Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2009

TULOT 
 
             euroa
Jäsenmaksut       2200
Kirjamyynti        600
Talvileirin tuotot    200
Yleisavustus       1000 
Opintokerhon avustus   300
Muut avustukset     1800
 
Tulot yhteensä      6100
 
 
MENOT
 
Myyntikirjojen ostot   500
Vuokrakulut       1100
Kirjaston kirjat     200
Opintopiirin kulut    300
Esitelmätilaisuudet    200
Lastenkerhon kulut    400
Talvileirin kulut     400
Pankkikulut        100
Postitus-, puhelin- ja nettikulut 200
Toimisto- ym. kulut    200
Havaintopaikan kulut   2500
 
Menot yhteensä      6100 
 
 
Vuoden 2009 jäsenmaksut:
 
yli 25-vuotiaat 20 euroa
alle 25-vuotiaat 10 euroa
perhejäsenet 5 euroa
yhteisöjäsenet 40 euroa
kannattajajäsenet 200 euroa