Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001


1. Johdanto


Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta on perustettu 24.5.2000.Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja ajanmukaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta.


Vuoden 2001 ehkä merkittävin tapaus oli se, että tammikuun lopussa saatiin vuokrattua kerhohuone.


2. Jäsenistö


Vuoden lopussa jäseniä oli 93 henkeä, missä on lisäystä 21 henkeä. Jäsenistä 66 oli vuosijäseniä ja 27 perhejäseniä. Jäsenistä peräti 82 oli kirkkonummelaisia, seitsemän Espoosta, kolme Inkoosta ja yksi Helsingistä. Vuoden lopulla uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.


3. Kerhoillat


Tammikuun lopussa saatiin hankittua Volsin entiseltä koululta kerhohuone. Heti alettiin pitää kerhoiltoja maanantaisin. Kerhoiltoja pidettiin joka viikko, myös kesällä.


Kerhoilloissa katsottiin yleensä jokin video. Vapaassa keskustelussa käsiteltiin erilaisia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyvia asioita sekä yhdistyksen asioita. Yhdistys tarjosi kahvia ja keksejä. Takkaan sytytettiin tuli makkaranpaistoa varten. Kirjoja voi lainata kerhoiltojen yhteydessä tai Ursan kirjoja ostaa.


4. Lastenkerho


Espoon Sähkö myönsi yhdistykselle 5000 mk apurahan lastenkerhon aloittamiseksi. Yhtiön lehden toimittajat kävivät 11.6. kerhoillassa tekemässä juttua yhdistyksestä ja lastenkerhosta. Kokoontuminen oli samalla lastenkerhon avaus. Yhdistys vuokrasi lisähuoneen lastenkerhoa varten elokuun alusta lukien. 15.8. alkoi lastenkerho kokoontua vakituisesti joka toinen viikko vetäjänään Eija Nyman. Kerhossa katsottiin diakuvia tai videoita sekä selkeällä säällä Aurinkoa tai tähtiä. Sekä piirrettiin ja maalattiin. Kerhoiltoja oli yhteensä 10 ja niissä oli 4-9 lasta.


5. Kirkkonummipäivät


Kirkkonummipäivien aikana yhdistys esitteli tähtitieteen harrastusta. Esillä oli yhdistyksen TAL-1 -peilikaukoputki, sekä jäsenten kaukoputkia, joilla näytettiin auringonpilkkuja yleisölle. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä.


6. Esitelmät


Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa (helmikuun esitelmä koulun ruokalassa):


10.1. dosentti Martti Lehtinen: Meteoriittikraatterit - taivaan ja maan kohtauspaikat. 36 kuulijaa.

12.2. dosentti Jorma Harju: Radiosäteilyä syntyvistä tähdistä. 31 kuulijaa.

12.3. professori Jukka Maalampi: Kosmiset säteet. 28 kuulijaa.

19.4. tutkija Thomas Hackman: Auringon ja tähtien magnetismi. 25 kuulijaa.

14.5. professori Christoffer Cronström: Maailmankaikkeuden kehitys. 35 kuulijaa.

12.9. fil. tri Mika Juvela: Tähtienvälinen aine. 31 kuulijaa.

8.10. dosentti Karl Johan Donner: Galaksit. 90 kuulijaa.

12.11. professori Lauri Pesonen: Maan magneettikenttä. 44 kuulijaa.

10.12. professori Kari Lumme: Jättiläisplaneetat. 55 kuulijaa.


Esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta. Esitelmissä oli

yhteensä 375 kuulijaa.


7. Kokoukset


Yhdistyksen kevätkokous pidettiin esitelmän jälkeen 12.2. Kirkkonummen koulukeskuksen yläasteen ruokalassa. Siellä mm. hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.


Yhdistyksen syyskokous pidettiin esitelmän jälkeen 12.11. Kirkkonummen koulukeskuksen auditoriossa. Siellä mm. valittiin uusi hallitu, päätettiin jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.


8. Hallitus


Hallituksen puheenjohtajana oli Aarno Junkkari, varapuheenjohtajana Mikko Mannonen, sihteerinä Seppo Linnaluoto, varainhoitajana vuoden alussa Harry Rabb ja sen jälkeen Heikki Ruonaniemi ja varajäsenenä Markku af Heurlin. Harry Rabb erosi perhesyistä hallituksen jäsenyydestä.


Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.


9. Talous


Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 100 mk, tätä nuoremmilta 50 mk ja perhejäseniltä 25 mk. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 200 mk ja kannatusjäsenten 1000 mk. Yhteisö- ja kannatusjäseniä ei toistaiseksi ollut.


Yhdistys sai Kirkkonummen kunnalta 5000 markan toiminta-avustuksen. Yhdistys sai Espoon Sähköltä 5000 markkaa lastenkerhotoiminnan käynnistämiseen. Paikalliselta Säästöpankkisäätiöltä yhdistys sai 5000 markkaa kaukoputken hankintaan.


Ursalta hankittiin myös kirjallisuutta, jota myytiin pääasiassa jäsenille.


10. Tähtinäytännöt ja kaukoputket


Yhdistyksen 11 cm TAL-1 -peilikaukoputkea säilytettiin Komeetan kerhohuoneella. Sillä katsottiin kerhoilloissa pimeänä vuodenaikana tähtiä ja kesäkautena auringonpilkkuja.


Yhdistykselle hankittiin syyskaudella myös 108 mm Astroscan-kaukoputki, jota lainattiin viikoksi jäsenille.


Kirkkonummipäivillä oli yhdistyksen osastolla yhdistyksen TAL-1 kaukoputki, jolla katsottiin auringonpilkkuja.


11. Kirjasto


Ursa lähettää Komeetalle uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Tässä on hyvä alku kirjastolle. Yhdistys tilasi Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet. Yhdistys osti opintokerhon valtionavuilla kirjoja ja em. lehdet.


Yhdistyksen kirjastosta on voinut myös lainata etenkin yhdistyksen sihteerin sinne lainaamaa kirjallisuutta.


Lehtiä ja kirjoja on saanut kotilainaksi kerhoiltojen yhteydessä. Vuoden aikana lainattiin 41 kertaa.


12. Retket


23.3. tehtiin retki Helsingin yliopiston Tähtitieteen laitokselle kuuden aikuisen ja kymmenen lapsen voimin.


20.5. tehtiin retki Metsähoviin Helsingin yliopiston kolmelle tähtitornille.


3.6. tehtiin retki Lohjalle Tytyrin kaivoksille.


1.12. tehtiin retki Helsingin yliopiston Kasvitieteen laitoksen kasvihuoneille.


13. Lehti ja tiedotustoiminta


Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi neljä kertaa. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Lisäksi ilmestyi kevään lehdestä uusintanumero, jota jaettiin Kirkkonummipäivillä.


Yhdistyksestä oli myös jaossa esite ja toimintatiedote sekä liittymiskaavake.


Ursan Avaruus 2001 -tapahtumassa oli juliste yhdistyksestä sekä jaossa oli esitteitä ja toimintakalenteria.


Yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu Yleisradion Teksti-TV:ssä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut lähes kaikista esitelmistä sihteerin laatimat lyhennelmät. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut juttu Espoon Sähkön myöntämästä avustuksesta ja ennakkojuttuja esitelmistä.


Espoon Sähkön lehdessä oli toimituksen laatima juttu yhdistyksestä.


14. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus


Yhdistyksen www-sivuista on huolehtinut Seppo Linnaluoto, joka on pannut sinne lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Vuoden loppuun mennessä sivujen määrä oli lisääntynyt 67:een (lisäystä 33 sivua).


Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyi yksi tai kaksi kertaa kuussa.


Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite.


Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.


15. Opintokerho


Yhdistyksen maanantaisin kokoontuvan kerhon yhteydessä toimii opintokerho. Kerho saa valtionapua 170 mk viittä kokoontumista kohti. Valtionavuilla on ostettu kirjoja ja Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet.


16. Muu toiminta


Yhdistyksen 12 jäsentä kokoontui 9.1. kuunpimennyksen merkeissä kunnan omistamaan Mariefrediin. Sää oli pilvinen joten katsoimme pienen kuunpimennysdiasarjan, saunoimme ja paistoimme makkaraa.


Yhdistys järjesti Ursan Cygnus 2001 -tapahtumaan Lopen Räyskälässä 2.-5.8. tähtiaiheisen luontopolun, jossa olivat lasten ja aikuisten sarjat. Yhdistys myös järjesti sarjoihin palkinnot.


Kunnan 9-13-vuotiaiden leirillä Porkkalan kesäsiirtolassa yhdistys järjesti tähti-illan 2.8.


29.10. yhdistys esittäytyi Upinniemen Merikappelissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenillassa.


10.11. vietettiin tähtiharrastuspäivää kerhohuoneella.


Lisäksi järjestettiin Markku af Heurlinin luona saunailta 1.12.