C96


Cygnus 96 - Kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Yleistä

Kerho- ja yhdistystoiminta jaoston tehtävänä on edesauttaa suomalaisten tähtiseurojen toimintaa ja kerhomuotoista tähtitieteen harrastamista. Jaosto toimii paikallisseurojen ja Ursan aktiivien välisenä linkkinä. Tietoja vaihdetaan erilaisissa tapahtumissa ja puhelimen välityksellä. Jaosto tarjoaa sosiaalisen tukiverkon yhdistysten toimintaa organisoiville ja ylläpitäville harrastajille.

Cygnus 96

Kerhojaosto keskittyy seuraavien parin vuoden aikana kerhomuotoisen tähtiharrastustoiminnan kehittämiseen ja tämä toiminta aloitetaan nyt Cygnuksella. Kokeilemme paljon puhuttua pienryhmätoimintaa, suunnittelemalla erilaisia toimintamalleja sekä virikkeitä tähtiseurojen kerhoiltoihin. Kerhojaoston "virallinen" kokous pidetään perjantaina klo 11 tai ainakin ennen puolenpäivän ateriaa. Kokouksen asialistalla on tieto syksyn seminaarista ja pienryhmien aiheiden jakaminen. Jos kuitenkin haluat kokouksen käsiteltäväksi byrokraattisia asioita esitä ne jaoston vetäjälle viikkoa ennen mainittua kokousta. Mikäli Cygnukselle saapuu sellaisia yhdistysaktiiveja, joita ei ennen ole tavattu tai, joiden seurat ovat vasta viime Cygnuksen jälkeen perustettuja, lienee lyhyet esittelyt kuitenkin paikallaan.

Yhdistyskalenteri

Vuosi sitten Cygnuksella aloitettiin tähtiyhdistyksille suunnatun kalenterin valmistaminen. Tuolloin Evijärvellä ei vielä saatu paljoakaan päivämääriä kasaan, mutta syksyisessä seminaarissamme lista alkoi jo muistuttaa kalenteria. Nyt 1996 Cygnuksella kalenteriin kaivataan vieläkin lisää päivämääriä. Tervetulleita ovat kaikki jollakin tavalla tähtitieteeseen liittyvät päivämäärät ja tapahtumat. Erityisesti kaipauksen alla ovat suomalaiset päivät, tutkijoiden syntymäpäivät, laitosten ja tähtiseurojen perustamispäivät ja vaikkapa tähtitornien käyttöönottopäivät. Cygnuksella tullee pohdittavaksi myös kalenterin tuleva sisällöllinen ulkoasu ja muut kalenteriin liitettävät osiot.

Syysseminaari

Perinteinen jaoston seminaari on taas pääkaupunkiseudulla. Seminaarin aihe kuulostaa jo toistolta "Kerhomuotoinen tähtiharrastustoiminta". Sen tarkempia suunnitelmia ei seminaarista ole vielä tehty, joten Cygnuksen aikana on tapaamiselle luotava perusrunko ja mietittävä joitakin avainkohtia, eli pääaiheita. Seminaaria pohtiva ryhmä saa mietittäväkseen myös mitä kerho- ja yhdistystoiminnan osa-alueita ei jaoston tapaamisissa ole vielä käsitelty.

Harrastevinkkejä ja demoja

Kaksi ryhmää tytöskentelee erilaisten pienten harrastusvinkkien ja kerhoiltoihin sopivien demostraatioiden parissa. Toinen ryhmistä keskittyy lapsiin sekä varhaisnuoriin ja toinen vähän varttuneempiin harrastajiin. Näiden ryhmien saavutuksia tarkastellaan lähemmin syksyn seminaarissa, jonka keskeistä materiaalia näistä tuotoksista pitää tuleman.

Mistä apua mihinkin ongelmaan?

Viides ryhmä aloittaa alusta, vähitellen vanhentuneen jaostolistan kokoamisen. Listaan kerätään henkilöitä, jotka voivat antaa neuvojaan muille yhdistysaktiiveille ja erityisesti muille paikallisseuroille. Jokaisella jaostolaisellahan on kuitenkin oma erikoisalansa, josta tietää vähän keskimääräistä enemmän.

Komeetta tulee!

Yleisenä aiheena tulee jaoston virittää pikaisesti keskustelu valtakunnallisen komeettamateriaalin tuottamisesta paikallisseurojen tarpeisiin, ajatellen ensi talvea.

Yhdistyspalaveri

Läsnäolevien yhdistysten edustajat kokoontuvat pohtimaan ajankohtaisia asioitaan, esimerkiksi syksyn tähtiharrastuspäivää lauantaina jaostopalaverin jälkeen, vähän ennen kolmea iltapäivällä. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman moni yhdistys saisi edustajansa paikalle. Matti T. Salo


Ohjelma
Cygnus 96 -kotisivulle