Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2006

Tulot
 
                euroa
 
Jäsenmaksut          1800
Kirjamyynti           900
Talvileirin tuotot       500
Yleisavustus          1000 
Opintokerhon avustus      300
Muut avustukset        24000
 
Tulot yhteenä         28500
 
Menot
 
Myyntikirjojen ostot      700
Vuokrakulut          1200
Kirjaston kirjat        200
Opintopiirin kulut       300
Esitelmätilaisuudet       200
Lastenkerhon kulut       500
Talvileirin kulut        500
Pankkikulut           80
Postitus-, puhelin- 
 ja nettikulut         300
Toimisto- ym. kulut       120
Laitehankinnat         400
Havaintopaikan kulut     24000
 
Menot yhteensä        28500
 
 
Vuoden 2006 jäsenmaksut:
 
yli 25-vuotiaat      20 euroa
alle 25-vuotiaat      10 euroa
perhejäsenet        5 euroa
yhteisöjäsenet       40 euroa
kannattajajäsenet     200 euroa