätiöltä 1000 euroa aurinkokaukoputken hankintaan. Yhdistykselle hankittiin Coronado-aurinkokaukoputki toukokuussa 2007.

Keväällä tähtitornilla olevaan työmaakoppiin murtauduttiin ja sieltä vietiin isot kiikarit ja CCD-kameran värisuodattimet. Yhdistys hankki varastettujen kiikarien tilalle toiset kiikarit.

14. Tähtitornin rakentaminen

Kirkkonummen kunta on luovuttanut yhdistykselle havaintopaikan Volsista radiomaston läheltä, jossa järjestettiin talkoita. Sinne on saatu tilava työmaakoppi vuonna 2003.

Kesällä 2004 tähtitornin rakentaminen pääsi vauhtiin, kun 13.7.2004 LEADER+ -hakemus saatiin lopultakin jätettyä. Rakentaminen rahoitettiin jäsenten avustuksilla, joita kertyi yli 2000 euroa. Lisäksi saatiin Kirkkonummen säästöpankkisäätiöltä syksyllä 2004 2000 euroa. Suomen Kultturirahastolta saatiin 3000 euron apuraha maaliskuussa 2006.

Paikalle rakennettiin tähtitorni, jonka katto työnnetään sivuun havaitessa. Yhdistyksen 28 cm Scmidt-Cassegrain-kaukoputki sijoitettiin paikalleen 13.11.2004, jolloin tähtitornin todettiin olevan alustavasti havaintokunnossa. Joulukuun lopulla 2004 saatiin TE-keskukselta päätös 6955 euron myöntämisestä hankkeelle. Sen turvin mm. joulukuussa 2005 rakennettiin paikalle tie ja kaivettiin maahan sähkökaapeli. Kesällä 2006 tähtitorni maalattiin. Tietä parannettiin tuomalla sinne uutta soraa kesällä 2006.

Leader+-kausi päättyi syyskuun lopussa 2006 ja kaksi kuukautta myöhemmin jätettiin maksatusanomus lopuista rahoista, jotka saatiin keväällä 2007. Sen ansiosta yhdistyksen taloudellinen asema on hyvä.

15. Kirjasto

Ursa lähettää Komeetalle useimmat uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Yhdistys tilasi Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet. Yhdistys osti opintokerhon valtionavuilla kirjoja, videoita ja em. lehdet. Lehtiä ja kirjoja on saanut kotilainaksi kerhoiltojen yhteydessä. Vuoden aikana lainattiin 18 kertaa lehtiä, kirjoja tai videoita.

16. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi neljä kertaa. Lehdessä oli yhteensä 88 sivua. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Verkossa ilmestyi toimittajan toimesta pdf-versio. Komeetan pyrstöstä ilmestyi myös html-versio, jota kokosi Seppo Linnaluoto. Lehdessä oli aina mm. toimintakalenteri, kauden tähtitaivas, esitelmien lyhennelmiä sekä selostuksia toiminnasta.

Yhdistyksestä oli myös jaossa esite ja toimintatiedote sekä liittymiskaavake. Yhdistyksen esitelmistä ja muusta toiminnasta on tiedotettu Tähdet ja avaruus -lehdessä, Yleisradion Teksti-TV:ssä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi

Kirkkonummen Sanomissa on ollut kaikista esitelmistä sihteerin laatimat lyhennelmät.

17. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuista on huolehtinut Seppo Linnaluoto, joka on pannut sinne lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Komeetan kotisivulla käytiin vuoden aikana noin 4000 kertaa. Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyi kerran kuussa pimänä vuodenaikana. Heikki Marttila toimittaa sinne kerran kuussa pdf-muotoisen kalenterin. Antti Kuosmanen toimesta sivuilla on kuvagalleria, minne toimitetaan yhdistysten jäsenten ottamia kuvia. Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite.

Yhdistyksellä on myös komakallio-l@ursa.fi -lista mm. havaintopaikasta ja hallituksen asioista tiedottamista varten. Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.

18. Opintokerho

Yhdistyksen maanantaisin kokoontuvan kerhon yhteydessä toimii opintokerho.

Kerho saa valtionapua 30 euroa viittä kahden tunnin kokoontumista kohti. Valtionavuilla on ostettu kirjoja, videoita ja Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet.

19. Talvileiri

Yhdistys järjesti 26.-28.1.2007 talvileirin Porkkalanniemellä Lillkanskogin kesäsiirtolassa. Lauantaina Veikko Mäkelä esitelmöi aiheesta havaitsemisen näkymiä ja tulevaisuutta. Teekkariyhdistys Pollux esitteli pienoisrakettiharrastusta ja lähetti lukuisia raketteja läheisellä pellolla. Risto Heikkilä esitelmöi syvän taivaan havaitsemisesta. Sitten havaittiin Plejadien tähtien peittymistä Kuun taakse.

Sunnuntaina oli vuorossa Aarno Junkkari jonka aiheena oli edellisten öiden havaintojen tarkastelua ja Seppo Linnaluoto kertoi aiheesta vuoden 2007 taivaalla tapahtuu. Osanottajia oli noin 30-40 henkeä. Talvileirin järjestäjänä olivat Aarno Junkkari ja Seppo Linnaluoto.

20. Aurinkopäivä 10.6.

Ursan alullepanema aurinkopäivä 10.6. sunnuntai oli selkeä päivä. Komeetta järjesti aurinkonäytöksen Kirkkonummen K-Senaattorin ja koulukeskuksen välisellä pysäköintipaikalle. Siellä näytettiin Aurinkoa ensimmäistä kertaa julkisesti yhdistyksen uudella Coronado-aurinkokaukoputkella. Sillä näkyy monia Auringon pinnan ilmiöitä sekä proteberansseja. Ursa lähetti komean aurinkojulisteen, joka pantiin esille. Myös yhdistyksen TAL-1-kaukopukella näytettiin auringonpilkkuja.

21. Muu toiminta

Ursan laitepäivät järjestettiin 13.-15.4. Artjärvellä Ursan havaintokeskuksessa. Tapahtumaan osallistui Komeetasta Kaj Wikstedt, Antti Kuosmanen ja Seppo Linnaluoto.

Ursan jaostojen Cygnus-tapahtuma järjestettiin 26.-29.7. Artjärvellä Vuorenmäen alueella. Tapahtumaan osallistui Komeetasta Kaj Wikstedt, Antti Kuosmanen ja Seppo Linnaluoto.

10.-14.8. yhdistyksen sihteeri otti osaa Viron tähtiharrastajien kesäkokoontumiseen, joka oli Tõraveressa Tarton lähellä. Siihen osallistui myös kaksi muuta suomalaista.

Yhdistyksen jäsen Antti Kuosmanen osallistui Tampereen teekkarien Castor-kerhon järjestämään matkaan Moskovaan katsomaan mm. Kansainvälissen avaruusaseman komentokeskukseen, Energian museoon ja Tähtikaupunkiin. Matkasta on tarkemmin Komeetan pyrstössä nro 3/2007.

Yhdistyksen sihteeri piti syksyllä Kirkkonummen Kansalaisopiston järjestämän tähtiharrastuskurssin.

Komeetan pikkujoulusauna järjestettiin 1.12. Markku af Heurlinilla. Sinne otti osaa kymmenkunta jäsentä.