Komeettas utställning i huvudbiblioteket

Komeetta har en utställning i Kyrkslätts huvudbiblioteks Porkkalasal 26.8.-22.9.2006. Biblioteket är öppet mån - fre klo 10-20 och lör klo 10-15. Utställnings- och läsesalen öppnar redan klo 9.

Vad finns det i utställningen? Rikligt med material har lånats från Ursa, tex. affischer om astronomins grunder.

En annan stor helhet som lånats från Ursa är affischerna som berättar om astronomins historia. Hit hör 16 affischer. En stor planisfär om stjärnhimmeln som står på golvet har också lånats. På planisfären ställer man in tid och datum och får den för det ögonblicket rådande stjärnhimmeln. Modellen av vårt solsystem samt meteoritsamlingen lånades också från Ursa.

Komeettas andel berättar om verksamheten. Man försöker locka nya medlemmar bland annat så att man kan gratis bli medlem i Komeetta till slutet av året.

Om observatoriet berättas bland annat om dess byggande och läge. Det befinner sig ca. 6 km från Kyrkslätt centrum mot nordväst längs Volsvägen. Före Volshemmet svänger man in på Mariefredsvägen och därifrån till Bergviksvägen.

Det berättas om förra vårens fullständiga solförmörkelse samt om Tähtipäivät som hölls i Kyrkslätt i Maj 2002.

Aarno Junkkari har ställt ut bilder av månen.

Seppo Linnaluoto, översättning Raoul Kempe


En överblick av Komeettas utställning. I bakgrunden affischerna som berättar om astronomins grunder. Framme till höger den stora planisfären bakom den på stolen Ursas meteorit samling. På väggen de sista tavlorna om astronomins historia. Till vänster utställnings skärmar som berättar om Komeettas verksamhet. Bild Seppo Linnaluoto.


Storleken av vårt solsystems kroppar i skalan 1:1 miljard. I vitrinen till vänster ring planeten Saturnus, bakom den den största av planeterna, Jupiter. I främre hörnet de jordliknande planeterna. Bakom, utanför vitrinen den väldiga Solen. Ovanpå vitrinen år Jorden och på 38 cm avstånd Månen. Bild Seppo Linnaluoto


Modeller av vårt solsystem undersöks på Konstens Natt. Bild Seppo Linnaluoto.


Kyrkslätts astronomiska förening Komeettas utställning granskas. Bild Seppo Linnaluoto.


Rikligt med tidningsutklipp ur Kirkkonummen Sanomat är också utställda. Bild Seppo Linnaluoto.

Klikkaa kuvaa!
På högra sidan av bordet finns en låda i vilken man kan se hur olika himlakroppar syns med olika redskap. Till vänster utdelning av Kyrkslätts astronomiska förening Komeettas broschyrer. I den gula lådan kan man lägga medlemsansökningarna. Bild Seppo Linnaluoto