Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

1. Johdanto

Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta on perustettu 24.5.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja ajanmukaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta.´

2. Jäsenistö

Vuoden lopussa jäseniä oli 131 henkeä, missä on lisäystä 2 henkeä edellisestä vuodesta. Jäsenistä 91 oli vuosijäseniä ja 40 perhejäseniä. Vuosijäsenistä 17 oli alle 25-vuotiaita.

Jäsenistä 112 oli kirkkonummelaisia, 10 Espoosta, kaksi Inkoosta, kolme Siuntiosta, kolme Helsingistä ja yksi Tampereelta. Vuoden lopulla uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.

3. Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana oli Jarmo Helle, varapuheenjohtajana Kaj Wikstedt, sihteerinä Seppo Linnaluoto ja jäsenenä Ville Marttila sekä varajäseninä Seppo Ritamäki ja Ari Ceder. Varainhoitajana toimi Tuire Marttila ja jäsenluettelon hoitajana ja jäsenmaksujen perijänä Jim Duncker.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Yhdistyksen asioista keskusteltiin lisäksi maanantaisin kerhokokousten yhteydessä.

4. Talous

Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 20 euroa, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 40 euroa ja kannatusjäsenten 200 euroa. Yhteisö- ja kannatusjäseniä ei toistaiseksi ollut.

Yhdistys sai Kirkkonummen kunnalta 990 euron toiminta-avustuksen.

Kirkkonummen Säästöpankkisäätiö myönsi Komeetan havaintokeskukselle 2000 euroa.

TE-keskus myönsi tähtitornihankkeelle joulukuussa LEADER+ -tukea 6955 euroa, joka on käytettävä vuoden 2005 aikana.

Ursalta hankittiin myös kirjallisuutta, jota myytiin pääasiassa jäsenille.

5. Kerhoillat

Ljunghedan seurantalolla Kirkkonummen keskustassa pidettiin maanantai-iltaisin kerhoiltoja syyskuuhun saakka. Syyskuun lopulla Komeetta vuokrasi kunnalta Volsin entiseltä koululta kerhohuoneen, jossa Komeetta on ollut ennenkin vuosina 2001-2002. Kerho siirsi kokouksensa sinne. Kesällä ja alkusyksystä kerhoillat pidettiin havaintopaikalla Volsissa. Kerhoiltoja pidettiin joka viikko, myös kesällä, yhteensä 52 kertaa.

Kerhoilloissa vapaassa keskustelussa käsiteltiin erilaisia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyvia asioita sekä yhdistyksen asioita. Yhdistys tarjosi kahvia ja teetä sekä keksejä. Syyskuun lopulta lähtien kerhohuoneen takkaan sytytettiin tuli makkaranpaistoa varten. Kirjoja voi lainata kerhoiltojen yhteydessä tai Ursan kirjoja ostaa

6. Lastenkerho

Lastenkerho kokoontui joka toinen viikko paitsi kesällä ja joululomalla. Lastenkerhon vetäjinä toimivat Eija Nyman keväällä ja Seppo Linnaluoto koko vuoden. Kerhossa katsottiin diakuvia sekä selkeällä säällä Aurinkoa tai tähtiä. Sekä piirrettiin ja maalattiin. Kerhoiltoja oli kevätkaudella Mäkituvan kerhohuoneella Kirkkonummen keskustassa 8 kertaa ja syyskaudella 6 kertaa. Kerhoilloissa oli 4-13 lasta sekä joka kerta muutama aikuinen.

7. Luonnontieteen kerho

Luonnontieteen kerho kokoontui vuoden aikana yhteensä 9 kertaa ja piti yhteensä 23 opintotuntia. Jäseniä kerhossa oli yhteensä seitsemän. Kerhossa käytiin läpi matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilastehtäviä sekä pääsykoetehtäviä. Opintoaineistona oli lähinnä ylioppilastehtäväkokoelmat sekä Dimensio-lehti.

Kerhon nimenä oli kevätkaudella fysiikan kerho. Se vaihtoi nimensä syyskauden alussa kerhon sisältöä paremmin kuvaavaksi luonnontieteen kerhoksi. Kerhon vetäjänä toimi Markku af Heurlin.

8. Kirkkonummipäivät

Kirkkonummipäivien aikana 28.8. yhdistys esitteli tähtitieteen harrastusta. Esillä oli yhdistyksen TAL-1 -peilikaukoputki ja 28 cm Celestron-kaukoputki sekä jäsenten kaukoputkia, joilla näytettiin auringonpilkkuja yleisölle. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä.

9. Esitelmät

Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa:

13.1. dos. Karri Muinonen: Kuu eilen, tänään ja huomenna. Kuulijoita 30 henkeä.
10.2. prof. Martti Lehtinen: Mars-meteoriitit. Kuulijoita 47 henkeä.
9.3. prof. Esko Valtaoja: Kuvitellut ja todelliset maailmanloput. Kuulijoita 140 henkeä.
13.4. prof. Kari Enqvist: Mitä oli ennen alkuräjähdystä. Kuulijoita 90 henkeä.
28.5. tekn. tri Tero Siili: Marsin tutkimus. Kuulijoita 30 henkeä.
21.9. dos. Diana Hannikainen: Mikrokvasaarit. Kuulijoita 47 henkeä.
26.10. prof. Hannu Koskinen: Auringon myrskyt. Kuulijoita 48 henkeä.
23.11. TV-meteorologi Seija Paasonen: Pilvisyyden ennustaminen. Kuulijoita 90 henkeä.
7.12. Fil. maist. Mika Kokko: Elokehät tähtien ympärillä. Kuulijoita 30 henkeä.

Useimmat esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta. Maalis-, touko- ja marraskuun esitelmät järjestettiin yhdessä Kirkkonummen Kansalaisopiston kanssa, joka myös rahoitti ne. Esitelmissä oli yhteensä 552 kuulijaa.

10. Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin esitelmän jälkeen 10.2. Siellä mm. hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin esitelmän jälkeen 23.11. Siellä mm. valittiin uusi hallitus, päätettiin jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

11. Tähtiharrastuspäivä

Tähtiharrastuspäivänä lauantaina 25.9. oltiin Kirkkonummen torilla, jossa jaettiin esitteitä ja myytiin Ursan kirjoja.

12. Tähtinäytännöt ja kaukoputket

Yhdistyksen 11 cm TAL-1 -peilikaukoputkea säilytettiin Komeetan kerhohuoneella. Sillä katsottiin kerhoilloissa pimeänä vuodenaikana tähtiä ja kesäkautena auringonpilkkuja.

Yhdistykselle oli myös 108 mm Astroscan-kaukoputki, jota lainattiin viikoksi jäsenille. Kaukoputkea lainattiin muutamia kertoja.

Yhdistyksellä on käytetty 28 cm:n Celestron Ultima kaukoputki. Se on tyypiltään Schmidt-Cassegrain. Sen kanssa käytettiin yhdistyksen CCD-kameraa (merkiltään Starlight Xpress M716).

Sää ei suosinut Venuksen ylikulun näyttämistä Kirkkonummella 8.6. Pilvet peittivät koko ajan Suomen etelärannikon, mutta muualla Suomessa tämä harvinainen tapahtuma näkyi.

Kirkkonummipäivillä 28.8. oli yhdistyksen osastolla mm. yhdistyksen TAL-1 kaukoputki, jolla katsottiin auringonpilkkuja. Myös yhdistyksen 28 cm:n kaukoputki oli paikalla.

Täydellinen kuunpimennys näkyi mainiosti 28.10. aamuyöllä. Yhteistä näytöstä ei järjestetty, vaan jäsenet havaitsivat tapahtumaa omatoimisesti.

Tähtitornin valmistuttua 13.11.2004 aloitettiin heti tähtinäytäntöjen pitäminen sunnuntaisin selkeällä säällä klo 19-21.

13. Tähtitornin rakentaminen

Kirkkonummen kunta on luovuttanut yhdistykselle havaintopaikan Volsista radiomaston läheltä, jossa järjestettiin talkoita. Sinne on lahjoituksena saatu tilava työmaakoppi vuonna 2003.

Kesällä 2004 tähtitornin rakentaminen pääsi vauhtiin, kun 13.7. LEADER+ -hakemus saatiin lopultakin jätettyä. Rakentaminen rahoitettiin jäsenten avustuksilla, joita kertyi yli 2000 euroa.

Ensi vaiheessa rakennettiin paikalle tähtitorni, jonka katto on työnnettävissä sivuun. Yhdistyksen 28 cm Scmidt-Cassegrain-kaukoputki sijoitettiin paikalleen 13.11., jolloin tähtitornin todettiin olevan havaintokunnossa.

Joulukuun lopulla 2004 saatiin TE-keskukselta päätös 6955 euron myöntämisestä hankkeelle, jonka turvin vuonna 2005 on tarkoitus rakentaa paikalle mm. tie ja vetää sähköt.

14. Kirjasto

Ursa lähettää Komeetalle uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Tässä on hyvä alku kirjastolle. Yhdistys tilasi Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet. Yhdistys osti opintokerhon valtionavuilla kirjoja, videoita ja em. lehdet.

Yhdistyksen kirjastosta on voinut myös lainata etenkin yhdistyksen sihteerin sinne lainaamaa kirjallisuutta.

Lehtiä ja kirjoja on saanut kotilainaksi kerhoiltojen yhteydessä. Vuoden aikana lainattiin 69 kertaa lehtiä, kirjoja tai videoita.

15. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi viisi kertaa. Lehdessä oli yhteensä 104 sivua. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Verkossa ilmestyi toimittajan toimesta pdf-versio. Komeetan pyrstöstä ilmestyi myös html-versio, jota kokosi Seppo Linnaluoto.

Yhdistyksestä oli myös jaossa esite ja toimintatiedote sekä liittymiskaavake.

Yhdistyksen esitelmistä ja muusta toiminnasta on tiedotettu Tähdet ja avaruus -lehdessä, Yleisradion Teksti-TV:ssä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut kaikista esitelmistä sihteerin laatimat lyhennelmät.

16. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuista on huolehtinut Seppo Linnaluoto, joka on pannut sinne lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Vuoden loppuun mennessä sivujen määrä oli lisääntynyt 155:een. Komeetan kotisivulla käytiin vuoden aikana lähes 3000 kertaa.

Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyi kerran kuussa. Heikki Marttila toimittaa sinne kerran kuussa pdf-muotoisen kalenterin. Antti Kuosmanen toimesta sivuilla on kuvagalleria, minne toimitetaan yhdistysten jäsenten ottamia kuvia.

Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite. Vuoden aikana perustettiin myös komakallio-l@ursa.fi -lista havaintopaikasta tiedottamista varten.

Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.

17. Opintokerho

Yhdistyksen maanantaisin kokoontuvan kerhon yhteydessä toimii opintokerho. Kerho saa valtionapua 30 euroa viittä kokoontumista kohti. Valtionavuilla on ostettu kirjoja, videoita ja Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet.

18. Talvileiri

Yhdistys järjesti 23.-25.1.2004 talvileirin Porkkalanniemellä Lillkanskogin kesäsiirtolassa. Lauantaipäivä alkoi Veikko Mäkelän pitämällä tähtitaivaan kurssilla. Sitten Ari-Matti Harri Ilmatieteen laitokselta kertoi Marsin tutkimuksesta. Seuraavana Johanna Torppa Helsingin yliopiston Tähtitieteen laitokselta kertoi aiheesta Tähtitieteen opiskelijasta asteroiditutkijaksi. Sunnuntaina oli vielä Seppo Linnaluodon esitys Vuoden 2004 taivaalla tapahtuu. Osanottajia oli noin 60 henkeä. Talvileirin järjestäjänä oli Aarno Junkkari.

19. Laitepäivät

Valtakunnalliset Laitepäivät järjestettiin yhdessä Ursan teknisten jaostojen kanssa 5.-7.3. Kirkkonummen Porkkalassa Lillkanskogin kesäsiirtolassa. Ohjelmassa oli mm. jaostokokouksia, Timo Kantolan esitys kaukoputkestaan ja kuvauksistaan, Markku Leinon esitys kaukoputken optiikan mallinnuksesta ja Arto Oksasen esitys Jyväskylän Nyrölän laitteistoista.

20. Muu toiminta

Komeettalaisten retkikunta kävi 7.2. Ursan Artjärven havaintokeskukseen tutustumassa.

Komeetta järjesti Ursan näyttelyyn "Näkyykö tähtiä" retken 20.11. Näyttely oli Tekniikan Museossa Helsingissä. Samalla käytiin Ursan planetaariossa, joka oli näyttelyssä.

11.-15.8. yhdistyksen sihteeri otti osaa Viron tähtiharrastajien kesäkokoontumiseen, joka oli Krabissa Latvian rajalla. Sinne osallistui joukko mm. meteoriharrastajia Suomesta.

Yhdistyksen sihteeri Seppo Linnaluoto sai Ursalta Stella Arcti -palkinnon pitkäaikaisesta kansanvalistustyöstä ja harrastuksen edistämisestä Ursan ja Kirkkonummen Komeetan parissa. Palkinto luovutettiin Seinäjoella Tähtipäivillä 17.4.

Antti Kuosmanen ja Mikko Olkkonen kävivät Australiassa Astrofest-tapahtumassa 9.-15.8.

Yhdistys on jäsenenä The Webb Societyssa. Jäsenmaksua vastaan saa yhdistyksen lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.