WINJUPOS - kuvien analysointi ja mittaaminen

Etusivu | Tapaamiset | Ohjeita | Ohjelmia | Linkit

<< WinJUPOS-etusivulle

Analysointi ja mittaaminen

Planeettakuvien analysointi ja mittaaminen aloitetaan valitsemalla haluttu taivaankappale Program-valikosta.

Varsinainen analysointi aloitetaan valitsemalla Recording-valikosta Image measurement -valinta.

Seuraavaksi haetaan haluttu planeettakuva mitä halutaan analysoida (Open image tai paina F7-nappia).

Kuvan hakemisen jälkeen on syytä laittaa kuvan aikatiedot (Date - formaatissa vuosi.kuukausi.päivä ja UT - Suomen aika on 2 tuntia ja kesällä 3 tuntia UT aikaa edellä).

Samoin laitetaan kuvauspaikan maantieteelliset koordinaatit (Geogr. longit. ja Geogr. latit.) Koska Suomi on pohjoiseen ekvaattorista ja länteen 0-meridiaanista niin molempien eteen tulee +.

Seuraavaksi mennään Adj-välilehdelle. Kohdistetaan kehys kuvaan (Outline frame - Automatic detection tai paina F11-nappia). Huom! Automaattinen tunnistus om toteutettu vain Jupiterille, muilal planeetoilla asettelu täytyy tehdä manuaalisesti.

Kuvan kohdistusta voi käsin säätää seuraavilla napeilla:

  • Arrow keys --- siirtää kehystä haluttuun suuntaan
  • PgUp --- kasvattaa kehyksen kokoa
  • PgDn --- pienentää kehyksen kokoa
  • N --- pyörittää kehystä myötäpäivään
  • P --- pyörittää kehystä vastapäivään
  • Backspace --- pyörittää kehystä 180 astetta

Käsin kohdistusta voin helpottaa säätämällä reunaviivan väriä ja asetuksia kohdasta Outline frame.

Kun kuva ja tarvittavat tiedot on annettu niin yläreunassa näkyy keskimeridiaanien arvot (CM1, CM2 ja CM3).

Tässä vaiheessa kannattaa tallentaa asetukset (Save tai paina F2-nappia), varsinkin jos aikoo tehdä nauhakarttoja. Tästä pääset tekemään nauhakarttoja.

Enemmän tietoa on saatavilla kun palaa Imag-välilehdelle ja painaa Ephemerides-nappia tai painaa F8-

Täältä löytyy koordinaatteja ja efemeridejä sekä planeetalle että kuille.

Jos olet tehnyt oman nauhakartan niin voi jopa pyöritellä sitä Graphics-välilehdellä. Oletuksena ohjelman mukana tulee valmiita nauhakarttoja.