Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2007

Tulot
 
             euroa
 
Jäsenmaksut        1900
Kirjamyynti         600
Talvileirin tuotot     300
Yleisavustus        1100 
Opintokerhon avustus    400
Muut avustukset      2000
 
Tulot yhteensä       6300
 
Menot
 
Myyntikirjojen ostot    400
Vuokrakulut        1100
Kirjaston kirjat      100
Opintopiirin kulut     400
Esitelmätilaisuudet     100
Lastenkerhon kulut     400
Talvileirin kulut      400
Pankkikulut         80
Postitus-, puhelin- 
ja nettikulut        300
Toimisto- ym. kulut     220
Laitehankinnat       2000
Havaintopaikan kulut    2600
 
Menot yhteensä       6300 
 
 
Vuoden 2007 jäsenmaksut: 
 
yli 25-vuotiaat       20 euroa
alle 25-vuotiaat       10 euroa
perhejäsenet         5 euroa
yhteisöjäsenet        40 euroa
kannattajajäsenet      200 euroa