Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000


1. Perustaminen

Yhdistys perustettiin 24.5.2000 Finnsbackan nuorisotiloissa. Perustamiskokoukseen osallistui 16 henkeä. Yhdistykselle vahvistettiin säännöt ja päätettiin yhdistyksen nimestä. Yhdistykselle valittiin myös hallitus.

2. Jäsenistö

Perustamiskokouksen 16:sta jäsenestä jäsenmäärä nousi vuoden loppuun mennessä 72:een henkeen. Jäsenistä 48 oli vuosijäseniä ja 24 perhejäseniä. Jäsenistä peräti 67 oli kirkkonummelaisia. Lokakuusta lähtien uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.

3. Kerhoillat

Ensimmäinen kerhoilta pidettiin Aarno Junkkarin kotipihalla 28.6. Iltaan otti osaa 12 henkeä. Illan aiheena oli osanotto Kirkkonummipäiviin 26.8.

Toinen kerhoilta pidettiin Kirkkonummen työttömien talolla 15.8. Läsnä oli 9 jäsentä. Päaiheena oli edelleen Kirkkonummipäivät. Illan yhteydessä pidettiin myös hallituksen kokous.

Kolmas kerhoilta pidettiin Markku af Heurlinin luona 21.10. Kokouksessa saunottiin ja koekäytettiin isännän höyrykonetta. Kerhoiltaan otti osaa 12 henkeä.

Neljäs kerhoilta pidettiin Heikki ja Sippe Ruonanienten kotona 16.12. Mukana oli 7 jäsentä. Illan aikana koottiin ja purettiin yhdistyksen TAL-1 -kaukoputki.

4. Kirkkonummipäivät

Kirkkonummipäivien aikana 26.8. yhdistys esitteli tähtitieteen harrastusta. Esillä oli kaksi kaukoputkea ja kiikari, joilla näytettiin auringonpilkkuja yleisölle. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä.

Ursalta vuokratussa planetaariossa oli neljä yleisöesitystä, joissa oli 88 osanottajaa.

5. Esitelmät

Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa:

13.9. fil. tri Jukka Piironen: Asteroidit ja komeetat. 47 kuulijaa.
11.10. fil.maist. Panu Muhli: Aktiiviset galaksiytimet. 35 kuulijaa.
8.11. dos. Jouni Niskanen: Alkuräjähdyksestä ikuisuuteen - maailmankaikkeuden historiaa. 70 kuulijaa.
13.12. dos. Juhani Huovelin: Auringon ja tähtien elämänkaari. 43 kuulijaa.

Loka-joulukuun esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta. Neljässä esitelmässä oli yhteensä 195 kuulijaa.

6. Kokoukset

Perustamiskokouksen lisäksi yhdistys piti syyskokouksen yläasteen auditoriossa 8.11. pidetyn esitelmän jälkeen. Vuodelle 2001 valittiin uudelleen sama hallitus ja jäsenmaksut.

7. Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana oli Aarno Junkkari, varapuheenjohtajana Mikko Mannonen, sihteerinä Seppo Linnaluoto, varainhoitajana Harry Rabb ja jäsenenä Heikki Ruonaniemi ja varajäsenenä Markku af Heurlin.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

8. Talous

Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 100 mk, tätä nuoremmilta 50 mk ja perhejäseniltä 25 mk. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 200 mk ja kannatusjäsenten 1000 mk.

Yhdistys anoi Kirkkonummen kunnalta kohdeavustusta. Kunnanhallitus myönsi Komeetalle 3000 mk kaukoputken hankintaan.

Yhdistys anoi lisäksi apurahaa Kordelinin rahastolta, mutta ei saanut. Yhdistys anoi myös Suomen Kulttuurirahastolta avustusta kaukoputken hankintaan.

Yhdistys vuokrasi Ursalta planetaarion, jolla annettiin planetaarionäytöksiä kouluille ja yleisölle. Kouluille annettiin neljä näytöstä 25.8. ja Kirkkonummipäivillä 26.8. myös neljä näytöstä.

Ursalta hankittiin myös kirjallisuutta, jota myytiin jäsenille ja yleisölle.

Tilintarkastajina toimivat Seppo Ritamäki ja Rauni Kujala.

9. Rekisteröinti

Yhdistys pani heti vireille yhdistyksen rekisteröimisen Yhdistysrekisteriin. Rekisteröinti oli tehty alkusyksyllä. Yhdistysrekisteri vaati jonkin verran muutoksia yhdistyksen sääntöihin.

10. Tähtinäytännöt

Kirkkonummipäivillä oli yhdistyksen osastolla jäsenten kaksi kaukoputkea ja kiikari, joilla katsottiin auringonpilkkuja. Marraskuun alkupuolella yhdistykselle hankittiin TAL-1 -peilikaukoputki, jonka sihteeri otti haltuunsa. Kaukoputken käyttöä esti harvinaisen pilviset säät.

11. Kirjasto

Ursa lähettää Komeetalle uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Tässä on hyvä alku kirjastolle. Lehtiä ja kirjoja on voinut selailla kerhoiltojen yhteydessä.

12. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi kaksi kertaa. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Ensimmäisessä numerossa oli kolme A4-kokoista sivua, toisessa numerossa yhdeksän sivua.

Yhdistyksestä oli myös jaossa esite ja toimintatiedote sekä liittymiskaavake.

Yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu Yleisradion Teksti-TV:ssä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut kaikista esitelmistä sihteerin laatimat lyhennelmät. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut jutut yhdistyksen perustamisesta, Kirkkonummipäivistä ja ennakkojuttuja esitelmistä.

13. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen alkuperäiset www-sivut laati Jaakko Saloranta. Sen jälkeen niistä on huolehtinut Seppo Linnaluoto, joka on pannut sinne lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Alunperin www-sivuja oli kuusi. Vuoden loppuun mennessä niiden määrä oli lisääntynyt 37:ään.

Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyy kaksi kertaa kuussa.

Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite.

Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.

14. Planetaarionäytökset

Kirkkonummipäiville vuokrattiin Ursan planetaario, joka sijoitettiin kirkonkylän koulukeskuksen ala-asteen liikuntasaliin. Perjantaina 25.8. sihteeri antoi neljälle koululuokalle esitykset. Lauantaina 26.8. oli neljä yleisöesitystä, joissa oli kaikkiaan 88 osanottajaa.