VÄSTRA NYLAND -lehdessä 16.7.2003 julkaistu juttu Kirkkonummen Komeetasta.

Med blick för natthimlen

Kyrkslätts astronomiska förening Komeetta är en treåring som drömmer om ett eget observatorium

- Många tror att man måste köpa ett teleskop för att göra astronomiska observationer, men det räcker att gå ut på en mörk plats, öppna ögonen och observera i flera timmar.

Det säger Heikki Marttila, som är med i Kyrkslätts astronomiska förening Komeetta. Föreningen grundades för tre år sedan och drömmer nu om ett egetobservatorium. Den har redan en egen observationsplats i Vols på en tomt somkommunen låter föreningen använda tills vidare, men det kommer troligen att ta flera år förrän hela drömmen uppfylls.

Det behövs pengar för bygget och föreningen har hittills planerat hur observatoriet kunde se ut och börjat med skogstalko i Vols. Platsen är ganska skyddad, men en del ljus syns ändå från Kyrkslätts centrum.

KOMEETTA har 106 medlemmar och föreningen sammarbetar med den astronomiska föreningen Ursa. De flesta aktiva medlemmarna är män och många av dem är intresserade av teknik, men det finns även kvinnor med i föreningen och yrkena bland medlemmarna varierar.

- Det här var den enda förening som jag hade kort väg till, säger Ville Marttila om varför han gick med som medlem.

Han går i gymnasiet och det var på grund av sitt intresse som han och hans pappa Heikki gick med i Komeetta. Ville Marttila tycker om att observera och fotografera himlen och han gör det systematiskt genom att noga föra bok över allt.

FÖR ATT fotografera himlen använder han en vanlig systemkamera, men även en kikare eller bara ett stativ som hjälp. Det är med hjälp av en tillräckligt lång exponeringstid som han lyckas fotografera sådana himlakroppar som skulle vara svåra att urskilja med blotta ögat.

På måndag kväll samlades tio av den astronomiska föreningens medlemmar hemma hos Markku af Heurlin. Han bor i Ingels och förutom klubbkvällarna brukar han hålla en matematikklubb hemma hos sig. Många av föreningens medlemmar har ett intresse för vetenskapliga frågor i allmänhet och naturvetenskap och astronomi i synnerhet. Föreningens månatliga föredrag brukar vara mycket populära.

- Astronomi är inte bara avlägsna stjärnor utan också bland annat planeter, norrsken och halofenomen, säger Heikki Marttila.

Antti Kuosmanen tar satelliter som exempel på att det inom föreningen finns intresse för olika astronomiska fenomen. Det fanns ett satellittelefonprojekt som misslyckades, men 77 satelliter finns ännu kvar i rymden och vissa med astronomi som intresse observerar dessa. Kuosmanen har en egen observationsplats i Evitskog som ligger en bra bit från närmaste bosättning.

- Kyrkslätt är en bra ort för att observera himlen, Helsingfors universitet har ju ett observatorium här, säger Kaj Wikstedt.

TROTS namnet är han helt finskspråkig. Han vet inte hur många i Komeetta som är svenskspråkiga, eftersom medlemmarna inte behöver uppge sitt modersmål.

- Vi kunde uppmuntra våra svenskspråkiga medlemmar att skriva artiklar till vår medlemstidning och översätta material både till den och till vår webbplats, säger Aarno Junkkari.

Han är en av dem som grundade föreningen, precis som Seppo Linnaluoto som är föreningens sekreterare och som har en examen i astronomi. Han undervisar i astronomi på medborgarinstitutet och han brukar också visa diaserier för barnklubben.

- Vanliga människor vet rätt lite om astronomi och därför har barnen och deras föräldrar samma utgångsläge i klubben. Bilderna på planeter är konkreta, men visar man bilder på stjärntöcken blir det redan svårare.

DET ÄR många saker som astronomer och de som har astronomi som hobby får korrigera lekmän om. Junkkari är överraskad över att många inte vet någonting så grundläggande som att en stjärna är en lysande himlakropp som består av brinnande gaser av samma typ som solen. Både Heikki Marttila och Markku af Heurlin tycker att brist på kunskap inte är ett hinder för att gå med i föreningen.

- Det krävs bara intresse för att gå med och de medlemmar som vill kan låna även grundböcker från vårt bibliotek, säger af Heurlin.

DESSUTOM får medlemmarna låna olika stjärnkikare av föreningen. Det finns på marknaden en rad olika science fiction -böcker och tv-serier som Hemligstämplat.

Beträffande hur de påverkar kunskap och intresset för astronomin finns det olika åsikter. Linnaluoto nämner ett föredrag i maj om ufon där fenomenet granskades ur vetenskaplig synvinkel och han tror inte att Komeetta har medlemmar som först har varit intresserade av science fiction.

- Jag ser själv på Hemligstämplat, men det är bara underhållning, säger Ville Marttila.

Man kan undra vad som får en människa att under flera veckor vända blicken mot natthimlen och inte ha tillfälle att sova ordentligt. För många är det frågan om att koppla av och få perspektiv på tillvaron.

- När man ser på himlen och förstår hur stora avstånden är börjar man fundera på vad som egentligen är viktigt, säger Wikstedt.

KATJA RÖNKKÖ

Läs mera om Komeetta på finska på webbplatsen www.ursa.fi/yhd/komeetta

Klikkaa kuvaa!
På det här berget i Vols står det ett observatorium i framtiden, hoppas KajWikstedt (till vänster) och Heikki Marttila, medlemmar i föreningen Komeetta. Foto: Katja Rönkkö

Klikkaa kuvaa!
Aarno Junkkari (till vänster) och Markku af Heurlin från Kyrkslätts astronomiska förening visar den spegel som i framtiden placeras i observatoriet. Foto: Katja Rönkkö