Rss-sy ã¶tteet

<< | Aloitussivu | >>

  • RSS-uutisvirrat, feedit, uutissyötteet, otsikkosyötteet ovat tapa välittää verkkosivuilta uutis-, päivitys- ja muuta ajankohtaisinformaatiota käyttäjän selaimelle tai asiakasohjelmalle
  • Ajatuksena on, ettei käyttäjän tarvitse käydä aina tarkastamassa WWW-sivuilla, onko sinne tullut jotain uutta vaan selain tai erityinen RSS-ohjelma käy tarkastamassa syötteiden avulla onko sivulle tulla uutuuksia
  • RSS on lyhenne sanoista Really Simple Syndication tai Rich Site Summary
  • Lue juttu Tähtiviisari-blogista
  • RSS-syötteen koodi ei ole käyttäjän sellaisenaan luettavaksi tarkoitettua
  • RSS-syötteitä voi nykyään lukea myös WWW-selaimilla, esimerkiksi Internet Explorer 6:llä ja Mozilla Firefox 2:lla.
  • Niiden lukemiseen on myös erityisiä ohjelmia