Ursa   Jaostot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut

7.4.02 Ilkka Yrjölä

Harrastajan Radioastronomia

Radioastronomia on harrastuksena on jossakin määrin teknispainotteinen, eli vaatii laitteita, sillä ihmisen aistit eivät valitettavasti toimi radioaalloilla, eli niitä ei siis voi suoraan nähdä, kuulla, haistaa, tai tuntea. Radiosta tulee helposti mieleen kuunteleminen. Vastoin maallikkojen keskuudessa vallitsevaa yleistä käsitystä, radioastronomit eivät kuitenkaan suoranaisesti kuuntele mitään, sillä kohinaa on turha kuunnella - radioastronomisten kohteiden "lähetyksissä" ei ole tietoa siirtävää koodausta, tai modulaatiota (tai sellaista ei ole ainakaan vielä havaittu).

Maassamme on kaksi radiotutkimusasemaa: Metsähovi ja Sodankylä, jossa joukko tiedemiehiä tutkii mm. Aurinkoa, galaksien ytimiä, geofysiikkaa ja aeronomiaa, mutta radioastronomian harrastajia Suomessa on hyvin vähän, Ursan parissakin vain muutama. Artjärven Viestikalliolle on mm. suunniteltu kasattavaksi Metsähovin entinen 13-metrinen paraboliantenni.

Suomenkielistä materiaalia radioastronomiasta on Internetissä vain lähinnä radioastronomian opiskelijoille. Siksi lähes kaikki linkit johtavat englanninkielisille sivuille.

Miten radioastronomia sai alkunsa?

Vastaus on: tavallaan vahingossa, mutta ennen kuin tieteen ala nimeltä radioastronomia voi syntyä, piti tutkia magnetismia ja saada sähköilmiöiden salat selville ja yhdistää ne sähkömagnetismiksi. Meripihkaan kertyvä hankaussähkö tunnettiin jo 500 eKr. ja magnetismi kompassin muodossa 1200-luvulta asti. Luigi Galvani havaitsi sähkövirran vaikutuksia sammakon reisiin vuonna 1780 ja seuraavat sata vuotta tiedemiehet tekivät kokeita sähköllä ja magneeteilla ja kehittivät kokeiden tuloksien perusteella yhtälöitä, joilla ilmiöitä voitiin mallintaa. Vuonna 1864 J. C. Maxwell koosti kertyneen tiedon sähkön ja magnetismin yhdistävään muutaman yhtälön kokoelmaan, jotka mm. ennustivat valonnopeudella kiitävien elektromagneettisten aaltojen olemassaolon. Ne Heinrich Hertz demonstroi kokeellisesti v.1887. Pian sen jälkeen Guglielmo Marconin keksinnöt (mm. kipinälennätin, 1896) mahdollistivat radioaaltojen hyöty- ja huvikäytön. Jo kauan tunnetun valon spektrin lisäksi tuli sähkömagneettisen säteilyn kirjon pidempiaaltoiseen päähän radiospektri.

Ensimmäinen radioastronominen havainto julkaistiin vasta 37 vuotta kipinälennättimen patentinhaun jälkeen. Paljon myöhemmin, 1900-luvun jälkipuoliskolla optisen ja radioastronomian välisen kuilun täytti infrapuna-astronomia ja valoaaltoja lyhyemmälle puolelle spektriä kehittyi ultravioletti-, röntgen- ja gammasädeastronomia. Yhteistä näille kaikille on, että havaintoja rajoittaa, tai estää ilmakehän aiheuttama vaimennus. Radioastronomiassa ei havaita yksittäisiä säteilykvantteja, joka on mahdollista lyhtyaaltoista infrapunasäteilyä lyhyemmillä aallonpituuksilla, vaan tarkastellaan sähkömagneettisen säteilyn aaltoliikkeen ominaisuuksia. Tehdyillä havainnoilla vahvistetaan tutkijoiden teorioita, tai joskus teoria syntyy uuden havaitun ilmiön pohjalta. 

Radioastronomiakin on tavallaan yksi radioamatööritoiminnan jälkeläisistä, alussa lähinnä radiotekniikan kehitys- ja tutkimustyön sivuhaara. Ehkä juuri sen vuoksi radiokommunikaation ja radioastronomian kehitys ovat kulkeneet käsikädessä, joskaan ei viimeaikoina aina täysin sopuisasti - on olemassa vain yksi luonteeltaan uusiutuva, mutta rajallinen luonnonvara, radiospektri, eli "taajuuskakku", josta voidaan jakaa viipaleita ja nälkäisiä syöjiä on viimeaikoina riittänyt..

Radioastronomian esihistoria

Jo vuonna 1890 Thomas Alva Edison järkeili Auringon säteilevän myös radioaaltoja valon lisäksi ja ajatteli kokeilla radioaaltojen sieppaamiseen magnetiittimalmikenttää, jonka ympäri kiertävä puhelinlinja muodostaisi kelan. Kokeilua ei luultavasti tehty ja se olisi ilmaissut lähinnä maan magnettikentän  matalataajuisia vaihteluita. 

Muutaman muun radiotekniikan pioneerin lisäksi Sir Oliver Lodge teki epäonnistuneen yrityksen vuoden 1898 tienoilla vastaanottaa Auringon säteilemiä radioaaltoja antennin, resonanssipiiri-kohereeri-ilmaisimen ja galvanometrin avulla. Ilman signaalia vahvistavaa laitetta kokeilut jäivät tuloksettomiksi. Sähkönjohtokyvyn äkilliseen kasvuilmiöön napojen välisen jännitteen kasvaessa perustuvat kohereeri-ilmaisin-vastaanottimet (metallijauhoa kahden elektrodin välissä alipaineisessa lasiputkessa), kuten muidenkin käyttämät alkeelliset koelaitteet olivat aivan liian epäherkkiä. DeForest keksi U.S.A.:ssa kolmielektrodisen (katodi-hila-anodi) radioputken v. 1906 ja sen parannetun version, vahvistavan triodin vasta v. 1912, josta radiotekniikan kehitys sai lisävauhtia. 

O. Heavisiden ja A. Kennellyn 1902 esittämä teoria ionosfäärin olemassaolosta radioaaltoja heijastavana kehänä maapallon ympärillä selitti miksi Marconin 1901 lähettämät radioaallot ylittivät Atlantin, mutta teoria ionosfääristä, yhdessä Max Planckin mustan kappaleen säteilyn intensiteettijakaumaa kuvaavan teorian kanssa ehkä veivät pitkäksi aikaa puhdin Auringon radiosäteilyn havaintoyrityksistä.

 • Wilsing, J., Scheiner, J., "On an attempt to detect electrodynamic solar radiation and on the change in contact resistance when illuminating two conductors by electric radiation " (1896) Ann. Physik und Chemie 59: 782-792 
 • Lodge, 0.J., " Signalling through space without wires " (1900) The Electrician, 3d ed: 33
 • Deslandres, H., Decombe, L., " On the search for Hertzian radiation emanating from the sun " (1902) Comp. Rendus Acad. Sci. (Paris) 134: 527-530
 • Nordmann, C., " A search for Hertzian waves emanating from the sun " (1902) Comp. Rendus Acad. Sci. (Paris) 134: 273-275
 • Coats, D., " Stellagraphs: Star Pictures by Radio" Journal of R.A.S.C.  Vol. 24, 59, Feb.1930

Karl Jansky

1900-luvun alussa radioliikenne käytti suuria sadan kilowatin luokkaa olevia lähetystehoja ja hyvin pitkiä radioaaltoja, eli matalia, ns. LF-taajuuksia (n. 50 kHz), koska niitä pidettiin parhaina kaukoyhteyksiin ja tuollaisia suuritehoisia matalataajuisia aaltoja oli silloisella tekniikalla helpompi aikaansaada, mutta kapeahkolle taajuuskaistalle ei montaakan lähetystä mahtunut. Kun 1920-luvun puolivälissä mm. radioamatööri-kokeiluissa huomattiin n. 15...20 m aalloilla (HF-alueella) saatavan häiriöttömämpiä mannertenvälisiä yhteyksiä pienillä, jopa wattiluokan tehoilla, alkoi myös kaupallinen liikennekin hyödyntää "kelvotonta" lyhytaaltoaluetta mm. mannertenvälisten puhelinyhteyksien aikaansaamiseksi. Muuta keinoa ei ollut, sillä ensimmäinen Atlantin alittava puhelinkaapeli laskettiin vasta 1956, joten radiopuhelinyhteydet olivat ainoa vaihtoehto. Teleoperaattori Bell avaisi kaupallisen radiopuheluliikenteen lyhytaalloilla New York - Lontoo-välillä 1928, mutta puhelujen laatua heikensivät ajoittain mm. päiväntasaajaseudun ukkosmyrskyalueiden salamoinnista syntyneet staattiset radiohäiriöt (kartta). Kuitenkin niitäkin suurempia ongelmia olivat mm. avaruussään vaikutus radiokeleihin ja yleensäkin radioaaltojen etenemistuntemuksen, tehokkaiden suunta-antenneiden ja lähetinputkien puute. 

Työskennellessään Bellin Puhelinlaboratoriossa Karl Jansky kartoitti kohinalähteiden ominaisuuksia (Jansky, K.G.,  " Directional studies of atmospherics at high frequencies " Proc. IRE 20, 1932)  ja havaitsi kaukaisten, sekä paikallisten ukkosten aiheuttamien häiriöiden seasta antenninsuuntia, joissa juuri ja juuri erotti heikon, tasaisen suhinan ja jotka siirtyivät taivaalla liki samaa vauhtia Auringon mukana. Esityksessään U.R.S.I.:n (Union of Radio Scientists) kokouksessa Washington D.C.:ssä huhtikuussa 1932 Jansky luokitteli häiriösignaalit kolmeen luokkaan: paikalliset ukkoshäiriöt, kaukaiset ukkoshäiriöt ja tasainen kohina, jonka syy oli tuntematon, mutta Jansky arveli jonkin aikaa sen liittyvän jollain tavalla Aurinkoon.

Tarkempia tutkimustuloksia Jansky pääsi esittelemään U.R.S.I.:n kokoukselle 1933 otsikolla: " Oletettavasti tähtienvälisestä avaruudesta lähtöisin olevat sähköiset ilmiöt." Kohinalähteen päivittäisestä esiintymisvälistä (23h 56') Jansky päätteli säteilyn olevan kotoisin maapallon ulkopuolelta ja lisähavaintojen perusteella säteilyn tulevan linnunradan tasosta ja olevan voimakkainta linnunradan keskustan suunnasta. Lähteen koordinaateiksi Jansky ilmoitti 18h / -10°. Säteilyn todellisesta syntymekanismista Jansky ei pääsyt perille, koska synkrotronisäteily keksittiin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. 

Voi olla hieman yksinkertaistettua väittää, että radioastronomia keksittiin vahingossa, tosin mitään kunnollista teoriaa aurinkokunnan ulkopuolisten radioemissioiden olemassaolosta ei ollut olemassa, ne vain löydettiin valppaan tutkijan "muuhun" alaan (radioaaltojen etenemiseen) liittyvän hyvin suoritetun havaintotyön tuloksena. Onnekas sattuma olikin oikeastaan se, että 1930-luvun alkuvuodet olivat auringonpilkkuminimin aikaa ja ionosfääri läpäisi kohtuullisen hyvin avaruudesta saapuvat 14.6-metriset radioaallot. 

Janskyn karuselli

Karl Jansky oli yliopistossa opetustyötä tekevän sähköinsinöörin poika ja hänen veljensä oli radiotekniikan professori. Karl suoritti fysiikan BSc ja MSc oppiarvot 1927 ja 1936. Tutkimusinsinöörin vakanssi Bellin puhelinlaboratorioon Harald Friisin alaiseksi järjestyi Karlin veljen myötävaikutuksella. Ensityökseen Karl sai selvittää em. lyhytaaltopuhelinliikenteeseen liittyviä ongelmia. Jo 1928, juuri ennen Janskyn palkkaamista Bellin Laboratoriossa tiedettiin, että staattisia häiriöitä (esim. kohinaa) tuli taivaalta eri suunnilta ja mm. Edmund Bruce ja Lowery arvelivat sitä tulevan ainakin Auringosta. Auringon radiosäteilyähän oli yritetty vastaanottaa jo yli 30 vuotta sitten, mutta antennispesialisti Bruce epäili kohinaa tulevan muiltakin taivaan alueilta. 

Laboratorion muutto Cliffordista viivästi lyhytaaltoalueen havaintolaitteiston valmistumista, mutta pitkäaaltoalueen ukkoshäiriöitä Jansky oli ehtinyt tutkia 45 kHz:llä jo ennen muuttoa ja niitä tultiin jatkamaan muuton jälkeen lyhytaaltohavaintojen rinnalla. Reilun vuoden kestäneiden valmistelujen jälkeen  20.5 MHz:n havaintoja aloiteltiin Holmdelissa, New Jerseyssä elokuussa 1931 ja kunnollisia tuloksia syntyi vuoden 1932 aikana. 

Tutkimustyöhön tarvittavan antennin olivat Bruce ja Friis suunnitelleet jo 1920-luvulla ja laboratorion kalustosta löytyi valmis vastaanotin. Se oli lyhytaaltoalueen kentänvoimakkuusmittari,  superheterodyneputkivastaanotin 300 kHz välitaajuudella ja 26 kHz kaistanleveydellä (Friis H. T., Bruce E., "A radio field strength measuring system for frequencies up to forty megacycles", Proc. IRE, Aug. 1926). 

Janskyn lyhytaalloilla käyttämä pystypolaroitu Broadside- (verho)antenni oli eräs Bruce arrayn versio. Antennirakennelma oli 30 m pitkä lankuista kasattu teline, joka pyöreällä tiilireunuksella Ford T-mallin pyörien kannattelemana kääntyi sähkömoottorin voimalla kierroksen 20 minuutissa. Sähköisesti antennissa oli kahdeksan vierekkäistä vaiheistettua neljännesaaltoelementtiä ja niiden takana toinen pidempielementtinen rivi toimi heijastajana. Vahvistusta antennilla saattoi olla n. 8...10 desibeliä yli dipolin n. 25 asteen korotuskulmaan. Vastaanottimen AGC-jännitteestä mitattu kohinataso tallentui paperipiirturin nauhalle. Ensimmäiset mittaushavainnot Jansky teki taajuudella 20.5 MHz, ja myöhemmin myös 18 MHz:llä. Sarjan viimeiset, auringon kasvavan aktiivisuuden haittaamat kosmisen radiosäteilyn spektrimittaukset Jansky teki myöhemmin samantyyppisellä antennilla 9.3, 18 ja 20.5 MHz  taajuuksilla  ("Minimum noise levels obtained on short-wave radio receiving system", Proc. IRE 25, 1937), (Friis, H.T., Feldman, C.B., "A multiple unit steerable antenna for short-wave reception", Proc. IRE 25, 1937).

Janskyn radioastronomia-artikkelit:
 • 1932- "Directional studies of atmospherics at high frequencies", Proc. IRE, 20
 • 1933- "Electrical disturbances apparently of extraterrestrial origin", Proc. IRE, 21
 • 1933- "Radio waves from outside the solar system", Nature, 132
 • 1933- "New radio waves traced to centre of the Milky way"  N.Y. Times 82: 1, 5 May 1933
 • 1933- "Electrical phenomena that apparently are of interstellar origin", Popular Astronomy, 41, Dec.1933
 • 1935- "A note on the source of interstellar interference", Proc. IRE, 23
 • 1937- "Minimum noise levels obtained on short-wave radio receiving systems" Proc. IRE 25

Bellin Laboratorio ei myöntänyt rahoitusta uuteen 30-metriseen peiliantenniin, koska alkuperäisen tutkimuksen päämäärä oli jo saavutettu. Janskylle annettiin seuraavaksi tehtäväksi tutkia moottoriveneen polttomoottorin sytytyslaitteiden radiolaitteille aiheuttamia sytytyskipinähäiriöitä. 

Havaintojensa tuloksia ja spekulaatioita säteilyn alkuperästä Jansky oli julkaissut lähinnä Radioinsinööri-instituutin lehdissä vuosina 1933-1937 (Proceedings of the Institute of Radio Engineers), joita luki myös eräs nuori Illinoisissa asuva radioalan insinööri, radioamatööri ja UHF-vastaanotintekniikan virtuoosi. 

Grote Reber

Koska radioaalloilla ja tähtitieteellä ei silloisen käsityksen mukaan ollut mitään tekemistä toistensa kanssa, kukaan ei ensin erityisemmin kiinnostunut Janskyn havainnosta lukuun ottamatta Grote Reberiä (W9GFZ), jota eivät puuhastelut tavanomaisten lyhytaaltoyhteyksien kanssa kiinnostaneet. Reber oli lukenut Janskyn havainnoista I.R.E.:n. julkaisuista ja aihe tuntuikin hyvin mielenkiintoiselta. Oikeastaan oli eräs toinenkin kiinnostunut, Sir Wattson-Watt, britti, jolla oli ilmavalvontatutkaprojekti työn alla 1935, mutta hän ei maanpuolustuksellisten kiireiden takia ehtinyt paneutua asiaan sen enemmälti, vaan oli lähinnä kiinnostunut siitä haittaisiko tuo galaktinen kohina tutkalaitteiden toimintaa.

Reberin DIY-radioteleskooppi -
vasara ja nauloja, koko rahalla

Reberin radioamatööriharrastus oli suuntautunut lähinnä VHF/UHF-kokeiluihin ja senaikaisella mittapuulla mitaten hyvin korkeilla taajuuksilla toimivien radiolaitteiden rakenteluun. Hän oli silloin myös töissä eräällä radiolaitteiden valmistajalla. Reber etsi 1935 rahoittajaa, tai asiasta kiinnostunutta tutkimuslaitosta kumppanikseen kehittelemälleen radioteleskooppiprojektille, mutta ilman tulosta. Reber päätti tehdä teleskoopin ja vastaanotinlaitteet itse ja jo 1937 kesällä halkaisijaltaan 9.5 metrinen, vain korkeussuunnassa kääntyvä puukehikon varaan kasattu peiliantenni oli pystyssä hänen kotinsa takapihalla. Antennin koko määräytyi saatavilla olevien standardimittaisten lankkujen pituuden mukaan, joita käytettiin peilin tukirakenteina. Heijastava pinta oli sentään galvanoitua peltiä, joka napsui ja paukahteli auringonpaisteessa. Epäluuloiset naapurit epäilivät taivaalle suunnatun hirvityksen säätelevän sateen määrää.

Tämä teleskooppi oli silloin maailmassa ainutlaatuinen radioastronomian tutkimuslaite. Peilin syöttöpisteessä tukivarsien päässä oli syöttötorvi ja vastaanotin. Oikeastaan "vastaanotin" oli pelkkä 5-asteinen RF-putkivahvistin, jonka kaistanleveys 160 MHz:llä oli 1 (myöh. 0.19) MHz ja vahvistus 90 dB (1 000 000 000-kertainen). Vahvistettu RF-signaali (galaktinen kohina)  tasasuunnattiin diodilla. Siitä mittaussignaali siirtyi tasajännitteenä koaksiaalijohtoa myöten talon kellariin, jossa olivat virtalähdeosa ja piirturi. Muiden taajuusalueiden vastaanottimissa oli eri määrä vahvistinasteita, mutta rakenne oli muuten sama. 480 MHz:n vastaanottimen kohinaluku oli 6.5 dB.

Reber yritti ensin etsiä galaktista kohinaa jo vuonna 1937 3.3 GHz ja 910 MHz taajuuksilta siksi, että hän otaksui Janskyn havaitseman säteilyn olevan ns. mustan kappaleen säteilyä, jonka intensiteetti kasvoi taajuuden neliössä. Koska säteily olikin synkrotronisätelyä, joka heikkeni taajuuden kasvaessa, ei Reber epäherkillä mikroaaltovastaanotinlaitteillaan saanut mitään tuloksia. Reber hylkäsi mustan kappaleen säteilylain soveltamisen tähän tapaukseen ja yritti uudelleen 1938 syksyllä huomattavasti alemmalla 162 MHz taajuudella, vaikka kipinähäiriöt autoista ja sähkökatkaisijoista haittasivatkin päiväaikaan. Taajuusvalinta perustui kaupasta ostetun alumiiniputken halkaisijaan, josta Reber teki syöttötorven. Hän havaitsi kesällä 1939 linnunradan tasosta tulevan kohinan ja vuonna 1941, sekä 1943 Reber teki radioastronomian historiaa: ensimmäisen radioastronomisen kokotaivaan kartoituksen ja sai sen julkaistua Astrophysical Journalissa lähinnä päätoimittaja O. Struven myötämielisen suhtautumisen ansioista. 

"Oikeassa" lehdessä julkaistut havainnot sitten kiinnostivatkin jo monia astronomeja ja astrofyysikoita, mainittakoon esimerkiksi Hollantilainen Jan Oort, joka vielä sodan aikana käynnisti ennen havaitsemattoman vetykaasun 23-cm aallonpituuden spektriviivan metsästyksen. Silti "oikeiden" astronomien ja radioastronomisia havaintoja tehneiden "insinöörien" välillä oli jonkinlaista karsinointia, joka kesti pitkälle 1950-luvulle asti. 

Reberin muita mainittavia havaintoja olivat auringon radiosäteilyhavainnot 162 MHz:lla syyskuussa 1943 ja vuoden 1948 kokotaivaan kartoitus 480 MHz:llä. Grote Reber teki vuosia laiterakentelu- ja havaintotyötä omalla ajallaan ilman ulkopuolista rahoitusta ja apua ja saavutti hienoja tuloksia. Tätä ei ollut tapahtunut radioastronomiassa aiemmin, eikä sen jälkeen! 

Reber jatkoi sodan jälkeen tutkimustyötään ensin NBS:llä Virginiassa 1947-1951, piipahti Havajilla ja Tasmaniassa, oli hetken NRAO:ssa 1960, kunnes palasi jäädäkseen Tasmaniaan jatkamaan yksityistä tutkimustyötä, vaihteeksi pitkäaaltoisen kosmisen radiosäteilyn parissa. 

Reberin alkuaikojen radioastronomiaa käsitteleviä artikkeleita:

1940- "Cosmic Static", Proc. IRE, 28, 68.
1940- "Cosmic Static", Astrophysical Journal, 91.
1942- "Cosmic Static", Proc. IRE, 30, 367.
1944- "Cosmic Static", Astrophysical Journal, 100, 279.
1946- "Solar Radiation at 480 Mc.sec.", Nature, 158, 945.
1947- "Radio-frequency investigations of astronomical interest", G.Reber,  J.L.Greenstein, The Observatory, vol. 67, no. 836, Feb. 1947.
1948- "Solar Intensity at 480 Mc", Proc. IRE, 36, no.1.
1948- "Cosmic Radio Noise", Radio-Electronic Engineering, July 1948.
1948- "Cosmic Static", Proc. IRE, 36, 1215, 1948.
1949- "Galactic Radio Waves", Sky and Telescope, vol. 8.
1949- "Radio astronomy", Scientific American, vol. 181, Sept.1949.
1950- "Galactic Radio Waves", ASP Leaflet no. 259, 1950.
1955- "Radio Astronomy in Hawaii", Nature, 175, 78.
1955- "Fine structure of solar radio transients", Nature, 175, 132.
1956- "Cosmic radio-frequency radiation near one megacycle",  G.Reber, G.R.Ellis, J. Geophys. Res., 61, 1.

Reberin omissa havainnoissa näkyivät vain linnunradan voimakkaimmin säteilevät alueet ja kohteet, varsinkin 480 MHz:lla ja erottelukyky ei ollut oheisen kuvan luokkaa.
 

Radioastronomia Reberin ensihavaintojen jälkeen

Sodanaikainen tutka- ja radiotekniikan voimakas kehitys oli suureksi hyödyksi radioastronomialle. Jo 1935-1936 olivat radioamatöörit havainneet 28 MHz:lla outoa kohinaa, luultavasti Auringosta, jonka myös brittifyysikko E. V. Appleton laittoi merkille. Auringon kohinaa havaitsivat myös mm. saksalaiset (v. 1939...1940 125 MHz) tutkavastaanottimillaan, mutta muissakin maissa (mm. Uudessa Seelannissa) ilmavalvontatutkilla tehtyjä havaintoja ei saanut sodan aikana julkaista. Radioastronomian historiikit tunnustavat ensihavainnoksi J. S. Heyn vasta 1945 julkistaman 26...28. helmikuuta 1942 havaitun poikkeuksellisen voimakaan Auringon radiosäteilyn aiheuttamat häiriöt brittien 50...200 MHz tutkissa. Bellin Laboratorion tutkijat G. C. Southworthin johdolla havaitsivat v. 1942 mikroaaltoalueen termistä kohinaa Auringosta mm. 9.4 GHz:lla. Täysin immuuni ei nykyinenkään radiokommunikaatioteknologia ole Auringon radioemissioille. Maaliskuussa 2002 Bellin Laboratorio julkaisi tutkimusraportin, jossa todetaan vuosittain parinkymmenen voimakkaimman radiokohinaryöpyn voivan aiheuttaa katkoksia matkapuhelinliikenteeseen lievealueilla tukiaseman antennin suuntauksen sattuessa Aurinkoon.

Vuonna 1944 brittien 60 MHz GL2- ja CD-tutkat havaitsivat heijastuksia meteorivanoista, joita erehdyksellisesti luultiin V-2-ohjusten laukaisuiksi. Tästä sai alkukipinän tutkameteoriastronomia.

Erillisiä galaktisia säteilylähteitä havaittiin VHF-taajuuksilla: Cyg A vuonna 1946, Tau A, Vir A ja Cen A 1947. Cas A 1948, Pup A 1949, M31, Cyg X ja Sgr A 1950, jne. Cygnus A:n säteilyn voimakkuuden vaihtelua ihmeteltiin ja etsittiin optisia vastineita havaituille kohteille.

Tammikuussa 1946 U.S.A.:n armeijan ryhmä onnistui kokeiluissaan saamaan tutkakaikuja kuusta, mikä oli tutka-astronomian ensimmäinen saavutus.

Kaikuja Kuusta - John DeWitt ja "Project Diana"

Tennesseeläinen radioharrastuksen 16-vuotiaana aloittanut ja laivaradistina hetken aikaa palvellut John H. DeWitt jr., ex. W4FU, hakeutui 1925 nashvilleläiselle WSM-yleisradioasemalle. Opiskeltuaan vuoden Vanderbiltin yliopistossa, meni 1929..1932 töihin Bellin puhelinlaboratorioon, jossa K. Jansky juuri siloin teki ensimmäisiä radiokohinahavaintojaan ja palasi 1933 takaisin Nashvilleen WSM:n pääinsinööriksi. DeWitt harrasti radioamatööritoimintaa, sekä astronomiaa ja rakensi 1934 veljensä kanssa 12" peiliteleskoopin, jonka sittemmin lahjoitti Dyerin observatorioon.

John DeWitt yritti toukokuussa 1940 saada lähettämänsä radiosignaalin heijastumaan Kuusta takaisin omaan vastaanottimeensa silloisella 112 MHz, eli  2½-metrin radioamatöörialueella, epäonnistuen lähinnä epäherkän vastaanottimen vuoksi. DeWitt oli myös ilmaissut galaktisen kohinan samalla antennilaitteistolla ja oli hyvin perillä mm. Janskyn kuutisen vuotta aiemmin tekemistä kohinamittauksista, eli DeWitt oli tavallaan Reberin kannoilla VHF-alueen galaktisen radiokohinan havainnoimisessa.

John DeWitt liittyi armeijaan 1942 ja kehitti mm. ammuksen radiosytyttimen. DeWitt yleni sodan aikana U.S. Army Signal Corps /  Evans Laboratorion päälliköksi. Heti sodan loputtua hän sai luvan uusia kuuheijastuskokeen laboratorion resursseja käyttäen liki samalla 111. 5 MHz taajuudella, joka oli sodan aikana otettu kaukovalvontatutkakäyttöön. Mukana projektissa olivat mm. tri. Webb, E. K. Stodola, W3IYF ja H. P. Kauffman, W2OQU. Koejärjestelyt alkoivat syyskuussa 1945 ja syystalven aikana tehtiin tuloksettomia yrityksiä ja paranneltiin laitteistoa. Itse lähetin ja vastaanotin oli kuuluisan majuri Armstrongin tekemä, johon oli lisätty SCR-271-tutkan modifioitu 4 kW:n pääteaste.

Suorituskyvyn parantamiseksi vastaanottimen eteen lisättiin SCR-271:n modifiointisarjaan kuulunut 3.5 dB:n kohinaluvun RF-etuvahvistin ja tutka-tyyppinen T/R-vaihto korvattiin mekaanisella antennireleellä. Lähettimen käsiavainnus sähkötysavaimella korvattiin säädettävällä elektronisella avainnuksella ja antenni tuplattiin lisäämällä rinnalle toinen SCR-271:n 32-dipolinen heijastin, jolla saatiin antennin vahvistukseksi 24 dBd ja lähes megawatin säteilyteho, plus n. 6 dB maaheijastusvahvistusta. Antenni oli vain AZ-suunnattava, eli kokeilut oli tehtävä Kuun noustessa ja laskiessa. Teoriaan perustuneet laskelmat antoivat 50 Hz vastaanottokaistanleveydellä kuukaiuille 18 dB signaali-kohinaetäisyyden, mutta se oli teoriaa, ja kuukaikua ei vaan kuulunut. 

Kokeita ja laitteiston hienoviritystä jatkettiin päivittäin, kunnes yhtäkkiä Kuun noustessa Belmarissa (N.J.) 10. tammikuuta 1946 kuunpinnalta heijastunut radiosignaali helähti kovaäänisestä Webbin ja Kauffmanin korviin ja piirtyi selvästi oskilloskoopin kuvaputkelle! Kokeita jatkettiin myöhemmin korotetulla 50 kW lähetysteholla. Tuohon aikaan kajasteli mielessä Kuun käyttö radiolinkkinä, eli passiivisena heijastajana (vrt. Echo-satelliitit) ja ionosfääritutkimus, sekä ohjusvaroitustutkan kehitys. Tutkittaviin asioihin kuului myös selvittää miksi Kuusta heijastunut radiosignaali tuli kuuluville ja häipyi pois täysin epäsäännöllisesti. 

U.S. Navylla oli 1950... 4-kanavainen radiokaukokirjoitinyhteys Washingtonista Kuun kautta Havajille, mutta tietoliikennesatelliittien tulo 1960-luvulla kuitenkin vei kiinnostuksen (sotilas)radioliikenteen reitittämiseltä kuuheijastusta käyttäen. Kun U.S.A.:n suuret BMEWS-tutkat aloittivat toimintansa 1959, oli radiosignaalin heijastuminen kuunpinnasta jo päässyt unohtumaan tutkan suunnitteluvaiheessa MIT:n asiantuntijoilta, mikä aiheutti lokakuussa 1960 NORAD:ssa pohdittavaa ohjusvaroitustutkan yhtäkkiä sylkiessä näytöille satoja harhamaaleja.

Projekti Diana oli samalla myös ensimmäinen tutka-astronominen kokeilu ja DeWittiä voidaan pitää tutka-astronomian isänä. DeWitt oli myöhemmin photometristen muutujahavaintojen yhdyshenkilönä U.S.A.:ssa ammattilaisten ja tähtiteteen harrastajien välillä, sen minkä TV- ja radioaseman hallintotöiltään, velvoitteiltaan ja muilta harrastuksiltaan ehti.

Radioastronomian tutkimustyötä tehtiin sodan jälkeen lähinnä Australiassa (Parkes) ja Englannissa (Cambridge/Mullard, Jodrell Bank/Nuffield), jossa sodanaikaisesta tutkalaitteiden kehitys- ja havaintotyöstä haarautui radioastronomian tutkimus. U.S.A. ja Neuvostoliitto ehtivät radioastronomiaan kunnolla mukaan vasta 1950-luvun puolivälissä. 

Janskyn ja Reberin havaitseman kosmisen radiosäteilyn pääteltiin olevan linnunradan heikossa magneettikentässä kieppuvien elektronien aikaansaamaa synkrotronisäteilyä (Kiepenheuer, Phys. Review, 1950) Alfven & Herlofsonin ehdotuksen pohjalta. Synkrotronisäteilyn teoriaa kehittivät mm. Ginzburg, Shklovsky, Sokolov ja Ternov.

Hollantilaisen Van de Hulstin 1944 ennustama vetykaasun 1.4 GHz spektriviiva havaittiin ensin Ewenin ja Purcellin toimesta Harvardissa maaliskuussa 1951.  Purcellille ajatus emissioviivan havaitsemisesta oli noussut esiin jo Los Alamosin ajoiltaan paremmin tunnetun I. Rabin (NMR:n keksijä) johtaman Radiation Research Laboratoriesin (RLL) sota-ajan tutkalaitteiden kehitystyön yhteydessä, jossa Dicke keksi tunnetun radiometrinsä. Vetykaasun spektriviivan havaintojärjestely ei ollut mitenkään hohdokas. Havaintoa varten oli reilun metrin kokoinen torviantenni nostettu erään Harvardin laboratorion käytävän ikkunalle osoittamaan vinosti ylös taivaalle ja vastaanottimeen kytketyn piirturin käytävän lattialle suoltamalta piirturiliuskalta etsittiin päivittäin toistuvia säteilyvuon kohoumia linnunradan sivuuttaessa antennin keilan, kuten Jansky ja Reberkin olivat tehneet. C. A. Muller sai NFRA:n Wurzburg Riese UHF-tutkan 7.5-metriseen paraboliantenniin liitetyn 21-cm:n vastaanottimen valmiiksi Kootwijkissa Hollanissa toukokuun alkupuolella, millä Jan Oortin tarkoitus oli kartoittaa linnunradan vetykaasun jakaumaa. Australialaiset Christiansen ja Hindman, jotka olivat aiemmin olleet tutkia koskevassa yhteistyössä RLL:n ja Purcellin kanssa, kasasivat pikaisesti Purcellin kehotuksesta oman vastaanottimensa ja tekivät vedyn spektriviivahavaintoja kesäkuussa 1951.

Radioastronomian alkuaskeleet Suomessa 1952...

Jaakko Tuomisen aloitteesta perustettiin Helsingin yliopistoon Radioastronominen asema 1952, jonka nykymittapuun mukaan vaatimattomat vastaanotin- ja antennilaitteet rakennettiin Viikkiin ja ensihavainnot Cas A ja Cyg A kohteista tehtiin saman vuoden elokuussa. Vastaanotinlaitteistolla tutkittiin 80.5 MHz taajuudella em. kohteiden skintillaatiota ja tehtiin havaintoja Auringon koronan radiosäteilystä v. 1954 pimennyksessä. Asema siirrettiin 1960-luvun taitteessa häiriöitä pakoon Keimolan kautta Metsähoviin, Kirkkonummelle, jossa Jorma Riihimaa, OH8PX tutki Jupiterin dekametrisiä radioemissioita Helix-antenneilla 20...40 MHz:llä. Nämä havainnot loppuivat 1967 Riihimaan siirtyessä tutkimaan Jupiterin radiosäteilyä U.S.A.:sta käsin. Radioastronominen toiminta jatkui vasta 1973, kun Metsähoviin rakennettiin yhdessä TKK:n kanssa moderni 13-metrinen millimetrialueen radioteleskooppi, jolla on tutkittu mm Aurinkoa ja kvasaareja.

Hyvien tulosten innostamana suuria radioteleskooppeja alettiin rakentaa ympäri maailmaa 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla (Dwingeloo, Jodrell Bank, Pulkova, Parkes, Green Bank), sillä kylmä sota ja kilpajuoksu avaruuteen helpottivat rahoituksen saamista. Uusilla tehokkailla teleskoopeilla löydettiin kvasaarit 1963 (M. Ryle) ja OH-spektriviiva.

Kolmen Kelvinin taustasäteily löytyi (taas vahingossa Bell Labs:lla) 1965 kun tutkittiin mikroaaltoyhteyksiä tietoliikennesatelliitteihin. Tasainen taustakohina tuli kaikista suunnista taivaalta ja sen lopulta pääteltiin johtuvan itse alkuräjähdyksestä - kosmologisesti hyvin tärkeä löytö. Teoria, joka ennusti tällaisen säteilyn, oli kehitelty jo 1948 (A. Penzias ja R. Wilson, kuva 6-metrisestä torviantennista).

Pulsarit löydettiin Englannissa uudella metristen radioaaltojen (VHF) teleskoopilla 1967 (Jocelyn Bell). Pulsareja tunnetaan nyt jo yli tuhat.

NH3 ja H2O-spetriviivaemissiot löydettiin 1968, sekä monimutkaiset interstellaariset molekyylit millimetriaaltoalueelta 1970-luvulla. Radioastronomisissa tutkimuksissa on avaruudesta löydetty jo yli satakunta erilaisia molekyyliä. Radioteleskooppeja on nykyisin ainakin 24:ssa eri maassa kattaen aaltopituudet 30 metristä millimeriaaltoihin. Suurin osa maailman radioteleskoopeista on USA:ssa ja Australiassa.

Monet radioastronomit ja sitä edeltävän ajan radiotieteen tutkijat ovat saaneet tunnustuksena työstään ja löydöistään Nobelin fysiikanpalkinnon: Cuglielmo Marconi, Carl Ferdinand Braun, Sir Edvard Victor Appleton, Sir Martin Ryle, Anthony Hewish, Arno A. Penzias, Rober W. Wilson, Russel A. Hulse, Joseph Taylor jr.

Taivas ja varsinkin Linnunrata näyttävät hyvin erilaisilta eri aallonpituuksilla havaittuna. Merkittävä ero Linnunradan tasossa ovat paljainkin silmin nähtävissä olevat pölypilvien aiheuttamat mustat katvealueet näkyvän valon aallonpituuksilla, jotka eivät radiotaajuuksilla haittaa. Taivasta on kartoitettu eri radiotaajuuksilla lukuisissa eri projekteissa.

Radioikkuna


Maapallon ilmakehän ja ionosfäärin ulkopuolella lentävillä satelliiteilla, tai kuun pinnalta voidaan tutkia niin matalataajuisia kuin varsinkin hyvin korkeataajuisia radioemissioita, mm. kolmen kelvinin taustasäteilyn jakaumaa. Koska tutkimussatelliittien lähettäminen avaruuteen on kallista ja hankalaa puuhaa ja laitteiden vioittuessa korjaaminen mahdotonta, suuri osa radioastronomisista havainnoista ja kaikki harrastajien tekemät havainnot on ainakin toistaiseksi tehty maan pinnalta.
 

Valitettavasti koko radiospektriä ei voida käyttää astronomisiin tarkoituksiin, koska ilmakehä ei läpäise kuin osia siitä. Tämä radioikkuna alkaa HF-alueelta noin 3 MHz...30 MHz (aallonpituutena 100 m...10 m) tienoilta taajuudessa ylöspäin riippuen lähinnä Auringon aktiivisuudesta (Solar Flux), joka vaikuttaa ionosfäärin (h = 40...1000 km) elektronitiheyteen, vuorokaudenajasta, ionosfäärin tilasta (avaruussää) ja radioaallon tulokulmasta.


Ionosfäärin yö-/paivävaihtelu 0-50 MHz taajuusvälillä.

Pilkkuminimin aikaan ja varsinkin yöllä zeniitin suunnasta saapuvat n. 3 MHz taajuiset (80 m) radioaallot läpäisevät ionosfäärin, kun taas pilkkumaksimin tienoilla päiväaikaan vastaava raja on n. 10...15 MHz (30...20 m). Läheltä horisonttia loivasta tulokulmasta saapuvat saapuville radioaalloille vastaavat rajat ovat n. 15 MHz ja n. 40 MHz, joiden alapuoliset taajuudet eivät yleensä pääse maan pinnalle asti. Samaan aikaan matalista tulokulmista vielä heijastuu radiolähetyksiä muutamien tuhansien kilometrien etäisyyksiltä haitaten avaruudesta saapuvan emission mittauksia. Radioikkunan alaraja on luonteeltaan "veteen piirretty viiva", ja rajataajuuden yläpuolellakin esiintyy vielä skintillaatiota, mutta jostakin HF-alueen yläreunasta alkaa radioikkuna avaruuteen ja sitä seuraavalla kahden-kolmen oktaavin levyisellä alueella voi (ainakin syrjäisellä radiohäiriöttömällä alueella) tehdä havaintoja yöllä ja päivällä säästä riippumatta.


Ilmakehän vaimennus mikroaalloilla. (Eri tekijöiden vaikutus on summattava)

Radioikkunan yläreuna on paljolti riippuvainen ilmakehän troposfäärikerroksen (h<10 km) sisältämän veden määrästä. Sää, eli lähinnä sade, pilvet ja ilmankosteus alkavat vaikuttaa haittaavasti mikroaaltoalueen puolivälin paikkeilla (n. 10 GHz). Vesimolekyylit vaimentavat 22 GHz taajuudella ja sitä ylemmäs taajuudessa mentäessä on jo pelkästään ilman kaasumolekyyleistä paikoin haittaa, kunnes n. 500 GHz (0.6 mm) yläpuolella ilmakehä ei juurikaan enää läpäise radioaaltoja, ennen kuin vasta infrapuna-alueella, mutta sehän ei ole enää radioastronomiaa. Ei ihme, että alimillimetrialueen (yli 300 GHz) radioteleskoopit aina sijaitsevat korkealla vuoristoissa.

Taajuusallokaatiot

Radioastronomialle lähes kaikki taajuusalueet olisivat käyttökelpoisia, mutta koska radiotaajuudet ovat rajallinen luonnonvara, on radiotaajuuksia on jaettu tasapuolisesti kaikkien käyttöön ja erilaisiin tarkoituksiin, myös radioastronomialle. Osalla niistä on radioliikennettä rajoitettu, tai erämaa-alueille sijoitettujen teleskooppien ympäristöissä jopa kielletty häiriötason alentamiseksi. Koska radioteleskooppeja on maantieteellisesti melko harvassa, on taajuusallokaatioissa kansallisia poikkeamia. Kontinuumisäteilyn mittaustaajuudet eivät ole kovin kriittisiä ja ne onnistuvat kapeammassakin raossa. Molekyyliviivahavainnot kuitenkin vaativat Doppler-siirtymien vuoksi leveitä taajuuskaistoja, mikä vaikeuttaa tilannetta, koska esim. 1 GHz tienoilla olisi matkaviestin- ja satelliittioperaattoreiden puolelta suuria tarpeita saada "rahasammoille" lisäkaistoja.

Jos halutaan hakea oikeutusta radioastronomiaan varatuille taajuuskaistoille, kannattaisi muistaa, että radioastronomian keksintöjä on sovellettu menestyksekkäästi muillekin aloille, mm. lääketieteeseen, meteorologiaan ja aeronomiaan. Havaintolaitteiden jatkuva kehitystyö edistää samalla elektroniikkaa ja tietojenkäsittelyä. Radioastronomian perustarkoitus kuitenkin on, kuten astronomian yleensäkin, lisätä tietoa meitä ympäröivästä maailmankaikkeudesta ja etsiä vastauksia sen peruskysymyksiin.

 • 13.36-13.41 MHz. * Auringon ja Jupiterin dekametrisen säteilyn havainnot.
 • 25.55-25.67 MHz. Auringon ja Jupiterin dekametrisen säteilyn havainnot.
 • (37.50-38.25 MHz. * Jupiterin dekametrisen säteilyn havainnot.)
 • (73-74 MHz. Aurinkotuulen havainnot.)
 • (79.25-80.25 MHz. * Aurinkotuulen vaikutusten havainnot aurinkokunnassa.)
 • (150.5-153 MHz. * Aurinko ja pulsarihavainnot.)
 • (322-328.6 MHz. *  Pulsarit, radiogalaksit ja deuteriumin 327.4 MHz spektriviivan havainnot.)
 • (406.1-410 MHz.* Kontinuumisäteily ja pulsarihavainnot.)
 • (608.5-614 MHz.* Kontinuumisäteily ja pulsarihavainnot.)
 • (1330-1400 MHz. * Punasiirtyneen vedyn spektriviivan havainnot.)
 • 1400-1427 MHz. Vedyn 21 cm (1420.4057 MHz) spektriviivan havainnot.
 • 1660- 1670 MHz * OH-radikaalimolekyylin 1665, 1667 ja 1612 MHz spektriviivan havainnot, prototähdet.
 • 1718.8-1722.2 MHz. * OH-radikaalimolekyylin 1720 MHz spektriviivan havainnot, prototähdet.
 • 2690- 2700 MHz. * Kontinuumisäteilyn, ionisoituneiden vetypilvien ja galaksin diffuusin säteilyn ja ytimen rakenteen mittaukset, polarisaatiomittaukset.
 • (3.1- 3.4 GHz. CH-molekyylin 3263, 3335 ja 3349 MHz spektriviivojen havainnot.)
 • 4.8-5 GHz.* Ionisoituneiden vetypilvien, pulsarijäänteiden ja formaldehydin (H2CO) 4.82966 GHz spektriviivan havainnot.
 • 10.68-10.7 GHz. Kvasaarihavainnot.
 • (14.4-14.5 GHz.* Kvasaarihavainnot ja formaldehydin (H2CO) 14.4885 GHz spektriviivan havainnot.)
 • 15.35-15.40 GHz.* Kvasaarihavainnot.
 • 22.21- 22.5 GHz. * Punasiirtyneen veden (H2O) spektriviivan havainnot, kontinuumimittaukset, Auringon radiosäteily.
 • 23.6-24.0 GHz. Ammoniakin ja monen muun molekyylin spektriviivojen, sekä kontinuumisäteilyn havainnot.
 • 31.3- 31.5 GHz. Kontinuumisäteilyn havainnot.
 • 31.5- 31.8 GHz * Kontinuumisäteilyn havainnot.
 • 36- 37 GHz. HC3N ja OH-molekyylien spektriviivojen havainnot, kontinuumisäteilyn havainnot, Aurinkotutkimus.
 • 42.5- 43.5 GHz.* VLBI, kontinuumimittaukset, Aurinkotutkimus.
 • kaistoja 49, 76, 78- 105 GHz. * Molekyylien SiO, CS, H2CO, CH3, OH, OCS spektriviivojen havainnot.
 • kaistoja 105, 140, 164, 174, 182, 186.2, 217 ja 265 GHz taajuusalueilta. * Molekyylien SO, SO2, SiO, SiS, HCN, HCO, HCO+, HC3N, HC2, CH3, CH2, OH, CN, CO3OCH3 spektriviivojen havainnot.
 • VLBI mittauksia suoritetaan kaikilla radioastronomian taajuusalueilla välillä 322 MHz...43 GHz.
* Kaista jaettu muun radioliikenteen kanssa. Sulkuihin merkityt allokaatiot eivät ole voimassa Suomessa.

Radiosäteilyissä on eroa!

Säteilylähteet voidaan jakaa eri tyyppeihin niiden pinta-alojen mukaan,  pistemäisistä lähteistä taustasäteilyyn. 

Kaikista säteilylähteistä tulee yhtäaikaa useampaa eri säteilymekanismien tuottamaa radiosäteilyä ja niiden mukana seassa on lisäksi taustasäteilykomponentti. Eri säteilylajien voimakkuudet muuttuvat havaintotaajuuden muuttuessa jokaiselle kohteelle ominaisella tavalla. Kohteen radiosäteilyn ominaisuuksissa, kuten voimakkuudessa, spektrissä ja polarisaatiossa, voi ilmetä merkittäviä ajallisia vaihteluita.

Avaruudesta tuleva radiosäteily voi olla kontinuumisäteilyä:

 • 1. Lämpösäteily (thermal emission), joka on lämpöenergian aiheuttamaa ja laajakaistaista (spektri mustan kappaleen lämpösäteilyn mukainen) ja ei ole luonteeltaan polarisoitunutta.
 • 2. Syklotronisäteilyä. Magneetti-, tai joskus sähkökentän kiihdyttämä varattu hiukkanen säteilee radioaaltoja.
 • 3. Synkrotronisäteilyä. Magneettikentän kiihdyttämä relativistinen elektroni säteilee radioaaltoja kulkusuuntaansa. Säteily on polarisoitunutta ja ilmenee yleensä rajoittuneella kaistalla HF/VHF/UHF-taajuusalueilla.
 • 4. Terminen jarrutussäteily. Kuumat ionisoituneen vedyn alueet.
tai spektriviivasäteilyä:
 • 5. Masersäteilyä. Atomien pitkäaikaisen viritystilan purkautuminen, emissiot mm.1.6, 8 ja 22 GHz:llä.
 • 6. Atomien ja molekyylien emissiospektriviivoja (tai absorptio-), jotka aiheutuvat atomin energiatilan, tai molekyylin rotaation muutoksesta. Ne ovat ilman Doppler-siirtymiä kapeakaistaisia.
Radiolähteitä ovat mm. (suluissa säteilyn tyyppi): 
 • Aurinko, Jupiter ja Saturnus (1, 3)
 • kuumat ionisoituneen vedyn alueet (4)
 • tähtienväliset molekyylipilvet ja pöly (3,5,6)
 • supernovajäänteet (3) (esim. Cas A)
 • pulsarit (neutronitähdet) (3, 5) (esim. PSR 0329+54)
 • oma linnunrata, radiogalaksit (3) (esim. Cyg A)
 • kvasaarit (3)
 • komeetat (6)
 • kosminen 3 K taustasäteily (1)
 • kuut ja planeetat (1)

Spektriviivaemissioihin ja varsinkin SETIin käytetään hyvin kapeita vastaanottimen kaistanleveyksiä, jopa millihertsejä, kun taas kontinuumisäteilyä on hyödyllisempää mitata leveillä, megahertsejä leveillä kaistanleveyksillä taajuusalueesta ja muista tekijöistä riippuen. 

Lämpökohinan havaitsemiseen soveltuu parhaiten yksi yksittäinen antenni. Muihin lähteisiin ammattilaiset käyttävät interferometrejä. 

Ammattilaisten harjoittamaan radioastronomiaan vaaditaan yleensä suurikokoisia ja kalliita erikoislaitteita. Tämähän on yleistä eri tieteissä tutkimuksen huipulla. Radioastronomisten laitteiden kehittyneisyyttä kuvaa niiden kyky erottaa signaaleja, jotka ovat 60 dB (1/1000000) alle vastaanottimen oman kohinatason. Harrastajilla tämä raja on n. 30 dB (1/1000). Vertailun vuoksi mainittakoon, että normaali radiolähetys on välttävästi kuunneltavissa, kun signaali on 20 dB (100/1) yli vastaanottimen kohinatason. 

Herkkyyden ohella toinen ongelma on kulmaerotuskyky. Suurin UHF-alueella toimiva radioteleskooppi on NRAO:n kiinteä 300 m peiliantenni Arecibossa. Silläkään ei päästä kovin suureen erotuskykyyn, eikä sen pintatarkkuus riitä mikroaalloille. 

Kuva: NRAO

Yhdistämällä useampien vierekkäisten radioteleskooppien signaalit (synteesiapertuuri) saatiin erotuskykyä parannettua huomattavasti (VLA). Sen jälkeen kehitettiin interferometritekniikka, joka perustuu atomikellojen käyttöön aikareferenssinä useammalla eri puolilla maailmaa sijaitsevalla teleskoopilla (VLBI) ja näin erotuskyky parani kaarisekunnin tuhannesosaan. Radioaalloilla on monia etuja: radioaallot läpäisevät sumut, joita valo ei läpäise ja näiden takaa on löytynyt mm. uusia galakseja ja havaittu runsaasti muutakin uutta ja mielenkiintoista. ESF:n Radioastronomian käsikirja on verkossa PDF-dokumenttina. Erinomainen kokoelma asiaan liittyvää materiaalia löytyy NRAO:n kotisivulta. Kuvia koko taivaasta eri aallonpituuksilla tarjoaa NASA:n Goddardin avaruuslentokeskus. AstroWeb antaa lisälinkkejä asiaan.

Havainto-ohjelmia harrastajille

Seuraavaksi muutamia suosituimpia havaintokohteita harrastajille. Erilaiset antenniratkaisut ovat olennainen osa harrastusta, joten antenni ja vastaanotinpuolen asioita on selvitetty hieman tarkemmin vastaanotintekniikkasivulla. Radioastronomiaksi on tässä oletettu kaikkien troposfäärin ulkopuolisen luonnonilmiöiden havaitseminen radioteknisten laitteiden avulla, joko passiivisesti, tai tutkametodia käyttäen. ITU:n dokumenteissa radioastronomian määritellään "ahdasmielisesti" olevan kosmista alkuperää olevien radioaaltojen vastaanottoa. 

 • Otsikon alla oleva taajuusalue on se jolla tyypillisesti havaintoja voi tehdä, mutta alueen reunamilla se on usein paljon vaikeampaa. Joillakin emissiotyypeillä on rajataajuuksia, joiden ulkopuolella niitä ei voida havaita.
 • Taustatietoa ilmiöstä ja sen (ensi)havaintohistoriasta ammattilaisten ja harrastajien toimesta, sikäli kun sitä tunnetaan .
 • Lyhyt kuvaus miten harrastaja voisi ilmiötä havaita.

Kuvantava radioastronomia

~500... MHz

Ensimmäiset taivaan radiosäteilyn intensiteettikartoitukset teki G. Reber v. 1941 ja 1943 162 MHz:lla.

Kuvantava radioastronomia on kaikkein vaikeimmin toteutettava radioastonomian harrastusprojekteja. Se onnistuu lähinnä UHF- ja mikroaaltotaajuuksilla. Erottelukyky riippuu antennin koosta ja käytetystä taajuudesta. Useammalla erillisellä antennilla ja interferometritekniikalla voidaan antenninkokonaisuuden erottelukykyä parantaa. 

Mittaamalla ionisoimattoman vedyn spektriviivan Doppler-siirtymiä n. 1.4 GHz taajuudella on mahdollista saada myös nopeusjakaumia ja muodostaa niistä grafiikkaa. 

Kohinaimpulssien metsästys galaksin keskustasta ja Orionin alueelta

200...10 000 MHz

Galaksin keskustasta ja Orionin alueelta saapuvien suurenergisten radiokohinapulssien (HEP) seuraaminen on eräs uusimmista havaintokohteista. Epäsäännöllisten kohinapulssien synnyn uskotaan liittyvän gammasädepurkauksiin. Mahdollisesti havaittua pulssin lähdettä, tai extraterrestriaalia syntyperää on vaikea todistaa yhdellä havainnolla. Vaaditaan useampi kaukana toisistaan oleva havaintoasema, joiden havaintoja voidaan verrata ajan suhteen riittävän tarkasti toisiinsa. 

Pulsarihavainnot

50...600 MHz

Ammattilaiset löysivät ensimmäiset pulsarit vuonna 1967.

Pulsareita havaitaan yleensä n. 400 MHz taajuudella. Niiden heikkojen pulssien erottaminen kohinasta vaatii digitaalista signaalinkäsittelyä. Tämä tekniikka mahdollistaa n. 30 dB vastaanottimen kohinatasoa heikompien signaaleiden esiin saamisen, tosin ei reaaliajassa.

Auringon roihupurkausten (Flares) havaitseminen eri taajuuksilla ja menetelmillä

20...100 kHz/5...20 MHz/15...5 000 MHz

Flaren röntgensäteilyn osuessa Maahan ionosfääriin D-kerros hetkeksi vahvistuu ja se näkyy VLF-alueen signaalinvoimakkuuksissa lyhytaikaisena (15 min...1 h) kasvuna.  SWF-ilmiöitä on raportoitu ja yhdistetty auringon aktiivisuuteen liittyviin tapahtumiin jo vuodesta 1935 alkaen ja SID-ilmiön syistä kirjoiteltiin v. 1950.

D. W. Heightman, G6DH ehdotti  (Wireless World, 1936) Auringon aktiivisuuden kasvua englantilaisten radioamatöörien 28 MHz:lla tekemien kohinahavaintojen aiheuttajaksi. 1939-1941 saksalaiset ja 1942 britit havaitsivat VHF-tutkilla Auringon radiosäteilyä.

VLF-flareilmiön seurannaisvaikutusten havaintoihin tarvitset radiovastaanottimen, joka toimii melko häiriöisellä 20...100 kHz radiotaajuusalueella. Tällaiset vastaanottimet ovat teknisesti suhteellisen yksinkertaisia ja sellainen on jopa mahdollista valmistaa itse. Mittaus tapahtuu signaalinvoimakkuustietoa tallettamalla, joten siihen pitää olla jokin järkevä tapa, esim. A/D-muunnin ja tietokone. Havainnot onnistuvat vain Auringon valaisemalla pallonpuoliskolla. Mittaukseen on olemassa useita eri keinoja. Joko vastaanottamalla "tyhjällä" taajuudella tropiikin seudulta jatkuvan salamoinnin aiheuttamaa staattista "taustakohinaa", tai mittaamalla heikosti kuuluvan kaukaisen radiolähettimen signaalinvoimakkuutta, vaikkapa eurooppalaisia aikastandardi-radioasemia. 

Flare-ilmiö on myös havaittavissa HF- ja VHF-taajuuksilla Auringon kohinatehon nousuna, sekä hiukkasten iskiessä ionosfääriin lyhytaaltolähetysten signaalinvoimakkuuksien nopeana romahduksena. HF- ja VHF-alueiden vastaanottoon on saatavilla ns. liikennevastaanottimia. Flare voi aiheuttaa Auringon kaasukehässä Flaren seurauksena syntyvän UHF-alueelta alkavan taajuudessa alaspäin aina VHF-alueen alareunaan asti pyyhkäisevän kohinapurkauksen. Näitä radiopursketyyppejä on useita ja niitä havaitaan laajakaistaisilla suunta-antenneilla ja taajuuspyyhkäisevillä vastaanottimilla. Pistetaajuuksillakin kohinailmiötä voi havaita. Flare-ilmiöiden havaitseminen suunta-antennilla vaatii automaattisen seurantamekanismin. 

10 cm aallonpituuden aurinkovuon mittaus

3 GHz

G.  Southworth havaitsi ensimmäisenä Auringon termistä radiosäteilyä mikroaaltoalueella v. 1942. Päivittäinen 10 cm:n aallonpituuden (3 GHz) säteilyvuon (Solar Flux, Sf) mittaus aloitettiin jo vuonna 1944.

10 cm:n aallonpituudella tehdystä kohinatehon mittauksesta voidaan laskea ns. Solar Flux-indeksi, joka on suhteessa auringonpilkkuindeksiin, tosin se kuvaa paremmin Auringon aktiivisuuden vaikutusta ionosfääriin, eli UV-B-säteilyn voimakkuutta. Kohinatehon mittaaminen onnistuu peiliantennilla, jossa on ainakin korkeuskulman säätö, jotta saataisiin mittaus suoritettua edes kerran päivässä. Tieto viedään A/D-muuntimella tietokoneelle. Tämä ei ole kovin vaikea projekti, mutta ongelmana on lähinnä kohinatehon kalibrointi. Radiosäteilyn tason voimakkuuserot pilkkumaksimin ja minimin välillä kasvavat taajuuden kasvaessa, joten hyviä tuloksia voidaan saada lähes millä tahansa UHF- tai SHF-taajuudella. Alemmilla taajuuksilla hetkellinen Auringon säteilyn voimakkuus ei korreloi pilkkuindeksin kanssa, vaan kohinateho VHF:llä kasvaa lyhytaikaisesti lähinnä radiosäteilypurkausten vuoksi.

Meteorilaskenta radion avulla

45...200 MHz

Ensimmäiset viitteet meteorien aiheuttamasta ionisaatiosta saatiin ionosfääritutkimusten yhteydessä ionosondilla vuonna 1925. 1930-luvulla A. M. Skellet ehdotti meteoreja kyseisen  E-kerroksen transientti-ilmiön aiheuttajaksi ja pian sen jälkeen lyhytaaltolähetyksissä kuultiin outoja Doppler-heijastuksia, jotka yhdistettiin meteoreihin. Sodan aikana meteorivanojen ionisaatiota havaittiin ensikertaa VHF-tutkilla ja odotettua vuoden 1946 Giacobini-Zinner-meteorimyrskyä havaittiin globaalisti parillakymmenellä eri tutkalla ja radioamatöörit pitivät U.S.A.:ssa 50 MHz taajuusalueella suuren määrän meteorisirontayhteyksiä. Mike Villard Stanfordin yliopistosta kehotti radioharrastajia vuoden 1946 QST-lehdessä havaitsemaan lyhytaaltovastaanottimilla meteoriheijastuksia, joka tavallaan kantoi hedelmää, mutta ei juuri siten, kuin oli esitetty. Saman aikaan käynnistyivät jatkuvat meteoritutkahavainto-ohjelmat, joilla löydettiin päiväajan meteoriparvet. Vaikka jo 1938 tehtiin ensimmäiset havainnot VHF-taajuuksilla kaukaisista (1500 km) yleisradioasemista tulleista meteoriheijastuksista, vasta vuonna 1952 alettiin tosissaan tutkia olisiko ilmiöstä hyötyä esimerkiksi puolustusvoimien viestiliikenteeseen. Ensimmäiset automaattiset meteoriheijastuksiin perustuvat radioverkot toimivat vasta 1970-luvulla, kun elektroniikka kehittyi ja mahdollisti puolijohteistetut digitaalitekniikkaa käyttävät pienikokoiset päätelaitteet. Meteoreista kiinnostuneet radiohavaintoharrastajat hyödyntävät juuri samaa radiosignaalin eteenpäinsirontaa meteorivanasta, mutta kunnollisia radiohavaintosarjoja alkoi syntyä vasta kun kotitietokoneen yleistyivät ja tulivat avuksi tiedontallennukseen 1980-luvulla.

Meteoriradiohavainnoista on hyötyä mm. täydennettäessä visuaalihavaintojen aukkoja esim. päiväsaikaan ja yöaikaan pilvisen sään, tai täyden kuun haitatessa. Hyvin toimiva radiohavaintojärjestelmä havaitsee jopa 10-kertaa enemmän meteoreja kuin visuaalihavaitsija. Herkkä VHF-radiovastaanotin ja pienehkö suunta-antenni paikallisesti tyhjällä taajuudella voi vastaanottaa yli 1000 km päässä sijaitsevalta radioasemalta lähetetystä signaalista lyhytkestoisia heijastuksia meteorivanasta. Tärkeintä on heijastusten lukumäärän laskeminen ja toimiva tulosten talletus (esim. tietokoneella), mutta signaalin voimakkuutta voidaan myös mitata ja tallentaa kymmeniä, tai satoja mittausarvoja sekunnissa, joskin tämä tuottaa valtavan määrän tietoa tallennettavaksi ja redusoitavaksi. 

Jupiterin radiokohinapurskeiden havaitseminen

10...40 MHz

Jupiter tuottaa heikomman desimetrisen (UHF) radiosäteilyn lisäksi "voimakkaita" dekametrisiä (HF)  kohinapurskeita, jotka ovat parhaiten havaittavissa 18...30 MHz taajuusalueella. Ne havaitsi sattumalta B. F. Burke ja K. L. Franklin vuonna 1955. Helsingin yliopisto tutki Jupiterin 20...40 MHz radiosäteilyä 1960-luvulla Metsähovissa.

Tämänkin ilmiön havaitsemiseen kelpaa aluksi dipoli-antenni ja HF-vastaanotin, josta saatavaa signaalinvoimakkuustietoa tallennetaan. Suositeltavampaa on käyttää suunta-antennia, jossa on 6...10 dB vahvistusta, millä voidaan havaita myös heikompia ja siten useampia kohinaryöppyjä. Jupiterin kohinaryöpyistä 18 MHz:llä saatava jännite voi 8 dBd vahvistavan antennin navoissa olla parhaimmillaan luokkaa 0.23...0.72 uV / 50 ohmin kuormaan, eli signaalitasona -120...-110 dBm (vastaten vuontiheyksiä 100 kJy...1 MJy). Dipolilla vastaava jännite on 0.09...0.28 uV / 50 ohmin kuormaan, eli -128...-118 dBm. 

Osa näistä Jupiterin magneettikentän "myrskyistä" aiheutuu Io-kuun kiertoliikkeestä ja ne ilmenevät Ion, Jupiterin keskilongitudin ja Jupiterin deklinaation keskinäisten suhteiden tietyissä vaiheissa, joista tehdään ennusteita. Säteilyn syntypaikka lienee Jupiterin magneettisten napojen alueella ja josta radiosäteily kohdistuu magneettisten vuoviivojen suuntiin.  Havainnot eivät ole mahdollisia n. 3 kuukauden aikana, kun Jupiter on Maasta katsoen lähellä Aurinkoa. 

Myrskyt on jaettu kuuteen eri lajiin. Io-A, Io-B ja Io-C liittyvät Io:n kiertoliikkeen ja Jupiterin keskimeridiaanien suhteisiin ja nämä ovat todennäköisempiä havaita kuin A-, B-, tai C-myrskyt. Io-A on oikeakätisesti polarisoitunut ja koostuu lähinnä L-purskeista. Io-B on myös oikeakätisesti polarisoitunut, mutta koostuu lähinnä S-purskeista. Io-C on vasenkätisesti polarisoitunutta säteilyä ja koostuu sekä S-, että L-purskeista. Jupiterin itsensä tuottamat myrskyt on nimetty A, B ja C ja niitä havaitaan Jupiterin keskimeridiaanin kulmien tietyillä alueilla 5...15% todennäköisyydellä. Kuitenkin ennusteissa on aiempiin havaintoihin nojaten vain muutama tapahtuma päivässä, joiden havaittavuuden todennäköisyys on parhaimmillaan edes 10%. 

Purskeita on siis kahta tyyppiä, L ja S. L-tyypin purskeiden kestoaika on minuuteista tunteihin, voimakkuuden vaihtelu hidasta ja hetkellinen kaistanleveys muutamia megahertsejä. Sopiva kohinatehonmittauksen aikavakio on yksi sekunti. S-tyypin purskeet tulevat ryöppyinä, jotka pyyhkäisevät alas taajuudessa 20 MHz sekunnissa ja 5 kHz kaistanleveydellä havaittuna yksittäiset sykäykset kestävät vain millisekunteja (hidastettu S-purske), mutta niitä voi ryöpsähdellä kymmeniä sekunnissa. Sopiva kohinatehonmittauksen aikavakio on näille muutama millisekunti. 

Säteilylähteen maksimi-intensiteetti on 8 MHz kohdalla, mutta maapallon oma ionosfääri ei yleensä läpäise noin alhaisia taajuuksia. Siksi on haettu kompromissi purskeiden voimakkuuden ja Maan ionosfäärin läpäisykyvyn välillä ja havaintoja tehdään yleensä 25 MHz tienoilla. Yli 40 MHz taajuudella Jupiterin purskeita ei ole koskaan havaittu ja se johtuu synkrotronisäteilyn maksimitaajuuden suhteesta sen synnyttävän magneettikentän maksimivoimakkuuteen. Samasta ilmiöstä seuraa myös purskeen taajuuspyyhkäisevä luonne, joka on hieman samantapainen, kuin Auringon Flarehin liittyvissä radioemissioissa, joissa korkein havaittu taajuus voi Auringon pinnan voimakkaamman magneettikentän ansiosta kuitenkin olla reilusti yli 1 000 MHz. 

NASA:lla on harrastajille suunnattu Joviaanisen radiosäteilyn havaintoprojekti vastaanottimen rakennussarjoineen 20.1 MHz taajuudelle. 

Radiorevontulihavainnot

30...300 MHz

Lovell kirjoitti tiedelehtiin radioaurorasta v. 1945 ja 1940-luvun lopulla pohjoismaiset ja skotlantilaiset radioamatöörit pitivät joitakin yhteyksiä radioauroran kautta. Ottawassa tehtiin radioaurorasta v. 1950 tutkamittauksia 106 MHz:llä. Lange-Hesse Max-Planck-Instituutista käynnisti radioauroran tutkimusohjelman 1957. Näitä hankalasti selvitettäviä Auringon ja Maan magnetosfäärin vuorovaikutusilmiöitä tutkitaan yhä esim EISCAT:in puitteissa.

Suomalaisten harrastajien tekemistä radioaurorahavainnoista on HTML dokumentti Ursan Revontulijaoston sivustoilla.

Revontulivyöhykkeellä on mahdollista havaita revontulista heijastuneita radioaaltoja, eli radioauroraa. Parhaiten tämä onnistuu VHF-taajuusalueella. Paras tapa olisi mitata signaalinvoimakkuutta ja tallettaa se tietokoneelle. Myös signaalin spektrin seuraaminen voi Doppler-ilmiön ansiosta olla mielenkiintoinen. Revontulet ovat geofysiikkaa, mutta sinänsä astronomian lähialan luonnonilmiönä hyvä havaintokohde varsinkin suomalaisille harrastajille. 

Geomagneettisiin ilmiöihin liittyvä magnetosfäärin kehittämä ns. kilometrisäteily (~300 kHz) voi olla liian vaikea harrastajan havaittavaksi nykyaikana voimakkaiden pitkäaaltoradiolähetteiden ja sähkölaitteiden aiheuttamien häiriöiden seasta. 

Ionosfääriin radioläpinäkyvyyden mittaus

25...60 MHz

Riometrimittuksia aloiteltiin ammattilaisten toimesta 1960-luvun alkupuolella. Harrastajat evät ilmeisesti ole niitä tehneet, koska niiden havaittavuus on hyvä lähinnä harvaanasutulla revontulivyöhykkeellä ja napa-alueilla.

Nämä avaruussäähän liittyvät havainnot onnistuvat parhaiten revontuliovaalin alueella ja tulos kertoo jotakin D- ja E-kerrosten ionisaation tiheydestä. Mittaus tehdään ns. Riometrillä, joka on ionosfäärin radiotaajuusläpinäkyvyyden (Radio Ionospheric Opacity) mittari. VHF-vastaanottimella (30...50 MHz) mitataan jollakin pistetaajuudella galaktisen kohinatason vaihtelua zeniittiin suunatulla pienehköllä suunta-antennilla. Havaintopaikan päällä leimuavat revontulet, sekä PCA-ilmiö vaimentavat galaktista kohinaa jopa 10 dB. Tässäkin olisi tarpeen mitata kohinatehoa ja tallentaa se tietokoneelle.

Maan magnetosfäärin aiheuttamat VLF-ilmiöt

0.5...10 kHz

Whistler-ilmiöitä kuultiin jo 1800-luvun loppupuolella häiriöinä pitkillä lennätin- ja puhelinlinjoilla. T. L. Eckersley kirjoitti niiden kuuntelusta vahvistinlaitteisiin kytkettyjen antenneiden avulla v. 1925. Teoreettisia malleja ja tarkempia tutkimuksia VLF-ilmiöiden syistä aloiteltiin 1950-luvulla. 1960-luvun alussa tehtiin VLF-havaintoja satelliiteilta. 1970-luvun jälkeen VLF-emissioita havaittiin avaruusluotainten vastaanottimilla muiltakin aurinkokunnan planeetoilta. Harrastajahavaintoja alettiin tehdä yleisemmin vasta 1980-luvun alkupuolella.

Näiden "whistler"-ilmiöiden havaitseminen tapahtuu parhaiten korvessa kaukana sähkölinjoista ja muista häiriötekijöistä kehä-, tai pitkälanka-antennilla ja nauhurilla. Tämä radiosäteily on siis niin matalataajuista, että sen taajuus on kuuloalueella, tosin ihmisen korva ei aisti näitäkään sähkömagneettisia värähtelyjä ilman teknisiä laitteita, jotka muuntavat sähkömagneettisen kentän vaihtelut ääneksi. VHF-emissioiden syntyteorioita on esitetty 1990-luvun loppupuolella. Ulkomailla tämän ilmiön kuunteluun tarkoitettua laitetta kutsutaan nimellä "natural radio". Näissä emissioissa on yhdenmukaisuuksia Jupiterin hidastettujen S-purskeiden kanssa!

Vastaavilla laitteilla voisi olla mahdollista tutkia myös revontulien ja harvoin havaittavien hyvin kirkkaiden meteoreiden aiheuttamien VLF-sähkökenttien ja korvin kuultujen äänien välisiä yhteyksiä. 

Erilaista radioastronomiaa: SETI

1.2...1.6 GHz

Frank Drake käynnisti Project Ozman, ensimmäisen maan ulkopuolisen älyn lähettämien radiosignaaleiden etsinnän 1960-luvulla kolme kuukautta kestäneellä kohdekohtaisella koesarjalla. 40-kanavaisen vastaanottimen 0.4 MHz:n levyiseltä kaistalta etsittiin merkkejä ET-lähetyksistä 1.42 GHz:n tienoilta.

Tietoteknisten ja vastaanotinlaitteiden kehittyessä uusia etsintäohjelmia on pyörähtänyt käyntiin ja syönyt edeltäjänsä ja muutamia on lopetettu rahoituksen puutteessa. Nykyiset SETI-ohjelmat toimivat lähinnä yksityisen rahoituksen tuella. SETI-Instituutin oma etsintäohjelma Phoenix, käynnistyi 1995 ja instituutti on  tukenut myös U.C. Berkeleyn SERENDIP IV-ohjelmaa. SETI:n Phoenix-vastaanottimet sieppaavat 1...3 GHz taajuusalueen signaalit talteen (kaistanleveys 2 GHz), joka jaetaan kapeisiin yhden hertsin siivuihin ("kanaviin"). Noita kahta miljardia kanavaa prosessoidaan supertietokoneella ET-signaaleiden löytämiseksi kohde-etsinnästä, joka kattaa kohteita 200 valovuoden etäisyyteen asti. Havaintoja tehdään Arecibon teleskoopilla 6 viikkoa vuodessa. 

Maapallon ulkopuolisen älyn etsintää tehdään myös harrastuspohjalta. Projekti on nimeltään BAMBI.  Lisätietoja 1.4 GHz alueelle sattuvan vedyn spektriviivan vastaanottoon: SETI-instituutin kotisivuilta.

Berkeleyn yliopiston SERENDIP IV-vastaanotin on sijoitettu Arecibon radioteleskoopin kylkiäiseksi. Sen kaistanleveys on 100 MHz ja 0.6 Hz levyisten kanavien määrä on 4 miljoonaa. Vastaavia monikanavaisia 1.4 GHz:n vastanottimia on käytetty monissa muissakin maissa ja radioteleskoopeissa eri SETI-projekteihin.

Myös kotitietokoneella voi etsiä maapallon ulkopuolisen älyn lähettämiä radiosignaaleja kohinan seasta liittymällä SETI@home-projektiin. SERENDIP-vastaanottimien keräämää noin vuoden vanhaa raakadataa haetaan Internetin kautta omalle tietokoneelle 300 kilotavua (2.5 MHz RF-kaista) ja annetaan sen erityisen ohjelmiston avulla prosessoida sitä joutoaikana. Tulokset ohjelma palauttaa Internetin kautta, kun koko datapaketti on käyty läpi. Lisää tästä asiasta on Ursan SETI@Home-sivuilla

Mistä taidoista ja tiedoista on hyötyä radioastronomian harrastuksessa?

Sekä astronomian, että radiotekniikan (antennit, transmissio- ja vastaanotintekniikka, mittaustekniikka) ja elektroniikan perusteiden ymmärtämisestä on ilmeistä hyötyä. Myös tietotekniikan (A/D-muuntimet, tiedonkeruujärjestelmät, Fourier-analyysi, statistiikka)  ja jopa ohjelmoinnin tuntemisesta ei ole haittaa, sillä helmitauluista ja paperipiirtureista on luovuttu. Nykyisin lähes ainoa järkevä tiedontallennus ja prosessointi on numeerista ja suoritetaan tietokoneen avulla. Projektin onnistumismahdollisuudet paranevat merkittävästi, jos kaikki nämä osa-alueet ovat havaitsijalle, tai havaintoprojektiryhmälle tuttuja. Toki valmiitakin tuotteita on saatavissa lähinnä USA:sta. Näiden haittapuolena on niiden yleisluontoinen rakenne ja usein olemattomat kehitysmahdollisuudet, joiden takia ne ovat hieman kömpelöjä, tai laitteistoltaan yliampuvia moniinkin projekteihin. Mitään standardiratkaisuja ja normeja ei ole ja ei sillä kai ole niin väliäkään, sillä lopultahan tutkimusten tulos kerrotaan julkaisuissa visualisoituina esimerkiksi kuviksi, tai muiksi graafisiksi esityksiksi selitysten kera. Sillä mihin formaattiin tiedot alunperin on kovalevyille ja muille massamuisteille talletettu, ei ole merkitystä.

Miten pääsen alkuun?

Ensimmäisenä askeleena on oltava selkeä ajatus projektin tarkoitusperistä. Siis mitä kohdetta aiot havaita ja tutkia? Jos et tiedä, älä tee mitään. Opiskele asioita ja ota ensin selvää. Havaintokohteen valintaan vaikuttavat tarvittavat havaintolaitteet (oma tietotaito, kustannukset, antennien koko, yms.) ja myös havaintopaikan radiospektri, eli havaintotaajuusalueen häiriöttömyys. Pelkän kertakokeilun vuoksi ei kannata rajallisia resursseja uhrata, sillä se on lähes yhtä tyhjän kanssa. Yleensä astronomiassa vaaditaan pitkiä havaintosarjoja, monestakin syystä. Havaintotiedot pitäisi analysoida puolueettomasti ja tulokset julkaista, varsinkin jos jotakin uutta, tai poikkeavaa on löydetty. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen, eikä yrittää tehdä huonosti jo paremmin tehtyjä asioita. Paras olisi keksiä havaintokohde, jossa ei kuhise alan ammattilaisia miljoonien dollareiden ohjelmineen, mutta jossa kuitenkin olisi ehkä mahdollista saada tieteellisestikin jotain hyödyllistä aikaan ja siten säilyttää motivaatio jatkossa. Tämä seikka ei kylläkään aina projektin alkuvaiheessa ole selvillä - hyvät (ja ilmaiset) havainnot kuitenkin kiinnostavat jopa ammattilaisastronomeja!

Ovatko radioastronomiaan tarvittavat laitteet kalliita?

Eivät ole, mikäli laitteet valmistaa pääosin itse, tai tyytyy käytettyihin. Kalleus on tietysti suhteellista, mutta radioastronomia ei ole sen kalliimpi harrastus, kuin muutkaan harrastukset. Lisäksi pitää muistaa, että kyseessä on pitkäjännitteinen havaintotoiminta, joten laiteinvestointikustannukset jakautuvat useammalle vuodelle.

Voiko radioastronomiaa harrastaa missä hyvänsä?

Optisen astronomian harrastusta haittaa nykyisin pahoin kaupungeissa ja taajamissa valosaaste. Pääsääntöisesti siellä missä on valosaastetta, on "radiosaastettakin". Radiosaasteen voisi määritellä olevan on sähkölaitteista ja kojeista säteilevää suurtaajuista sähkömagneettista energiaa, jonka leviäminen ympäristöön ei ole ko. laitteen toiminnalle tarpeellista. Tietysti radioastronomian kannalta myös tahalliset emissiot esim. matkaviestiverkoista ja niiden päätelaitteista ovat osa radiosaastetta, tosin luvallista sellaista. EU:n CE-hyväksyntämerkin käyttö edellyttää sähköisiltä laitteilta tiettyjen häiriösäteilynormien täyttämistä. Eri asia on, onko normi riittävän tiukka kaikissa tapauksissa ja miten valvonta onnistuu? CE-merkintä on ollut käytössä vasta joitakin vuosia, joten sitä edeltävän ajan lähes villisti ja vapaasti häiriösäteileviä laitteita on vieläkin käytössä. 

Lienee kuitenkin mahdotonta tarpeeksi painottaa, että mikään radioastronominen havaintotoiminta ei kaipaa ihmisen toiminnallaan kehittämiä häiriötekijöitä, joten paras paikka tehdä havaintoja olisi maaseudulla kaukana tietokoneista, yleisradio- ja matkapuhelintukiasemista, suurjännitesähkölinjoista, ym. potentiaalisista häiriölähteistä. Yleensä radioastronomiassa on kyse kohinatehon mittauksesta ja ihmisen, tai jonkin muun paikallisen syyn aikaansaamat kohinaryöpyt voivat helposti aiheuttaa kiusallisia virhetulkintoja. Pahimmassa tapauksessa itse havaittava asia jää kokonaan häiriöiden alle. Omat, joskin vähäiset lisäharminsa tuovat luonnon aiheuttamat häiriötekijät, kuten esimerkiksi salamoinnin radiotaajuuksille synnyttämät kohinapurskeet, tai hyvin korkeilla taajuusalueilla pilvien ja sateen aiheuttama lisävaimennus. 

Mistä lisää tietoa?

Vastaanotintekniikan sivu.
Radioastronomian linkkisivu

SARA:n jäsenet ja esim. Radio-Sky ovat julkaisseet joitakin englanninkielisiä kirjoja asiasta. Myös Joseph J. Carrin harrastajille kirjoittama "RadioScience Observing, Volume 1" (1998), käsittelee aihekokonaisuutta kattavasti CD-ROMin kera. Ursan 1983 julkaisema "Uusia ikkunoita maailmakaikkeuteen" sisältää kappaleen radioastronomiasta. Astronomy, sekä Sky & Telescope-lehdissä on silloin tällöin artikkeleita radioastronomian harrastajille. 

"Radio Astronomy Handbook", R. M. Sickels, luetteloi 400 radiolähdettä
"Solar Astronomy Handbook", Rainer Beck, Heinz Hilbrecht. Paksu teos Auringosta kiinnostuneille ja jossa myös radiohavaintoasiaa 

Alan opiskelijoiden kurssikirjoja:
"An introduction to Radio Astronomy", Bernard F. Burke, Francis Graham-Smith, Cambridge University Press 1997, ISBN 0 521 55604 X
"Radio Astronomy", J. D. Kraus, Second edition, Cygnus-Quasar Books, Powell, 1986
"The Invisible Universe Revealed - The Story of Radio Astronomy", G. L.Verschuur, Springer Verlag, 1987