Hallituksen kokous 9.2.2009
Kevätkokous 10.2.2009
Hallituksen kokous 3.8.2009
Hallituksen kokous 17.8.2009
Hallituksen kokous 2.11.2009
Syyskokous 17.11.2009

Pöytäkirja Tähtitieteellisen yhdistyksen Kirkkonummen Komeetan hallituksen kokouksesta, joka pidettiin 9.2.2009 klo 18.15-19.24 Volsissa. Läsnä olivat hallituksesta Hannu Hongisto (puheenjohtaja), Ville Lindfors, Seppo Linnaluoto (sihteeri) ja Ville Marttila sekä varajäsen Kaj Wikstedt. Hallituksen ulkopuolelta oli paikalla Jarmo Helle.


1 §

Kokous avattiin.

2 §

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 §

Hyväksyttiin edellisen 17.11.2008 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

4 §

Hyväksyttiin uudet ja eronneet jäsenet. Uusia on 17.11.-31.12.2008 liittynyt 6 kpl ja 1.1.-5.2.2009 12 kpl. Eronneita on 1.1.-5.2.2009 10 kpl. Lastenkerhon kokouksessa 3.2. Komeettaan liittyi 6 lasta. Uusia jäseniä on nyt 141.

5 §

Komeetalla on näyttely Kirkkonummen pääkirjastossa 11.3.-4.4.2009. Komeetan sihteeri anoi kirjastoon näyttelyä syyskuussa 2009 mutta tuo oli ainoa saatavissa oleva aika. Ursasta saadaan kaikki sama materiaali mikä oli Komeetan näyttelyssä syyskuussa 2006. Keskusteltiin näyttelystä. Koetetaan saada jäseniltä tähtikuvia ja toimintakuvia.

6 §

Hyväksyttiin sihteerin laatima uusi toimintakertomusesitys kevätkokoukselle.

7 §

Meneillään on Kansainvälinen tähtitieteen vuosi 2009 sen kunniaksi, että Galileo Galilei aloitti havaintonsa kaukoputkella tähtitaivaasta 1609. Katso tarkemmin: http://www.ursa.fi/wiki/IYA/IYA. 2.-5.4. on kansainvälinen tapahtuma 100 tuntia tähtitiedettä. Meillä on silloin kirjaston näyttely avoinna viimeisiä päiviä. Koetetaan järjestää sinne jotakin.

8 §

Todettiin että varapuheenjohtajana jatkaa Ville Lindfors, sihteerinä Seppo Linnaluoto sekä varainhoitajana Tuire Marttila ja jäsenasioiden hoitajana Jim Duncker.

9 §

Päätettiin kokous.

 
 
Hannu Hongisto         Seppo Linnaluoto
puheenjohtaja         sihteeri

 

Pöytäkirja 10.2.2009 klo 20.12-20.20 pidetystä Tähtitieteellisen yhdistyksen Kirkkonummen Komeetan kevätkokouksesta, johon otti osaa 6 henkeä (Hannu Hongisto, Seppo Linnaluoto, Jarmo Helle, Heikki Marttila, Markku af Heurlin ja Olli Kilpinen). Kokous pidettiin Kirkonkylän koulukeskuksen Yläasteen auditoriossa Kirkkonummella esitelmän jälkeen.

PÖYTÄKIRJA

1 §

Kokouksen avasi Hannu Hongisto.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hongisto, sihteeriksi Seppo Linnaluoto ja pöytäkirjantarkastajiksi Markku af Heurlin ja Jarmo Helle.

3 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Käytiin läpi toimintakertomusta sekä tilinpäätöstä.

5 §

Luettiin tilintarkastajain kertomus yhdistyksen hallinnosta ja taloudenhoidosta.

6 §

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 muutoksitta.
Myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

7 §

Muita esilletulevia asioita ei ollut.

8 §

Päätettiin kokous.

 
 
Hannu Hongisto           Seppo Linnaluoto
puheenjohtaja           sihteeri
 
Pöytäkirjantarkastajat
 
 
Markku af Heurlin         Jarmo Helle
 
 

Pöytäkirja Tähtitieteellisen yhdistyksen Kirkkonummen Komeetan hallituksen kokouksesta, joka pidettiin 3.8.2009 klo 18.25-18.35 Volsissa. Läsnä olivat hallituksesta Ville Lindfors (varapuheenjohtaja), Seppo Linnaluoto (sihteeri) ja Ville Marttila sekä varajäsen Kaj Wikstedt. Hallituksen ulkopuolelta oli paikalla Mika Luostarinen ja Jarmo Helle. Lisäksi puheenjohtaja Hannu Hongistoon oltiin yhteydessä puhelimitse.

1 §

Kokous avattiin.

2 §

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 §

Myönnettiin yhdistyksen jäsenelle Mika Luostariselle oikeus rakentaa tähtitieteellinen havaintosuoja yhdistyksen hallitsemalle Komakallion alueelle Volsissa (liite). Rakennuksen koko on n. 2,5 x 2,5 metriä. Yhdistykselle ei synny rakentamisesta mitään kuluja. Yhdistys luovuttaa Mika Luostariselle hänen tarvitsemansa sähkön. Mika Luostarinen voi lahjoittaa yhdistykselle haluamansa summan vuosittain.

4 §

Kokous päätettiin.

 
Ville Lindfors     Seppo Linnaluoto
varapuheenjohtaja    sihteeri
 

Pöytäkirja Tähtitieteellisen yhdistyksen Kirkkonummen Komeetan hallituksen kokouksesta, joka pidettiin 17.8.2009 klo 18.25-19.10 Volsissa. Läsnä olivat hallituksesta Hannu Hongisto (puheenjohtaja), Ville Lindfors, Seppo Linnaluoto (sihteeri) ja Ville Marttila sekä varajäsen Kaj Wikstedt. Hallituksen ulkopuolelta oli paikalla mm. Antti Kuosmanen ja Kai Nyman.

1 §

Kokous avattiin.

2 §

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 §

Hyväksyttiin kahden edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjat. Kokoukset pidettiin 9.2.2009 ja 3.8.2009.

4 §

Hyväksyttiin 12 uutta jäsentä, jotka ovat liittyneet 5.2.-11.8.2009. Todettiin, että 5.2.-11.8.2009 on eronnut 9 jäsentä. Jäseniä on nyt kaikkiaan 144.

5 §

Todettiin, että Kristiina Ahokas on tehnyt uuden Komeetan kotisivun toukokuussa kolmesta ehdokkaasta. Hän ja hänen miehensä pääsivät maksutta jäseniksi. Hän ei ota muuta palkkiota. Seppo Linnaluoto on kesän aikana laittanut kotisivuja kuntoon.

6 §

Todettiin, että Kirkkonummen kunnanhallitus on myöntänyt Komeetalle 750 euroa avustusta "monipuoliseen koulutus- ja kerhotoimintaan".

7 §

Kirkkonummipäivät ovat 28.-30.8. Meillä lienee kuten ennenkin Kaj Wikstedtiltä lainattava toriteltta, jossa myydään Ursan kirjoja ja jaetaan esitteitä lauantaina 29.8. klo 9-14. Coronado-kaukoputkella näytetään Auringon pinnan ilmiöitä ja TAL-1 -kaukoputkella näytetään auringonpilkkuja (mikäli niitä on). Sunnuntaina 30.8. klo 22-23 on selkeällä säällä tähtinäytös.

8 §

Todettiin, että on hankittu nettitikku Saunalahdelta 8.6., joka maksaa 9,90 e/kk, sopimus on 24 kuukauden pituinen. Jos nettitikku katoaa tai varastetaan, meidän on siitä huolimatta maksettava maksut sopimuskauden loppuun. Saunalahti suosittelee, että tällaisen tapauksen varalle otetaan vakuutus. Nettitikulla voidaan esim. kerhoilloissa käydä internetissä. Päätettiin, että ei oteta vakuutusta.

9 §

Havaintopaikan kehittäminen. Mika Luostarinen rakentaa parhaillaan Komakallion alueelle omaa tähtitornia. Yhdistyksen 28 cm kaukoputkea kokeillaan parhaillaan uuden tornin goto-jalustalla. Se siirretään ennen 30.8. yleisönäytöstä vanhalle paikalleen. Haarukkajalusta on hyvä yleisönäytöksissä, koska okulaarin liike on mahdollisimman pieni. Antti Kuosmanen kertoi, että haarukkajalustan tutina johtui pääasiassa löysällä olleesta ruuvista.

10 §

Syksyn toiminta. Jos järjestetään uutta toimintaa, siitä ehtii kertoa Komeetan pyrstö -lehdessä, jos siitä päätetään nyt. Kuukausiesitelmät ja lastenkerho ovat järjestyksessä.

Yhdistyksen syyskokous on järjestettävä sääntöjen mukaan loka-marraskuussa. Päätettiin järjestää syyskokous 17.11. esitelmän jälkeen.

Päätettiin tehdä retki Kai Nymanin kesämökille Kustaviin ensi keväänä, mahdollisesti toukokuussa.

Päätettiin tehdä retki Tuorlan observatorioon ja planetaarioon ennen Tapio Korhosen esitelmää 17.11. luultavasti lokakuun lopulla.

Tähtiharrastusviikko on 21.-27.9.2009. Silloin on Komeetalla maanantaina kerho, tiistaina esitelmä ja sunnuntaina tähtinäytös.

4.-10.10. vietetään kansainvälistä avaruusviikkoa, joka alkaa Sputnik 1:n laukaisupäivästä. 4.10. on Komeetalla tähtinäytös.

11 §

Päätettiin kokous.

Hannu Hongisto      Seppo Linnaluoto
puheenjohtaja      sihteeri

Pöytäkirja Tähtitieteellisen yhdistyksen Kirkkonummen Komeetan hallituksen kokouksesta, joka pidettiin 9.11.2009 klo 18.30-19.30 Volsissa. Läsnä olivat hallituksesta Hannu Hongisto (puheenjohtaja), Seppo Linnaluoto (sihteeri) ja Ville Marttila sekä varajäsen Kaj Wikstedt. Hallituksen ulkopuolelta oli paikalla Antti Kuosmanen.

1 §

Kokous avattiin.

2 §

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 §

Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, joka pidettiin 17.8.2009.

4 §

Hyväksyttiin 21 uutta jäsentä, jotka ovat liittyneet 12.8.-1.11.2009. Todettiin, että ketään ei ole eronnut. Jäseniä on nyt kaikkiaan 165.

5 § Talvileiri

Päätettiin pitää Komeetan talvileiri viikonloppuna 29.-31.1.2010.

Koska Lillkanskogin kesäsiirtolan hinta on kovin korkea, päätettiin pitää se ainoastaan vuorokauden mittaisena, jolloin sen hinta yhdellä majoitusrakennuksella on 200 euroa. Tutkitaan kuitenkin vielä, voiko Paavalin seurakunnan kesäkotia Vitträsk-järven länsirannalla saada tarkoitukseen.

Päätettiin osanottomaksuksi 10 euroa jäseniltä ja 15 euroa muilta. Keskusteltiin ohjelmasta.

6 § Syyskokousasiat

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle (liitteet). Jäsenmaksut esitettiin pidettäväksi ennallaan paitsi että yhteisöjäsenmaksu voisi olla sama 20 e kuin yli 25-vuotiailta ja kannatusjäsenmaksu 100 e.

7 §

Keskusteltiin syyskokouksessa valittavasta hallituksesta ja tilintarkastajista.

8 § Komeetan pyrstön painopaikka

Todettiin että jäsenlehti voidaan edelleen painaa Aarno Junkkarin työpaikalla.

9 § Muut asiat

Pidetään Komeetan pikkujoulut Aarno Junkkarilla 28.11.

Antti Kuosmanen nimitettiin Komeetan tähtitorninhoitajaksi.

10 §

Päätettiin kokous.

 
Hannu Hongisto       Seppo Linnaluoto
puheenjohtaja       sihteeri

Pöytäkirja 17.11.2009 klo 19.58-20.30 pidetystä Tähtitieteellisen yhdistyksen Kirkkonummen Komeetan syyskokouksesta, johon otti osaa 7 henkeä (läsnä Seppo Linnaluoto, Raoul Kempe, Kaj Wikstedt, Ville Lindfors, Hannu Hongisto, Risto Janhonen ja Jussi Kääriäinen). Kokous pidettiin Kirkonkylän koulukeskuksen Yläasteen auditoriossa esitelmän jälkeen.

PÖYTÄKIRJA

1 §

Kokouksen avasi Hannu Hongisto.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hongisto, sihteeriksi Seppo Linnaluoto ja pöytäkirjantarkastajiksi Kaj Wikstedt ja Risto Janhonen.

3 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Käsiteltiin toimintasuunnitelmaa (liite) ja talousarviota (liite). Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Yksimielisesti päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuiksi 20 euroa 25 vuotta täyttäneiltä, tätä nuoremmilta 10 euroa ja perhejäseniltä 5 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa ja kannatusjäsenten 100 euroa.

5 §

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi toimintavuodeksi Hannu Hongisto ja muiksi jäseniksi Ville Lindfors, Ville Marttila ja Seppo Linnaluoto. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Kaj Wikstedt ja toiseksi Raoul Kempe.

6 §

Seuraavan toimintavuoden tilintarkastajiksi valittiin Jussi Kääriäinen ja Risto Janhonen sekä heidän varamiehikseen Olli Kilpinen ja Jarmo Helle.

7 §

28.11.2009 klo 18 lähtien pidetään pikkujoulut Aarno Junkkarin luona.

Keskusteltiin myös siitä, kannattaisiko pitää vain yksi vuosikokous nykyisen syys- ja kevätkokouksen sijaan.

8 §

Päätettiin kokous.

 
Hannu Hongisto       Seppo Linnaluoto
puheenjohtaja       sihteeri
 
Pöytäkirjantarkastajat
 
Kaj Wikstedt        Risto Janhonen