Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2003


Tulot

Jäsenmaksut			1200 euroa
Kirjamyynti			 780
Avustukset			2100

Tulot yhteensä			4080

Menot

Toimistokulut			 300
Pankkikulut			  50
Kerhohuoneen vuokra		1500
Kirjoja myyntiin		 500
Kirjoja kirjastoon		 200
Esitelmätilaisuudet		 330
Lastenkerhon kulut		 500
Kaukoputkikulut			 700

Menot yhteensä			4080


Vuoden 2003 jäsenmaksut:

yli 25-vuotiaat			17 euroa	101,08 mk
alle 25-vuotiaat		 9 euroa 	 53,51 mk
perhejäsenet			 4 euroa 	 23,78 mk
yhteisöjäsenet			35 euroa 	208,10 mk
kannattajajäsenet		150 euroa 	891,86 mk