Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2012

TULOT

Jäsenmaksut        2500 euroa
Kirjamyynti         700
Talvileirin tuotot     200
Yleisavustus        2500 
Opintokerhon avustus    300
Muut avustukset      2100

Tulot yhteensä       8300

MENOT

Myyntikirjojen ostot    500 euroa
Vuokrakulut        1200
Kirjaston kirjat      300
Opintopiirin kulut     300
Esitelmätilaisuudet     300
Lastenkerhon kulut     300
Talvileirin kulut      400
Pankkikulut         100
Postitus- ja puhelinkulut  200
Toimisto- ym. kulut     200
Lehden painatus      1000
Taidenäyttelyn kulut    600
Havaintopaikan kulut    1800
Palkkiot          1100

Menot yhteensä       8300 Vuoden 2012 jäsenmaksut:

25 vuotta täyttäneet     20 euroa
alle 25-vuotiaat       10 euroa
perhejäsenet         5 euroa
yhteisöjäsenet        20 euroa
kannattajajäsenet      100 euroa