Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2011

TULOT

Jäsenmaksut        2400 euroa
Kirjamyynti        600
Talvileirin tuotot     100
Yleisavustus       2500
Opintokerhon avustus    300
Muut avustukset      500
 
Tulot yhteensä      6400

MENOT

Myyntikirjojen ostot    500 euroa
Vuokrakulut        1100
Kirjaston kirjat      300
Opintopiirin kulut     300
Esitelmätilaisuudet    300
Lastenkerhon kulut     400
Talvileirin kulut     500
Pankkikulut        100
Postitus- ja puhelinkulut 200
Toimisto- ym. kulut    200
Havaintopaikan kulut   1400
Palkkiot         1100
 
Menot yhteensä      6400
 
 

Vuoden 2011 jäsenmaksut:

25 vuotta täyttäneet    20 euroa
alle 25-vuotiaat      10 euroa
perhejäsenet         5 euroa
yhteisöjäsenet       20 euroa
kannattajajäsenet     100 euroa