Jaosto ja harrastusryhmä

Etusivu

Ursan harrastustoiminta on organisoitunut kahdenlaisiin ryhmiin:

Jaostot ovat virallisempi organisaatioyksikkö. Sen toiminnalla odotetaan olevan selkeät puitteet:

  • Säännöllistä toimintaa
  • Jaoston vetäjä (ja tarvittaessa apuvetäjiä/toimihenkilöitä)
  • Jaoston toimintaan Ursa myöntää pienehkön määrärahan jaostonvetäjän laatiman talousarvion mukaan.

Harrastusryhmä ovat löyhempiä toimintayksiköitä. Harrastusryhmät poikkeavat jaostoista siten, että

  • Ryhmällä ei tarvitse olla vetäjää, yhteyshenkilö tai säännöllinen yhteydenpitokanava (esim. sähköpostilista) riittää
  • Ryhmä ei saa normaalia toimintamäärärahaa, vaan erilaisiin tarpeisiin täytyy anoa varoja jaostotoimikunnalta erikseen