Esitetekstiä

<< | Etusivu | >>

Huom! Teksti on fiksattu painettavaan versioon. Tämän jälkeen tehtävät muutokset eivät siirry enää ensimmäisen painoksen vedokseen. (VM 25.8.)

LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS

(tai muu tunnuslause)

Mikä kirkas tähti taivaalla loistaa?
Mitä ovat syvä taivas ja protuberanssi?
Onko valovuosi pidempi kuin matka Maasta Kuuhun?
Millaista on Venuksella tai Jupiterilla?

Vastauksia näihin ja muihin taivaankannen kysymyksiin saat tähtitieteen kautta.

Tähtitieteen harrastus tarjoaa positiivisia elämyksiä avoimen taivaan alla ja auttaa laajentamaan maailmankuvaa.

Suosittu harrastus

Tähtiharrastus on Suomessa suosittua, harras­tajia on jo kymmeniä tuhansia. Muka­na on niin korkeakoulututkinnon suorittaneita kuin ansiokasta elämän­koulua käyneitä. Meitä on vauvasta vaariin, tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia. Kaikkia yhdistää kiinnostus tähtitaivaan ilmiöihin.

Tarvitsenko kaukoputken?

Tähtitiedettä voit harrastaa taivaan il­miöi­­tä katsellen sekä kartuttamalla omaa tietämys­täsi maailmankaikkeudesta.

Mikään ei voita tähtien ja ilmakehän ilmiöi­den ihailua ulkona. Et tarvitse kauko­putkea, omat silmät riittävät aluksi. Myös kiikareilla näet runsaasti kohteita­. Kiikarit kannattaa tukea katsottaessa tähtiä­.

Tähtiyhdistyksissä pääset katsomaan­ kauko­putkilla ja kokeneempien opastuk­sel­la myös käyttämään niitä. Harrastuk­sen edistyessä sopivia havaintovälineitä voit hankkia suomalaistenkin erikoisliikkei­den kautta.

Voit harrastaa mainiosti myös nojatuolissa kirjallisuutta ja lehtiä lukien. Tähtitieteen perusasioita ymmärtääksesi et tarvitse mate­maattisia ja fysikaalisia erityislahjoja.

Helppoja tähtitieteen kirjoja on tarjolla suomeksi. Niitä löydät kirjastoista ja kirja­kaupoista. Ursan julkaisema Tähdet ja avaruus on Pohjoismaiden suurin tähtitiedelehti. Ursalaiset saavat sen jäsenetuna. Nykyään myös internet tarjoaa hyvän tietolähteen sekä tieteen uutiset nopeasti.

Rajattomat mahdollisuudet

Harrastustasi voit kehittää lähes rajatto­mas­ti. Pitemmälle ehtineet harrastajat ovat pe­rehtyneet esimerkiksi planeettojen, syvän­ taivaan kohteiden ja ilmakehän valo­ilmiöiden havaitsemiseen. Jotkut rakentelevat kaukoputkia, toiset valo­kuvaavat ja eräät seuraavat avaruus­tekniikkaa. Joillekin teoreettiset pohdis­kelut ovat ominta harrastusta.

Tähtitiedettä voit harrastaa yksin, mutta yhdessä tekeminen ja kokeminen antaa sille­ syvyyttä. Harrastajat pitävät yhtä yhdistyksissä, verkkoyhteisöissä ja Ursan jaostoissa.

Ursan harrastusjaostot ja verkkoyhteisöt toimivat valtakunnallisesti. Niiden toi­mintaan pääset mukaan liittymällä ryhmien­ sähköpostilistoille tai kirjautumalla keskustelupalstoille. Harrastajat näkevät toisiaan vuosittain monissa ta­paamisissa eri puolilla Suomea.

Tähtiyhdistykset auttavat

Maassamme toimii noin 40 tähtiyhdistystä­, joista vanhin, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, on perustettu jo vuonna 1921. Myös monen paikallisen itsenäisen­ yhdis­tyksen nimen osana on Ursa.

Valtakunnallinen Ursa ja paikalliset tähti­yhdistykset auttavat aloittelevaa harras­ta­jaa­. Yhdistyksistä löydät kokeneita henkilöitä, jotka opastavat tiedon etsimisessä ja kunnollisen havaintovälineen hankinnassa.

Yhdistykset järjestävät kerhoiltoja, kurs­seja ja esitelmiä, joihin osallistumalla pää­see sisälle tähtitieteen harrastukseen.

Muutamat yhdistykset julkaisevat myös omaa jäsenlehteään. Useimmilla tähtiyhdistyksillä on myös kirjasto, josta voi lainata alan kirjallisuutta.

Monilla yhdistyksillä on oma tähtitorni, jossa voit vierailla katsomassa kaukoputkella tähtiä ja turvallisesti Aurinkoa. Myöhem­min voit päästä itsekin käyttämään tornin laitteita.


Suomen tähtitieteellisten yhdistysten yhteystiedot löydät verkko-osoitteesta www.ursa.fi/yhd/

Sinua lähin tähtiyhdistys on:

[tähän oman yhdistyksen yhteystiedot]

Kiitokset Vilho, Yrjö ja Kalle­ Väisälän rahastolle tuesta tämän esitteen tuottamiseksi.

Kannen kuva: Kari Kalervo
Kartat: Ursa / Veikko Mäkelä
Esitteen tekstit: Ursa / kerho- ja yhdistystoimintajaosto