Toteuttamisj ã¤rjestys

Havaintokanta

Havaintokantaprojektissa voitaisiin edetä suunnilleen seuraavassa järjestyksessä:

  1. Tavoitteiden ja ideoiden kerääminen
  2. Kannan ytimen eli tietokannan suunnittelu ja toteuttaminen
  3. Muutaman havaintoalan toteuttaminen pilotteina
    • Syöttölomakkeet
    • Raportit