Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2002


Tulot
			    euroa	 mk

Jäsenmaksut			800	4757
Kirjamyynti			700	4162
Planetaariotulot		400	2378
Avustukset		    4000  23783
Tähtipäivien tulot	    4000  23783

Tulot yhteensä	    	    9900  58863


Menot

Toimistokulut			300	1784
Pankkikulut			 50	 297
Kerhohuoneen vuokra	    3000  17837
Kirjoja myyntiin		500	2973
Kirjoja kirjastoon		200	1189
Planetaarion vuokrat		120	 713
Planetaarion muut kulut		200	1189
Esitelmätilaisuudet		330	1962
Lastenkerhon kulut		500	2973
Tähtipäivien kulut	    4000  23783
Kaukoputkikulut			700	4162

Menot yhteensä	    	    9900  588622002 jäsenmaksut:

yli 25-vuotiaat		17 euroa	101,08 mk
alle 25-vuotiaat	 9 euroa 	 53,51 mk
perhejäsenet		 4 euroa	 23,78 mk
yhteisöjäsenet		35 euroa 	208,10 mk
kannattajajäsenet   150 euroa	891,86 mk