Kã¤sitemalli

Havaintokanta

Peruskäsitteet

Havainto

Havainto on muistiinpano jostain nähdystä/mitatusta ilmakehän tai tähtitaivaan ilmiöstä (tai jostain…se voi liittyä hyvin muuhunkin, vaikka kalliolta alas heittäytyviin murmeleihin jos näin halutaan). Havainnolla on joukko perustietoja jotka ovat väistämättä osa kaikkia havaintoja. Tällaisia havaintoon liittyviä tietoja ovat esim. havaitsija, päivä, aika ja havaintopaikka.

Havaintoon voi liittyä myös dokumentteja. Tyypillisiä tällaisia dokumentteja ovat havaintopiirrokset ja valokuvat. Dokumentti voi periaatteesa olla missä vain tiedostomuodossa.

Havaintoon voi kuulua osahavaintoja. Voi siis olla päähavainto, jonka alla on alihavaintoja.

Havainto voi olla joko yhden tai useamman havaitsijan tekemä. Jokaisella joka on osallistunut havainnon tekoon, on oikeus muuttaa sen tietoja. Myös ylläpitäjä tai jaoston/havainto-ohjelman vastuuhenkilö voi muuttaa havainto-ohjelman piiriin kuuluvia havaintoja. Käytännössä havaintoja voi järjestelmään tallentaa myös silloin jos itse havaitsija ei ole rekisteöitynyt käyttäjä.

Jos käyttäjä haluaa, hän voi tallentaa havainnon tiedot useilla kielillä. Näin havaintoja on helppo linkittää kansainvälisiin foorumeihin tai blogeigin jos käyttäjä näin haluaa. Havaintoja on myös perinteisesti kirjattu ilmiötyypistä riippuen hieman eri kieleille (esim. ds-havainnot englanniksi).

Havainto-ohjelma

(Joskus myös puhuttu nimellä Havaintotyyppi tai Ilmiötyyppi.)

Kaikki havainnot kuuluvat johonkin havainto-ohjelmaa. Havainto-ohjelma määrittelee havainnolle juuri tämän ohjelman havaintoon kuuluvat erityispiirteet. Havaintoon siis voi kuulua lisätietoja, jotka tulevat sille hierarkisten havainto-ohjelmatietojen kautta. Käytännössä havainnolla voi olla tarkentavia lisätietoja valitulta, tai sitä korkeammalta havainto-ohjelmahierarkian tasolta.

Esimerkiksi: Oletetaan että on olemassa havainto-ohjelma Syvän taivaan kohteille ja tällä alihavainto-ohjelma erityisesti galakseille (Syvä taivas -> Galaksit). Kun käyttäjä kirjaa havainnon esimerkiksi galaksista M31, hän voi kirjata havainnolle yleisesti syvän taivaan kohteisiin liittyviä lisätietoja (kuten seeing, näkökenttä…) sekä juuri galakseille tyypillisiä tietoja (esimerkiksi galaksin tyyppi, spiraali).

Näin havainnon perustietoihin voidaan liittää kunkin ilmiön mukaan räätälöityjä, yksityiskohtaisempia tietoja. Nämä lisätiedot eivät ole havainnolle pakollisia, mutta ne ohjaavat havaitsijaa tämän kirjatessa havaintoa.

Havainto-ohjelmalla on yhteyshenkilöitä, jotka tarvittaessa voivat muokata havaintoja. Nämä havainto-ohjelman yhteyshenkilöt voivat toimia myös kansalaisten lähettämien maallikkohavaintojen moderoijina ja käsittelyn vastuuhenkilöinä.

Havainto-ohjelman mukanaan tuomista lisätiedoista voidaan tehdä tarvittaessa useita kieliversioita. Näin esimerkiksi 'Näkökenttä' -lisätieto voidaan esittää englanninkieliselle käyttäjälle otsikolla 'Field of view'.

Havaitsija

Havaitsija voi olla järjestelmän käyttäjä tai henkilö, jonka ylläpito/havainto-ohjelman yhteyshenkilö on liittänyt järjestelmän tietoihin.

Yhdellä havainnolla täytyy olla ainakin yksi havaitsia, mahdollisesti useitakin.

Ideaalisessa tilanteessa havaitsijasta tiedetään esimerkiksi yhteystiedot, yhdistykset joihin hän kuuluu, sekä havaintolaitteet joita hänellä on käytössä.

Kommentti