RSS-verkkosyötteet

< Videot | Ohjeet | Laajemmat ohjeet englanniksi >

RSS-verkkosyötteillä voidaan wiki-sivuille tuoda uutuusotsikoita ja sisältöä mm. uutissivuistoilta, blogeista ja foorumeista.

Wikiin asennettu laajennus osaa RSS 1.0 ja 2.0 sekä Atom-syötteet.

RSS-verkkosyöteet liitetään sivulle seuraavalla merkinnöillä

 
 (:RSS syötteen_WWW-osoite short 10:)
 (:RSS syötteen_WWW-osoite long:)
 (:RSS syötteen_WWW-osoite:)

Merkintä short ja long sekä niiden perässä oleva numero on valinnaisia ja voidaan jättää myös pois.

short näyttää listassa vain uutuusotsikot.

long tuo listaa otsikon lisäksi myös sisältöä

10 tai muuta numero määrittelee näytettävien uutismerkintöjen maksimimäärän.