Ursa   Jaostot   Asteroidit ja komeetat -ryhmä   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

09.10.2021 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeittoennusteiden sarakkeiden selityksiä
SarakeSelitys
Pituus GPS-laitteen, Maanmittauslaitoksen karttapaikka -palvelun tai Google Earth -ohjelman avulla määrätty pituusaste.
Leveys GPS-laitteen, Maanmittauslaitoksen karttapaikka -palvelun tai Google Earth -ohjelman avulla määrätty leveysaste.
korkeusEnnusteita laadittaessa käytetty paikkakunnan korkeus merenpinnasta. Vasta kilometrien suuruisilla korkeuseroilla on merkitystä tapahtuma-aikaa laskettaessa.
kello Tapahtuman aika on Suomen virallisen normaali- tai kesäajan mukainen. Jos peittymisaika on mahdollinen sekä kesäajan että normaaliajan aikana, on kerrottu kummasta ajasta on kyse. Samoin kuunpimennyksestä ilmoitetaan, koska sen aikana on mahdollista havaita normaalia himmeämpiä tähtiä. Lähivuosina ei kuitenkaan ole sopivia kuunpimennyksiä.
P Tapahtuman tyyppi.

D kertoo, että tähti katoaa Kuun reunan taakse.

Esiintulosta ilmoitetaan kirjaimella R.

Jos hyvin lähellä näkyy sivuava tähdenpeitto, siitä saatetaan ilmoittaa G-kirjaimella. Sivuavista tähdenpeitosta kertovat erilliset dokumentit.

tähti Tähden numero luettelossa Zodiacal Catalogue tai planeetan nimi. ZC-luettelo sisältää 3536 ekliptikan lähistön tähteä. [Vuonna 2022 peittyvien tähtien tietoja]
mag Tähden visuaalinen kokonaismagnitudi
val Kuusta valaistuna näkyvän osan suuruus prosentteina. Jos valaistu osa suurenee, lukua seuraa plus-merkki. Pienenevää valaistua osuutta seuraa miinus-merkki. Merkinnät "100–" tai "100+" tarkoittavat, että Kuusta näkyy valaistuna vähintään 99,5 prosenttia. Kuunpimennyksen aikana tässä sarakkeessa oleva luku kertoo, kuinka monta prosenttia Kuusta on täysivarjon ulkopuolella.
elon Kuun elongaatio eli kulmaetäisyys Auringosta. Elongaation suuntaa ei kerrota.
Aur h Auringon korkeus horisontista. Se mainitaan vain, jos korkeus on suurempi kuin -13 astetta.
Kuun h Kuun korkeus horisontista. Vain planeettojen ja joidenkin kirkkaiden tähtien tapahtumat on ilmoitettu, jos Kuu on alempana kuin 10 astetta.
Kuun atsKuun atsimuutti eli kulmaetäisyys pohjoisesta myötäpäivään. Idän atsimuutti on 90°, etelän 180° ja lännen 270°. Vuosikirjassa Tähdet atsimuutit ilmoitetaan eteläsuunnasta lähtien eli tässä verkkoversiossa olevat atsimuutit saadaan painetun vuosikirjan atsimuuteiksi lisäämällä tai vähentämällä 180 astetta.
suuntakulma CA

Suuntakulmien määrittely

Peittyvän tähden paikka ilmoitetaan yleensä suuntakulmien PA ja CA avulla. Kulma PA saa kaikki arvot nollan ja 360 asteen väliltä. Kuun oma liike tähtien suhteen tapahtuu keskimäärin suuntaan 90°. Kulma CA saa arvot −90° − +90°. Astelukuun liitetään Kuun sirpin lähimmän kärjen mukaan joko N- tai S-kirjain. Edellinen tarkoittaa, että vertailukohtana on sirpin pohjoinen kärki. Jos tapahtumakohta on Kuun kirkkaan reunan puolella, kulman CA arvo on negatiivinen.

Oheisen kuvan tapauksessa tähden peittyessä kulmat saavat seuraavat arvot: PA = 44° ja CA = 64°N. Tähden esiintulokohta määritellään puolestaan seuraavasti: PA = 288° ja CA = –50°N.

kuunpimennys 14.4.2033

Kuunpimennys ja suuntakulma CA

Kuunpimennyksen aikana sarakkeilla val ja CA on pimennykseen liittyvät merkitykset. Edellisessä on E ja Kuun valaistu osuus. Jälkimmäisessä on tähden etäisyys täysivarjon keskipisteestä prosentteina sekä U. Peittyvän tai esiintulevan tähden paikka voidaan määrittää suuntakulman PA avulla.

Kuu on 14./15.4.2033 pimentyneenä klo 20.25−00.01. Tähti ZC 1945, 76 Virginis, 5,2 mag peittyy Kuun taakse klo 21.43 ja tulee esiin klo 22.41. Kuun halkaisijasta näkyy 1 % täysivarjon ulkopuolella. Tähden etäisyys täysivarjon keskipisteestä on 31% täysivarjon halkaisijasta. Sarakkeessa val on 1E ja sarakkeessa CA on 31U. Kuva esittää tilanteen klo 22.41, jolloin pimennys on päättymässä. Täydellisen pimennyksen keskikohta on klo 22.13. Lähin kirkas tähti on lounaassa runsaan kahden asteen etäisyydellä oleva Neitsyen Spica.

Libraatio L ja B

Koska Kuun rata on elliptinen, Kuun ratanopeus on suurin perigeumissa ja pienin apogeumissa. Kuun pyörimisnopeus on vakio. Tästä syystä Kuun pyöriminen on välillä "edellä" ja välillä "jäljessä". Lisäksi Kuun rata on hieman kallistunut Maan ratatasoon nähden. Näistä syistä Kuu näyttää huojuvan. Tätä ilmiötä kutsutaan libraatioksi.

Vuorokautinen libraatio

Oman lisänsä libraatioon tuo se, että havaintoja tekee Maapallon mukana liikkuva havaitsija, joka katsoo Kuuta vaihtuvista suunnista. Tämä aiheuttaa sileisiin libraation käyriin aaltoilua. Näissä kuvissa sinisen käyrän vieressä oleva keltainen piste siirtyy päivittäin aallon eri kohtiin.

Kuun libraatio esitetään usein pituusasteen (vaaka-akseli) ja leveysasteen (pystyakseli) suuntaisina komponentteina. Oheisissa kuvissa geosentrisen libraation käyrät ovat sinisiä.

Maan pinnalta (Helsingistä, pituus 25°E ja leveys 60°N) havaittavan libraation käyrä muodostuu keltaisista pisteistä. Käyrien vierellä olevat valkoiset numerot ovat päivien numeroita.

Libraatiokäyrät on laskenut LunarPhase Pro, version 4.00 -ohjelma (Gary Nugent, 1999−2017).

libraatio L ja B tammikuussa 2021

Libraatio tammikuussa 2022.

libraatio L ja B helmikuussa 2022

Libraatio helmikuussa 2022.

libraatio L ja B maaliskuussa 2022

Libraatio maaliskuussa 2022.

libraatio L ja B huhtikuussa 2022

Libraatio huhtikuussa 2022.

libraatio L ja B toukokuussa 2022

Libraatio toukokuussa 2022.

libraatio L ja B kesäkuussa 2022

Libraatio kesäkuussa 2022.

libraatio L ja B heinäkuussa 2022

Libraatio heinäkuussa 2022.

libraatio L ja B elokuussa 2022

Libraatio elokuussa 2022.

libraatio L ja B syyskuussa 2022

Libraatio syyskuussa 2022.

libraatio L ja B lokakuussa 2022

Libraatio lokakuussa 2022.

libraatio L ja B marraskuussa 2022

Libraatio marraskuussa 2022.

libraatio L ja B joulukuussa 2022

Libraatio joulukuussa 2022.

Keltaiset Kuun kartat on laatinut Occult v.4.10.7 -ohjelma (David Herald, 2016, Murrumbateman, NSW 2582, Australia.

Grimaldi

Pituusasteen suuntaisen libraation merkkikraatteri

Pituusasteen suuntainen libraatio

suuri itäinen libraatio

Kuu 23.03.2021. Näemme Kuun itäisen reunan taakse. Pituusasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen pituusaste ovat negatiivisia eli itäisiä. Näemme Grimaldi-kraatterin kaukana Kuun reunasta, suuntakirjaimesta E vasemmalle ylös.

Pituusasteen suuntainen libraatio

suuri läntinen libraatio

Kuu 12 päivää aikaisemmin, 11.03.2021. Näemme Kuun läntisen reunan taakse. Pituusasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen pituusaste ovat positiivisia eli läntisiä. Näemme Grimaldi-kraatterin Kuun itäisen reunan lähellä, suuntakirjaimesta E vasemmalle alas, Riccioli-kraatterin yläpuolella.

Plato

Leveysasteen suuntaisen libraation merkkikraatteri

Leveysasteen suuntainen libraatio

suuri eteläinen libraatio

Kuu 04.01.2021. Näemme Kuun eteläisen reunan taakse. Leveysasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen leveysaste ovat negatiivisia eli eteläisiä. Plato-kraatteri on pohjoisen reunan lähellä.

Leveysasteen suuntainen libraatio

suuri pohjoinen libraatio

Kuu 18.01.2021. Näemme Kuun pohjoisen reunan taakse. Leveysasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen leveysaste ovat positiivisia eli pohjoisia. Näemme Plato-kraatterin kaukana pohjoisesta reunasta ja Grimaldin reunan lähellä..

A Kerroin, jonka avulla lasketaan tapahtuman aika toiselle pituusasteelle. Korjauskertoimien käytön esimerkkejä.
B Kerroin, jonka avulla lasketaan tapahtuman aika toiselle leveysasteelle. Korjauskertoimien käytön esimerkkejä.
rekt Tähden rektaskensio vuoden 2000 koordinaatistossa.
dekl Tähden deklinaation vuoden 2000 koordinaatistossa.
erisnimiTähden yleisesti käytössä oleva nimi ja Bayerin tai Flamsteedin tunnus. Jos tähdellä ei ole mitään näistä, sarake on tyhjä tai siinä on muuttuvan tähden tunnus.