Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

1. Johdanto

Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta on perustettu 24.5.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen ja yleisölle selkeä ja ajanmukaikainen käsitys maailmankaikkeudesta, toimia tähtitieteen ja lähialojen harrastuksen edistämiseksi ja edistää alansa kouluopetusta ja aikuiskasvatusta.

2. Jäsenistö

Vuoden lopussa jäseniä oli 129 henkeä, missä on lisäystä 23 henkeä edellisestä vuodesta. Jäsenistä 89 oli vuosijäseniä ja 40 perhejäseniä. Vuosijäsenistä 23 oli alle 25-vuotiaita.

Jäsenistä 110 oli kirkkonummelaisia, seitsemän Espoosta, kolme Inkoosta, kolme Siuntiosta, viisi Helsingistä ja yksi Hämeenlinnasta. Vuoden lopulla uusilta jäseniltä ei peritty jäsenmaksua.

3. Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana oli Jarmo Helle, varapuheenjohtajana Seppo Ritamäki, sihteerinä Seppo Linnaluoto, ja muina jäseninä Merja Heger ja Ville Marttila sekä varajäseninä Kaj Wikstedt ja Raoul Kempe. Varainhoitajana toimi Tuire Marttila ja jäsenluettelon hoitajana ja jäsenmaksujen perijänä Jim Duncker.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

4. Talous

Yhdistyksen taloudelle loi hyvän pohjan yhdistyksen keräämät jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsenmaksu oli vähintään 25-vuotiailta 17 euroa, tätä nuoremmilta 9 euroa ja perhejäseniltä 4 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 35 euroa ja kannatusjäsenten 150 euroa. Yhteisö- ja kannatusjäseniä ei toistaiseksi ollut.

Yhdistys sai Kirkkonummen kunnalta 830 euron toiminta-avustuksen.

Ursalta hankittiin myös kirjallisuutta, jota myytiin pääasiassa jäsenille.

5. Kerhoillat

Ljunghedan seurantalolla Kirkkonummen keskustassa pidettiin maanantai-iltaisin kerhoiltoja. Kerhoiltoja pidettiin joka viikko, myös kesällä, yhteensä 52 kertaa. Heinäkuussa kerhoiltojen pitopaikka vaihteli.

Kerhoilloissa katsottiin yleensä jokin video tai pidettiin alustus jostain aiheesta. 1.12. Ursan satelliittiasiantuntija Leo Wikholm kertoi tekokuista. Vapaassa keskustelussa käsiteltiin erilaisia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyvia asioita sekä yhdistyksen asioita. Yhdistys tarjosi kahvia ja keksejä. Kirjoja voi lainata kerhoiltojen yhteydessä tai Ursan kirjoja ostaa.

6. Lastenkerho

Lastenkerho kokoontui joka toinen viikko paitsi kesällä ja joululomalla. Lastenkerhon vetäjinä toimivat Eija Nyman ja Seppo Linnaluoto. Kerhossa katsottiin diakuvia sekä selkeällä säällä Aurinkoa tai tähtiä. Sekä piirrettiin ja maalattiin. Kerhoiltoja oli kevätkaudella Mäkituvan kerhohuoneella Kirkkonummen keskustassa 8 kertaa ja syyskaudella 7 kertaa. Kerhoilloissa oli 2-11 lasta sekä joka kerta muutama aikuinen.

7. Matematiikka- ja fysiikkakerho

Komeetan matematiikkakerho kokoontui kevätkaudella 8 kertaa ja syyskaudella 5 kertaa. Osanottajia oli 4-6 henkeä. Kerhossa käsiteltiin kevätkaudella matematiikan ylioppilastehtäviä, erityisesti niiden ratkaisemista eri tavoilla. Yksi kerholainen harjoitteli samalla ylioppilaskirjoituksiin.

Matematiikan kerho vaihtoi alansa syksyllä fysiikan kerhoksi. Kerhossa käytiin läpi joitain tähtitieteen approbaturin harjoitustehtäviä sekä fysiikan ylioppilastehtäviä, erityisesti mekaniikan ja sähköopin alalta.

Kerhon vetäjänä toimi Markku af Heurlin.

8. Kirkkonummipäivät

Kirkkonummipäivien aikana 30.8. yhdistys esitteli tähtitieteen harrastusta. Esillä oli yhdistyksen TAL-1 -peilikaukoputki ja 28 cm Celestron-kaukoputki sekä jäsenten kaukoputkia, joilla näytettiin auringonpilkkuja yleisölle. Lisäksi myytiin Ursan kirjoja ja jaettiin yhdistyksen esitteitä.

9. Esitelmät

Yhdistys järjesti seuraavat esitelmät Kirkkonummen kirkonkylän yläasteen auditoriossa:

21.1. professori Paavo Castrén: Planeetat ja antiikin mytologia. 50 kuulijaa.
18.2. dosentti Tapio Markkanen: Tähtitiedettä Itämeren piirissä - liikkuvuutta ja yhteistyötä halki vuosisatojen. 25 kuulijaa.
25.3. professori Jukka Maalampi: Yhtenäisteoriat. 33 kuulijaa.
22.4. professori Markku Poutanen: Kolmas planeetta Auroingosta - uusimmat tutkimustulokset. 35 kuulijaa.
20.5. fil. maist. Juhani Kyröläinen: Ufot. 50 kuulijaa.
30.9. fil. maist. Thomas Hackman: Spektri kertoo tähdistä. 22 kuulijaa.
21.10. fil. tri Kimmo Lehtinen: Meteorien havaitseminen radiolla. 30 kuulijaa.
4.11. dosentti Leena Tähtinen: Onko aikakone mahdollinen? 60 kuulijaa.
2.12. dosentti Jorma Harju: Kemiaa tähtien välissä. 41 kuulijaa.

Esitelmät rahoitti Helsingin yliopiston Vapaan sivistystyön toimikunta. Huhtikuun ja marraskuun esitelmät järjestettiin yhdessä Kirkkonummen Kansalaisopiston kanssa, joka myös rahoitti ne. Esitelmissä oli yhteensä 346 kuulijaa.

10. Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin esitelmän jälkeen 18.2. Siellä mm. hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin esitelmän jälkeen 4.11. Siellä mm. valittiin uusi hallitus, päätettiin jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

11. Tähtiharrastuspäivä

Tähtiharrastuspäivä syyspäiväntasauksena 23.9. järjestettiin Mäkituvan kerhohuoneella lastenkerhon yhteydessä. Siellä oli myytävänä Ursan kirjoja. Seppo Linnaluoto näytti diasarjan.

12. Tähtinäytännöt ja kaukoputket

Yhdistyksen 11 cm TAL-1 -peilikaukoputkea säilytettiin Komeetan kerhohuoneella. Sillä katsottiin kerhoilloissa pimeänä vuodenaikana tähtiä ja kesäkautena auringonpilkkuja.

Yhdistykselle oli myös 108 mm Astroscan-kaukoputki, jota lainattiin viikoksi jäsenille. Kaukoputkea lainattiin 17 kertaa.

Yhdistys hankki käytetyn 28 cm:n Celestron Ultima kaukoputken. Se on tyypiltään Schmidt-Cassegrain. Sen kanssa käytettiin toimintavuonna hankittua CCD-kameraa (merkiltään Starlight Xpress M716), joka hankittiin edellisenä vuonna Wihurin rahastolta saadulla 2700 euron apurahalla.

Merkuriusylikulun aikana 7.5. Merkuriusta ja Aurinkoa näytettiin Haagantien päässä olevalla pysäköintipaikalla. Länsiväylä-lehdestä oli paikalla toimittaja ja valokuvaaja.

Auringonpimennystä 31.5. näytettiin myös Haagantien päässä olevalla pysäköintipaikalla.

Marsia näytettiin 29.8. Haagantien päässä olevalla pysäköintipaikalla.

Kirkkonummipäivillä 30.8. oli yhdistyksen osastolla mm. yhdistyksen TAL-1 kaukoputki, jolla katsottiin auringonpilkkuja. Myös yhdistyksen uusi 28 cm:n kaukoputki oli paikalla.

Kirkkonummen kunta luovutti yhdistykselle havaintopaikan Volsista radiomaston läheltä, jossa järjestettiin talkoita, joissa kaadettiin puita ja raivattiin maastoa. Sinne sijoitettiin lahjoituksena saatu tilava työmaakoppi.

13. Kirjasto

Ursa lähettää Komeetalle uudet kirjansa, Tähdet ja avaruus sekä Ursa Minor -lehdet. Tässä on hyvä alku kirjastolle. Yhdistys tilasi Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet. Yhdistys osti opintokerhon valtionavuilla kirjoja, videoita ja em. lehdet.

Yhdistyksen kirjastosta on voinut myös lainata etenkin yhdistyksen sihteerin sinne lainaamaa kirjallisuutta.

Lehtiä ja kirjoja on saanut kotilainaksi kerhoiltojen yhteydessä. Vuoden aikana lainattiin 64 kertaa lehtiä, kirjoja tai videoita.

14. Lehti ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen lehti, Komeetan pyrstö, ilmestyi neljä kertaa. Lehden toimittajana oli Heikki Marttila. Verkossa ilmestyi toimittajan toimesta pdf-versio lehdestä 3/2003 lähtien. Komeetan pyrstöstä ilmestyi myös html-versio, jota kokosi Seppo Linnaluoto.

Yhdistyksestä oli myös jaossa esite ja toimintatiedote sekä liittymiskaavake.

Yhdistyksen esitelmistä ja muusta toiminnasta on tiedotettu Tähdet ja avaruus -lehdessä, Yleisradion Teksti-TV:ssä, Kirkkonummen Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Kirkkonummen Sanomissa on ollut kaikista esitelmistä sihteerin laatimat lyhennelmät.

15. www-sivut ja muu sähköinen tiedotus

Yhdistyksen www-sivuista on huolehtinut Seppo Linnaluoto, joka on pannut sinne lähes kaikki yhdistyksen piirissä syntyneet kirjoitukset ja kuvia. Vuoden loppuun mennessä sivujen määrä oli lisääntynyt 116:een.

Yhdistyksen kotisivuilla on mm. yhdistyksemme jäsenen Jim Dunckerin laatimat Taivassivut, joita ilmestyi kerran kuussa. Heikki Marttila alkoi toimittaa sinne kerran kuussa pdf-muotoista kalenteria. Antti Kuosmanen teki sivuille kuvagallerian, minne alettiin toimittaa eri yhdistysten jäsenten ottamia kuvia.

Yhdistyksen sähköpostilistaa kirkkonummi-l@ursa.fi on käytetty ahkerasti tiedottamiseen. Siihen on liitetty kaikki jäsenet yhdistyksen puolesta, joilla on sähköpostiosoite.

Varsinkin yhdistyksen esitelmistä on tiedotettu eri verkkoalueilla.

16. Opintokerho

Yhdistyksen maanantaisin kokoontuvan kerhon yhteydessä toimii opintokerho. Kerho saa valtionapua 30 euroa viittä kokoontumista kohti. Valtionavuilla on ostettu kirjoja, videoita ja Sky & Telescope ja Astronomy -lehdet.

17. Talvileiri

Yhdistys järjesti 31.1.-2.2. talvileirin Porkkalanniemellä Lillkanskogin kesäsiirtolassa. Pääluennoitsijana oli tutkija Harry Lehto Turun yliopiston Tuorlan observatoriosta. Hänen aiheensa oli muuttuvat tähdet. Ursan jaoston vetäjä Riku Henriksson kertoi Syvän taivaan havaitsemisesta. Mika Latokartano kertoi aiheesta kotitietokone tähtiharrastuksen apuna. Ville Marttilan aiheena oli tähtivalokuvaus. Seppo Linnaluoto kertoi tähtitieteen harrastanisesta ja vuoden 2003 tähtitaivaasta. Teekkarit Sampo Niskanen ja Taru Hannikainen kertoivat pienoisraketeista ja lähettivät lukuisia pienoisraketteja läheisen merenlahden jäältä.

Osanottajia oli 56 henkeä. Talvileirin järjestäjinä olivat Aarno Junkkari ja Seppo Linnaluoto.

18. Muu toiminta

8.-12.8. tehtiin retki Viron tähtiharrastajien kesäkokoontumiseen, joka oli Tõraveressa Tarton lähellä. Se on Viron ammattitähtitieteen keskus.

Yhdistys on jäsenenä The Webb Societyssa. Jäsenmaksua vastaan saa yhdistyksen lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.