Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2004

Tulot
 
                  euroa
 
Jäsenmaksut            1600
Kirjamyynti             900
Talvileirin tuotot         400
Yleisavustus            1000 
Opintopiirin avustus        300
Muut avustukset          24000
 
Tulot yhteensä          28200
 
Menot
 
Kirjaostot             700
Vuokrakulut            1300
Kirjaston kirjat          250
Opintopiirin kulut         300
Esitelmätilaisuudet         250
Lastenkerhon kulut         550
Talvileirin kulut          400
Pankkikulut             30
Postitus-, puhelin- ja nettikulut  300
Toimisto- ym. kulut         120
Havaintopaikan kulut       24000
 
Menot yhteensä          28200
 
 
Vuoden 2004 jäsenmaksut:
 
yli 25-vuotiaat           20 euroa
alle 25-vuotiaat           10 euroa
perhejäsenet             5 euroa
yhteisöjäsenet            40 euroa
kannattajajäsenet          200 euroa