Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry

Talousarvio 2010

TULOT

Jäsenmaksut       2400 euroa
Kirjamyynti       600
Talvileirin tuotot    100
Yleisavustus      1000 
Opintokerhon avustus   300
Muut avustukset     1000
 
Tulot yhteensä     5400

MENOT

Myyntikirjojen ostot   500 euroa
Vuokrakulut       1100
Kirjaston kirjat     200
Opintopiirin kulut    300
Esitelmätilaisuudet   200
Lastenkerhon kulut    300
Talvileirin kulut    500
Pankkikulut       100
Postitus-, puhelin- ja nettikulut 200
Toimisto- ym. kulut   200
Havaintopaikan kulut  1000
 
Menot yhteensä     5400 
 
 
Vuoden 2010 jäsenmaksut:
 
25 vuotta täyttäneet   20 euroa
alle 25-vuotiaat     10 euroa
perhejäsenet        5 euroa
yhteisöjäsenet      20 euroa
kannattajajäsenet    100 euroa