Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2008

TULOT
 
                 euroa
 
Jäsenmaksut            2200
Kirjamyynti            800
Talvileirin tuotot         300
Yleisavustus           1200 
Opintokerhon avustus        400
Muut avustukset          2000
 
Tulot yhteensä          6900
 
 
MENOT
 
Myyntikirjojen ostot        500
Vuokrakulut            1100
Kirjaston kirjat          100
Opintopiirin kulut         400
Esitelmätilaisuudet        100
Lastenkerhon kulut         400
Talvileirin kulut         800
Pankkikulut             80
Postitus-, puhelin- ja nettikulut 300
Toimisto- ym. kulut        220
Laitehankinnat          2000
Havaintopaikan kulut       1600
 
Menot yhteensä          7600 
 
 
 
Vuoden 2008 jäsenmaksut:
 
yli 25-vuotiaat           20 euroa
alle 25-vuotiaat          10 euroa
perhejäsenet             5 euroa
yhteisöjäsenet           40 euroa
kannattajajäsenet         200 euroa