Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

23.01.2015 Matti Suhonen
pikkuplan@ursa.fi

Kuiden tapahtumien selityksiä

Sisältö:

Jupiterin kuiden numerot:

 • 1 tai I = Io
 • 2 tai II = Europa
 • 3 tai III = Ganymedes
 • 4 tai IV = Kallisto

Kuiden tapahtumat

Ylikulut
Kuu kulkee planeetan pinnan editse idästä länteen. Ylikulun katsotaan alkaneeksi ja päättyneeksi silloin, kun kuun keskipiste on planeetan kiekon reunalla.
Varjon ylikulut
Kuun varjo liikkuu planeetan pinnalla idästä länteen. Varjon ylikulun katsotaan alkaneeksi ja päättyneeksi silloin, kun varjon keskipiste on planeetan kiekon reunalla.
Peittymiset
Kuu on planeetan kiekon takana ja kulkee lännestä itään. Peittyminen katsotaan alkaneeksi ja päättyneeksi silloin, kun kuun keskipiste on planeetan kiekon reunalla.
Pimennykset
Kuu on planeetan varjossa ja kulkee lännestä itään. Pimennyksen katsotaan alkaneeksi ja päättyneeksi silloin, kun kuun keskipiste on planeetan täysvarjon reunalla. Puolivarjolla ei ole vaikutusta kuun näkymiseen.

Havaintotapoja

Havaintovälineeksi soveltuu kaukoputken lisäksi myös videokamera joko kaukoputken kylkeen kiinnitettynä tai kaukoputken lävitse kuvaavana. Kaukoputken kylkeen kiinnitetyn videokameran polttoväli tulee säätää suurimmaksi mahdolliseksi, koska Jupiterin kuiden etäisyys Jupiterista on suurimmillaankin vain muutamia kaariminuutteja. Myös muunlaista kaukoputken lävitse kuvaavaa kameraa voidaan käyttää. Tietokoneen ohjaaman kaukoputken CCD-kameralla saadaan kuvien lisäksi tapahtuman valokäyrä selville.

Katsomalla tehtävissä havainnoissa määritetään hetki, jolloin Jupiterin varjoon katoava kuu on vielä näkyvissä tai varjosta poistuva kuu näkyy ensimmäisen kerran. Vastaavanlaisia havaintoja voidaan tehdä kuun peittyessä Jupiterin taakse. Myös Jupiterin pinnalla näkyviä kuita tai niiden varjoja voidaan ajoittaa.

Tapahtumataulukkojen sarakkeet

Jupiterin kuiden tapahtumataulukkojen sarakkeet on selitetty alempana olevassa taulukossa. Pimentyvän tai pimennyksestä esiintulevan kuun etäisyys Jupiterin keskipisteestä on ilmoitettu joko Jupiterin ekvaattorin säteinä tai Jupiterin säteenä, joka on mitattu Jupiterin keskipisteen ja kuun väliseltä viivalta. Jupiterin korkeus horisontista sekä Jupiterin atsimuutti saattavat puuttua joidenkin vuosien tapahtumataulukoista.

Jupiterin kuiden tapahtumataulukkojen sarakkeet
SarakeMerkitys
PvTapahtuman päivämäärä
KellonaikaTapahtuman kellonaika Suomen ajan mukaisesti 0,1 minuutin tarkuudella
Etäisyys planeetastaPimentyvän tai näkyviin tulevan kuun etäisyys planeetasta Jupiterin säteinä
SuuntaPimentyvän kuun suunta Jupiteriin nähden, joko itään tai länteen
KorkeusJupiterin korkeus horisontista paikassa: pituus 25° 0' 0 ", leveys 60° 7' 48", korkeus 10 m
AtsimuuttiJupiterin atsimuutti paikassa: pituus 25° 0' 0 ", leveys 60° 7' 48", korkeus 10 m. Pohjoinen = 0°, itä = 90°, etelä = 180° ja länsi = 270°
KuuJupiterin kuun numero
TapahtumaTapahtuman laatu: pim = pimennys, peitt = peittyminen, ylik = kuu kulkee Jupiterin pinnan editse, vylik = kuun varjo kulkee Jupiterin pinnalla.

Vuonna 2016 kuiden peittymiset tapahtuvat Jupiterin eteläisen pallonpuoliskon reunaa vasten. Kuiden ja niiden varjojen ylikulut tapahtuvat Jupiterin pohjoisella pallonpuoliskolla. Pimennykset tapahtuvat Jupiterin "vaakasuoran" keskiviivan eteläpuolella. Pimennykset tapahtuvat Jupiterin konjunktion ja opposition välisenä aikana Jupiterin länsipuolella.

Tapahtumien todelliset ajankohdat voivat erota taulukossa annetuista useilla minuuteilla, koska ennusteet määrittelevät tapahtuman ajan kuun keskipisteen mukaan. Havainnot tehdään kuun kiekon reunan mukaan.

Havaintojen raportointi

Jupiterin kuiden tapahtumien, erityisesti pimennysten ajoitusten havainnoista on kiinnostunut mm. Kuun ja planeettojen havaitsijoiden yhdistys Association of Lunar and Planetary Observers, A.L.P.O. Yhdistyksen Jupiter-jaostolla on pdf-muodossa havainto-ohjeita ja raportointilomake.

 • Havainto-ohjeita: www.alpo-astronomy.org/jupiter/GaliInstr.pdf
 • Raportointilomake: www.alpo-astronomy.org/jupiter/GaliForm.pdf

Myös Ursan pikkuplaneetat ja tähdenpeitot -jaosto on kiinnostunut tehdyistä havainnoista. Raporttien lähetysosoite on: pikkuplan@ursa.fi.

A.L.P.O.:n raporttilomake kysyy seuraavia tietoja:

 • Ajoituksissa kätettyjen aikalähteiden kuvailu ja arvioitu tarkkuus
 • Havaitsijan nimi, osoite ja muita yhteystietoja
 • Havaintokauden alkamis- ja päättymisajat (konjuktiosta seuraavaan konjunktioon)
 • Tapahtuman tyyppi
 • Ennusteen päivämäärä ja kellonaika yleisajan mukaisesti
 • Havaittu aika yleisajan mukaisesti
 • Käytetyn kaukoputken tyyppi, halkaisija ja suurennus
 • Havainto-olosuhteet: seeing, läpinäkyvyys ja näkökentän kirkkaus
 • Huomautuksia