Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

1. Johdanto

Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta on perustettu 24.5.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja ajanmukaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta. Vuoden kohokohtana oli Komeetan näyttely Kirkkonummen kunnankirjastossa 26.8.-22.9.2006.

2. Jäsenistö

Vuoden lopussa jäseniä oli 135 henkeä, missä on lisäystä 6 henkeä edellisestä vuodesta. Jäsenistä 104 oli vuosijäseniä ja 31 perhejäseniä. Vuosijäsenistä 12 oli alle 25-vuotiaita. Perhejäsenistä suuri osa oli lapsia.

Jäsenistä 108 oli kirkkonummelaisia, 12 Espoosta, kaksi Inkoosta, viisi Siuntiosta ja kaksi Helsingistä. Yksi jäsen oli Lohjalta, Hyvinkäältä, Tampereelta, Ulvilasta, Kokkolasta ja Savonlinnasta. Vuoden lopulla uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.

3. Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana oli Hannu Hongisto, varapuheenjohtajana Kaj Wikstedt, sihteerinä Seppo Linnaluoto ja jäsenenä Ville Marttila sekä varajäseninä Markku af Heurlin ja Raoul Kempe. Varainhoitajana toimi Tuire Marttila ja jäsenluettelon hoitajana ja jäsenmaksujen perijänä Jim Duncker. Hallitus piti vuoden aikana kolme virallista kokousta. Yhdistyksen asioista keskusteltiin lisäksi maanantaisin kerhokokousten yhteydessä.

4. Talous

Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 40 euroa ja kannatusjäsenten 200 euroa. Yhteisö- ja kannatusjäseniä ei toistaiseksi ollut.

Yhdistys sai Kirkkonummen kunnalta 1040 euron toiminta-avustuksen. TE-keskus myönsi tähtitornihankkeelle joulukuussa 2004 LEADER+ -tukea 6955 euroa, jota käytettiin vielä vuonna 2006. Loppusuoritus tuesta saadaan vasta vuonna 2007.

Ursalta hankittiin kirjallisuutta, jota myytiin pääasiassa jäsenille.

5. Kerhoillat

Komeetta vuokrasi kunnalta Volsin entiseltä koululta kerhohuonetta. Kesällä kerhoillat pidettiin yleensä havaintopaikalla Volsissa. Kerhoiltoja pidettiin joka viikko, myös kesällä, yhteensä 52 kertaa.

Kerhoilloissa vapaassa keskustelussa käsiteltiin erilaisia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyvia asioita sekä yhdistyksen asioita. Yhdistys tarjosi kahvia ja teetä sekä keksejä. Kerhohuoneen takkaan sytytettiin tuli makkaranpaistoa varten. Kirjoja voi lainata kerhoiltojen yhteydessä tai Ursan kirjoja ostaa.

6. Lastenkerho

Lastenkerho kokoontui joka toinen viikko paitsi kesällä ja joululomalla. Lastenkerhon vetäjinä toimivat Seppo Linnaluoto ja Kukka Viitala (5 kertaa). Kerhossa katsottiin diakuvia sekä selkeällä säällä Aurinkoa tai tähtiä. Sekä piirrettiin ja maalattiin. Kerhoiltoja oli kevätkaudella Mäkituvan kerhohuoneella Kirkkonummen keskustassa 9 kertaa ja syyskaudella 6 kertaa. Kerhoilloissa oli 1-8 lasta sekä joka kerta pari aikuista.

7. Luonnontieteen kerho

Komeetan luonnontieteen kokoontui 16.2. - 30.11. välisenä aikana yhteensä 10 tapaamiseen ja piti 23 oppituntia. Kerhossa oli 6 jäsentä, joista paikalla oli 3-6. Kerhossa harjoiteltiin laskutaitoa mm. ylioppilaiden ja yliopiston kurssitehtävillä, tutustuttiin mikroskoopin ja vaa'an käyttöön sekä opeteltiin tähtitaivaan kuvioita. Lisäksi tarkasteltiin eri luonnontieteellisistä ilmiöitä kerhon jäsenten sähkötekniikan kokemusten pohjalta. Materiaalina käytettiin Tähtitieteen perusteita sekä Hannu Karttusen kirjaa Matematiikka - tiedettä kaikille ja Ursan Tähtitaivaan kartastoa sekä koetehtäviä. Kerhon vetäjänä toimi Markku af Heurlin.

8. Kirkkonummipäivät

Kirkkonummipäivien aikana lauantaina 26.8. yhdistys esitteli tähtitieteen harrastusta. Esillä oli yhdistyksen TAL-1 -peilikaukoputki, jolla näytettiin auringonpilkkuja yleisölle. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä. Komeetan näyttely (ks. kohta 9) alkoi samanaikaisesti. Päiviin liittyen olisi 27.8. klo 22-23 ollut tähtinäytös Komakallion tähtitornilla, mutta oli pilvinen sää.

9. Komeetan näyttely

Komeetalla oli näyttely Kirkkonummen pääkirjaston Porkkalasalissa 26.8.-22.9.2006.

Ursasta lainattiin näyttelyyn runsaasti materiaalia, esim. tähtitieteen perusteiden näyttelytaulut. Toinen suuri Ursasta lainattu kokonaisuus on tähtitieteen historiasta kertovat näyttelytaulut. Siihen kuuluu 16 taulua. Ursasta on lainattu myös suuri tähtitaivaan planisfääri, joka seisoo lattialla. Aurinkokunnan mallit lainattiin myös Ursasta, meteoriittikokoelma sekä kurkistuslaatikko, josta näkyy miten eri taivaankappaleet näkyvät eri laitteilla.

Komeetan osuus kertoi toiminnasta. Koetettiin houkutella uusia jäseniä mm. siten, että Komeettaan pääsi jäseneksi ilmaiseksi loppuvuodeksi. Tähtitornista kerrottiin laajalti mm. sen rakentamisesta ja sijainnista. Kevään 2006 täydellisestä auringonpimennyksestä kerrottiin, samoin mm. toukokuussa 2002 Kirkkonummella pidetyistä tähtipäivistä. Aarno Junkkari pani näyttelyyn esille Kuun kuvia.

10. Esitelmät

Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa:
10.1. dos. Jouni Niskanen: Tähtien synty, elämä, kuolema ja ylösnousemus. 60 kuulijaa.
7.2. Thomas Hackman: Onko siellä ketään - elämän tähtitieteelliset edellytykset. 62 kuulijaa.
7.3. dos. Jukka Nevalainen: Maailmankaikkeuden pimeä aine. 55 kuulijaa.
4.4. prof. Tapio Markkanen: Herzsprung-Russellin diagramma 100 vuotta. 25 kuulijaa.
2.5. Johanna Torppa: Asteroidit. 40 kuulijaa.
12.9. prof. Katri Huitu: Hiukkaset ja pimeä aine. 60 kuulijaa.
10.10. Marianna Ridderstad: Eksoplaneetat. 63 kuulijaa.
7.11. dos. Karl J. Donner: Maailmankaikkeus. 90 kuulijaa.
8.12. dos. Pekka Teerikorpi: Andromedan galaksin etäisyys. 85 kuulijaa

Useimmat esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta. Joulukuun esitelmä järjestettiin yhdessä Kirkkonummen Kansalaisopiston kanssa, joka myös rahoitti sen. Esitelmissä oli yhteensä 540 kuulijaa. Yhdistys hankki dataprojektorin, jota käytetään esitelmä- ja muissa tilaisuuksissa.

11. Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin esitelmän jälkeen 7.2. Siellä mm. hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin esitelmän jälkeen 7.11. Siellä mm. valittiin uusi hallitus, päätettiin jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

12. Tähtiharrastusviikko

Suomessa vietettiin tähtiharrastusviikkoa 18.-24.9. Silloin yhdistyksellä oli maanantaina kerho, tiistaina lastenkerho sekä sunnuntaina tähtinäytös.

13. Tähtinäytännöt ja kaukoputket

Tähtinäytäntöjä pidettiin pimeänä vuodenaikana selkeinä sunnuntai-iltoina yleensä klo 19-21. Maanantaisin kerhoilloissa oltiin kesäkautena usein tähtitornilla ennenkaikkea talkoissa. Sunnuntain tähtinäytäntöjä oli 11 kertaa.

18.10. kävi Kirkkonummen Kansalaisopiston tähtitieteen kurssi tähtitornilla tähtiä katsomassa.

Yhdistyksen tähtitornissa on 28 cm:n Celestron Ultima kaukoputki. Se on tyypiltään Schmidt-Cassegrain. Yhdistyksellä on myös CCD-kamera (merkiltään Starlight Xpress M716) ja sen kanssa käytettävä tietokone.

Yhdistyksen 11 cm TAL-1 -peilikaukoputkea säilytettiin Komeetan kerhohuoneella. Sillä näytettiin auringonpilkkuja eri yleisötapahtumissa. Yhdistykselle oli myös 108 mm Astroscan-kaukoputki, jota lainattiin viikoksi jäsenille. Kaukoputkea lainattiin muutamia kertoja.

Kirkkonummipäivillä 26.8. oli yhdistyksen osastolla mm. yhdistyksen TAL-1 kaukoputki, jolla katsottiin auringonpilkkuja. Komeetan näyttelyssä kirjastossa (ks. kohta 9) oli runsaasti materiaalia tähtitornista.

Loppusyksystä 2006 saatiin Kirkkonummen säästöpankkisäätiöltä 1000 euroa aurinkokaukoputken hankintaan. Kaukoputki hankitaan vuonna 2007.

14. Tähtitornin rakentaminen

Kirkkonummen kunta on luovuttanut yhdistykselle havaintopaikan Volsista radiomaston läheltä, jossa järjestettiin talkoita. Sinne on saatu tilava työmaakoppi vuonna 2003.

Kesällä 2004 tähtitornin rakentaminen pääsi vauhtiin, kun 13.7.2004 LEADER+ -hakemus saatiin lopultakin jätettyä. Rakentaminen rahoitettiin jäsenten avustuksilla, joita kertyi yli 2000 euroa. Lisäksi saatiin Kirkkonummen säästöpankkisäätiöltä syksyllä 2004 2000 euroa. Suomen Kultturirahastolta saatiin 3000 euron apuraha maaliskuussa 2006.

Paikalle rakennettiin tähtitorni, jonka katto työnnetään sivuun havaitessa. Yhdistyksen 28 cm Scmidt-Cassegrain-kaukoputki sijoitettiin paikalleen 13.11.2004, jolloin tähtitornin todettiin olevan alustavasti havaintokunnossa. Joulukuun lopulla 2004 saatiin TE-keskukselta päätös 6955 euron myöntämisestä hankkeelle. Sen turvin mm. joulukuussa 2005 rakennettiin paikalle tie ja kaivettiin maahan sähkökaapeli. Kesällä 2006 tähtitorni maalattiin. Tietä parannettiin tuomalla sinne uutta soraa kesällä 2006.

Leader+-kausi päättyi syyskuun lopussa 2006 ja kaksi kuukautta myöhemmin jätettiin maksatusanomus lopuista rahoista, jotka saadaan keväällä 2007.

15. Kirjasto

Ursa lähettää Komeetalle uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Yhdistys tilasi Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet. Yhdistys osti opintokerhon valtionavuilla kirjoja, videoita ja em. lehdet. Lehtiä ja kirjoja on saanut kotilainaksi kerhoiltojen yhteydessä. Vuoden aikana lainattiin 44 kertaa lehtiä, kirjoja tai videoita.

16. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi neljä kertaa. Lehdessä oli yhteensä 88 sivua. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Verkossa ilmestyi toimittajan toimesta pdf-versio. Komeetan pyrstöstä ilmestyi myös html-versio, jota kokosi Seppo Linnaluoto. Lehdessä oli aina mm. toimintakalenteri, kauden tähtitaivas, esitelmien lyhennelmiä sekä selostuksia toiminnasta.

Yhdistyksestä oli myös jaossa esite ja toimintatiedote sekä liittymiskaavake. Yhdistyksen esitelmistä ja muusta toiminnasta on tiedotettu Tähdet ja avaruus -lehdessä, Yleisradion Teksti-TV:ssä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut kaikista esitelmistä sihteerin laatimat lyhennelmät.

17. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuista on huolehtinut Seppo Linnaluoto, joka on pannut sinne lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Komeetan kotisivulla käytiin vuoden aikana lähes 4000 kertaa. Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyi kerran kuussa. Heikki Marttila toimittaa sinne kerran kuussa pdf-muotoisen kalenterin. Antti Kuosmanen toimesta sivuilla on kuvagalleria, minne toimitetaan yhdistysten jäsenten ottamia kuvia. Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite. Yhdistyksellä on myös komakallio-l@ursa.fi -lista havaintopaikasta tiedottamista varten. Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.

18. Opintokerho

Yhdistyksen maanantaisin kokoontuvan kerhon yhteydessä toimii opintokerho. Kerho saa valtionapua 30 euroa viittä kokoontumista kohti. Valtionavuilla on ostettu kirjoja, videoita ja Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet.

19. Talvileiri

Yhdistys järjesti 27.-29.1. talvileirin Porkkalanniemellä Lillkanskogin kesäsiirtolassa. Perjantaina Petri Kehusmaa esitelmöi digitaalivalokuvauksesta, lauantaina Veikko Mäkelä Kuusta ja Ilmatieteen laitoksen tutkija Esa Kallio Marsista. Sunnuntaina oli vuorossa Aarno Junkkari jonka aiheena oli edellisten öiden havaintojen tarkastelua ja Seppo Linnaluoto kertoi aiheesta vuoden 2006 taivaalla tapahtuu. Osanottajia oli noin 40 henkeä. Talvileirin järjestäjänä olivat Aarno Junkkari ja Seppo Linnaluoto.

20. Auringonpimennys 29.3.

29.3. keskipäivällä oli osittainen auringonpimennys, jolloin Auringon halkaisijasta peittyi 44 %. Kirkkonummella oli kuitenkin pilvistä. Komeetan jäsenet Antti Kuosmanen, Seppo Linnaluoto ja Antero Polvinen perheineen matkustivat Turkkiin, missä auringonpimennys näkyi täydellisenä.

21. Muu toiminta

18.-19.2. pidettiin Ursan ja Koillismaan tähtikerhon toimesta tähtipäivät Pudasjärvellä hotelli Syötekeskuksessa. Komeetan sihteeri vei tähtipäivien pieneen näyttelyyn lehtileikkeitä Kirkkonummen tapahtumista.

Ursan laitepäivät järjestettiin 7.-9.4. Hollolassa.

4.5. tutustui Keski-Uudenmaan Altairin 9 jäsentä Komakallion tähtitorniin ja Komeetan kerhohuoneeseen.

Ursan Artjärven havaintokeskuksen avajaiset pidettiin 18.6. Avajaispuheen piti eduskunnan varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila. Avajaisiin otti osaa Komeetan sihteeri.

Ursan jaostojen Cygnus-tapahtuma järjestettiin 3.-6.8. Töysässä. Tapahtumaan osallistui Komeetan sihteeri.

10.-14.8. yhdistyksen sihteeri otti osaa Viron tähtiharrastajien kesäkokoontumiseen, joka oli Mahtrassa 50 km Tallinnan eteläpuolella. Retkeen osallistui myös muita suomalaisia, mm. Komeetan lastenkerhon entinen ja nykyiset vetäjät.

Yhdistyksen sihteeri piti syksyllä Kirkkonummen Kansalaisopiston järjestämän tähtiharrastuskurssin.

Aarno Junkkarin uudessa talossa järjestettiin tupaantuliaiset 13.10. Sinne otti osaa vajaa kymmenen komeettalaista.

Komeetan pikkujoulusauna järjestettiin 2.12. Markku af Heurlinilla. Sinne otti osaa kymmenkunta jäsentä.