Vetäjän vaihtuminen

Etusivu

Vaikka jaostoilla on Ursassa melko itsenäinen toimintamahdollisuus, ne ovat silti osa Ursan organisaatiota ja vetäjät Ursan virallisia toimihenkilöitä. Niinpä toimihenkilövaihdoksista tulee aina ilmoittaa jaostotoimikunnalle.

Vetäjien nimittäminen

Koska vetäjäntehtävään liittyy joitain vastuita ja pieniä etuisuuksia, toimihenkilöt nimitetään virallisesti.

Uudet jaostonvetäjät nimitti aiemmin Ursan hallitus. Tehtävä on nyttemmin siirretty jaostotoimikunnalle. Vetäjän vaihtuessa tee aina esitys jaostotoimikunnalle. Huolehdi, että uuden vetäjän yhteystiedot menevät Ursa Minor -lehteen ja WWW-sivuille.

Apuvetäjät

Jaostoihin voidaan nimittää virallisia apuvetäjiä. Apuvetäjien velvollisuudet ja oikeudet ovat samoja kuin vetäjällä, mutta päävastuu yhteydenpidosta ja taloudesta on vetäjällä. Apuvetäjä ja vetäjä voivat sopia työnjaosta. Myös apuvetäjät nimittää jaostotoimikunta.