Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

08.11.2019 pikkuplan@ursa.fi

Tähdenpeittoennusteiden sarakkeiden selityksiä

Sarakkeiden selitykset
SarakeSelitys
Pituus GPS-laitteen, Maanmittauslaitoksen karttapaikka -palvelun tai Google Earth -ohjelman avulla määrätty pituusaste.
Leveys GPS-laitteen, Maanmittauslaitoksen karttapaikka -palvelun tai Google Earth -ohjelman avulla määrätty leveysaste.
korkeusEnnusteita laadittaessa käytetty paikkakunnan korkeus merenpinnasta. Vasta kilometrien suuruisilla korkeuseroilla on merkitystä tapahtuma-aikaa laskettaessa.
kello Tapahtuman aika on Suomen virallisen normaali- tai kesäajan mukainen. Jos peittymisaika on mahdollinen sekä kesäajan että normaaliajan aikana, on kerrottu kummasta ajasta on kyse. Samoin kuunpimennyksestä ilmoitetaan, koska sen aikana on mahdollista havaita normaalia himmeämpiä tähtiä.
P Tapahtuman tyyppi.

D kertoo, että tähti katoaa Kuun reunan taakse.

Esiintulosta ilmoitetaan kirjaimella R.

Jos hyvin lähellä näkyy sivuava tähdenpeitto, siitä saatetaan ilmoittaa G-kirjaimella. Sivuavista tähdenpeitosta kertovat erilliset dokumentit.

tähti Tähden numero luettelossa Zodiacal Catalogue tai planeetan nimi. ZC-luettelo sisältää 3536 ekliptikan lähistön tähteä. [Vuonna 2021 peittyvien tähtien tietoja]
mag Tähden visuaalinen kokonaismagnitudi
val Kuusta valaistuna näkyvän osan suuruus prosentteina. Jos valaistu osa suurenee, lukua seuraa plus-merkki. Pienenevää valaistua osuutta seuraa miinus-merkki. Merkinnät "100–" tai "100+" tarkoittavat, että Kuusta näkyy valaistuna vähintään 99,5 prosenttia. Kuunpimennyksen aikana tässä sarakkeessa oleva luku kertoo, kuinka monta prosenttia Kuusta on täysivarjon ulkopuolella.
elon Kuun elongaatio eli kulmaetäisyys Auringosta. Elongaation suuntaa ei kerrota.
Aur h Auringon korkeus horisontista. Se mainitaan vain, jos korkeus on suurempi kuin -13 astetta.
Kuun h Kuun korkeus horisontista. Vain planeettojen ja joidenkin kirkkaiden tähtien tapahtumat on ilmoitettu, jos Kuu on alempana kuin 10 astetta.
Kuun atsKuun atsimuutti eli kulmaetäisyys pohjoisesta myötäpäivään. Idän atsimuutti on 90°, etelän 180° ja lännen 270°. Vuosikirjassa Tähdet atsimuutit ilmoitetaan eteläsuunnasta lähtien eli tässä verkkoversiossa olevat atsimuutit saadaan painetun vuosikirjan atsimuuteiksi lisäämällä tai vähentämällä 180 astetta.
suuntakulma CA

Suuntakulmien määrittely

Peittyvän tähden paikka ilmoitetaan yleensä suuntakulmien PA ja CA avulla. Kulma PA saa kaikki arvot nollan ja 360 asteen väliltä. Kuun oma liike tähtien suhteen tapahtuu keskimäärin suuntaan 90°. Kulma CA saa arvot −90° − +90°. Astelukuun liitetään Kuun sirpin lähimmän kärjen mukaan joko N- tai S-kirjain. Edellinen tarkoittaa, että vertailukohtana on sirpin pohjoinen kärki. Jos tapahtumakohta on Kuun kirkkaan reunan puolella, kulman CA arvo on negatiivinen.

Oheisen kuvan tapauksessa tähden peittyessä kulmat saavat seuraavat arvot: PA = 44° ja CA = 64°N. Tähden esiintulokohta määritellään puolestaan seuraavasti: PA = 288° ja CA = –50°N.

kuunpimennys 21.9.2001

Kuunpimennys ja suuntakulma CA

Kuunpimennyksen aikana sarakkeilla val ja CA on pimennykseen liittyvät merkitykset. Edellisessä on E ja Kuun valaistu osuus. Jälkimmäisessä on tähden etäisyys täysivarjon keskipisteestä prosentteina sekä U. Peittyvän tai esiintulevan tähden paikka voidaan määrittää suuntakulman PA avulla.

Kuu oli 21.1.2019 osittain tai kokonaan täysivarjossa klo 05.34−08.54. Tähti ZC 1223 (7,7 mag) peittyi Helsingissä klo 06.11. Kuusta näkyi valaistuna 41% eli Kuusta oli 41 prosenttia täysivarjon ulkopuolella. Tähden etäisyys täysivarjon keskipisteestä oli 89% täysivarjon halkaisijasta. val-sarakkeessa oli 41E ja CA-sarakkeessa oli 89U. Kuva esittää tilanteen klo 07.20. Täydellisen pimennyksen keskikohta oli klo 07.12. Tähti ZC 1223 on Kuun oikealla puolella varjon reunassa oleva keltainen tähti HIP 39749. Puolivarjossa oleva kirkas tähti on HIP 39535 (6,21 mag).

Kuvia kuunpimennyksen aikaisista peittymisistä on tammikuun 2019 kuvien joukossa.

Libraatio L ja B

Maan keskipisteeseen lasketun libraation käyrä on sileä (sininen). Maan pinnalta (Helsingistä, pituus 25°E ja leveys 60°N) havaittavan libraation käyrä muodostuu keltaisista pisteistä. Käyrien vierellä olevat valkoiset numerot ovat päivien numeroita. Libraatiokäyrät on laskenut LunarPhase Pro, version 4.00 -ohjelma (Gary Nugent, 1999−2017).

libraatio L ja B tammikuussa 2021

Libraatio tammikuussa 2021.

libraatio L ja B helmikuussa 2021

Libraatio helmikuussa 2021.

libraatio L ja B maaliskuussa 2021

Libraatio maaliskuussa 2021.

libraatio L ja B huhtikuussa 2021

Libraatio huhtikuussa 2021.

libraatio L ja B toukokuussa 2021

Libraatio toukokuussa 2021.

libraatio L ja B kesäkuussa 2021

Libraatio kesäkuussa 2021.

libraatio L ja B heinäkuussa 2021

Libraatio heinäkuussa 2021.

libraatio L ja B elokuussa 2021

Libraatio elokuussa 2021.

libraatio L ja B syyskuussa 2021

Libraatio syyskuussa 2021.

libraatio L ja B lokakuussa 2021

Libraatio lokakuussa 2021.

libraatio L ja B marraskuussa 2021

Libraatio marraskuussa 2021.

libraatio L ja B joulukuussa 2021

Libraatio joulukuussa 2021.

Libraation määrittely

Kuun libraatio jakautuu pituusasteen (vaaka-akseli) ja leveysasteen (pystyakseli) suuntaiseen komponenttiin. Oheisessa kuvassa geosentrisen libraation käyrä on sininen.

Koska Kuun rata on elliptinen, Kuun ratanopeus on suurin perigeumissa ja pienin apogeumissa. Kuun pyörimisnopeus on vakio. Tästä syystä Kuun pyöriminen on välillä "edellä" ja välillä "jäljessä".

Vuorokautinen libraatio

Pyörivän Maapallon mukana liikkuva havaitsija katsoo Kuuta vaihtuvista suunnista. Tämä aiheuttaa oheisen kuvan sileään käyrään aaltoilua. Keltainen piste siirtyy päivittäin aallon eri kohtiin.

Keltaiset Kuun kartat on laatinut Occult v.4.6.11 -ohjelma (David Herald, 2016, Murrumbateman, NSW 2582, Australia.

Pituusasteen suuntainen libraatio

suuri itäinen libraatio Kuu 23.03.2021. Näemme Kuun itäisen reunan taakse. Pituusasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen pituusaste ovat negatiivisia eli itäisiä. Näemme Grimaldi-kraatterin kaukana Kuun reunasta, suuntakirjaimesta E vasemmalle ylös Hevelius-kraatterin yläpuolella. Tähti 1 (ZC 1107, 9,0 mag) peittyy Kuun kaakkoisreunassa Schickard-kraatterin lähellä.

Pituusasteen suuntainen libraatio

suuri läntinen libraatio

Kuu 11.03.2021. Näemme Kuun läntisen reunan taakse. Pituusasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen pituusaste ovat positiivisia eli läntisiä. Näemme Grimaldi-kraatterin Kuun itäisen reunan lähellä, suuntakirjaimesta E vasemmalle alas, Riccioli-kraatterin yläpuolella. Tähti 1 (ZC 3227, mag 6,3) tulee esiin Kuun länsireunalla Mare Crisium -tasangon pohjoisreunalla suuntakirjaimen W lähellä.

Leveysasteen suuntainen libraatio

suuri pohjoinen libraatio Kuu 04.01.2021. Näemme Kuun pohjoisen reunan taakse. Leveysasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen leveysaste ovat positiivisia eli pohjoisia. Näemme Plato-kraatterin kaukana pohjoisesta reunasta.

Leveysasteen suuntainen libraatio

suuri pohjoinen libraatio

Kuu 31.10.2021. Näemme Kuun pohjoisen reunan taakse. Leveysasteen suuntainen libraatio ja Kuun keskipisteen leveysaste ovat positiivisia eli pohjoisia. Näemme Plato-kraatterin pohjoisen reunan lähellä.

A Kerroin, jonka avulla lasketaan tapahtuman aika toiselle pituusasteelle.
B Kerroin, jonka avulla lasketaan tapahtuman aika toiselle leveysasteelle. Korjauskerrointen käytöstä kertoo dokumentti Korjauskertoimet.
rekt Tähden rektaskensio vuoden 2000 koordinaatistossa.
dekl Tähden deklinaation vuoden 2000 koordinaatistossa.
erisnimiTähden yleisesti käytössä oleva nimi ja Bayerin tai Flamsteedin tunnus. Jos tähdellä ei ole mitään näistä, sarake on tyhjä tai siinä on muuttuvan tähden tunnus.