Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2013

TULOT

Jäsenmaksut    	3400 euroa
Kirjamyynti     	 700
Talvileirin tuotot   	 200
Yleisavustus    	2500 
Opintokerhon avustus 	 300
Muut avustukset   	2100

Tulot yhteensä   	9200

MENOT

Myyntikirjojen ostot 	 500 euroa
Vuokrakulut    	1200
Kirjaston kirjat   	 300
Opintopiirin kulut   	 300
Esitelmätilaisuudet  	 300
Lastenkerhon kulut  	 300
Talvileirin kulut   	 400
Pankkikulut     	 100
Postitus- ja puhelinkulut 200
Toimisto- ym. kulut  	 500
Lehden painatus 	1200
Näyttelykulut 		 700
Havaintopaikan kulut 	2100
Palkkiot 		1100

Menot yhteensä   	9200 


Vuoden 2013 jäsenmaksut:
 
25 vuotta täyttäneet 	20 euroa
alle 25-vuotiaat 	10 euroa
perhejäsenet     	 5 euroa
yhteisöjäsenet    	20 euroa
kannattajajäsenet   100 euroa