Ursa -Myrskybongausjaosto- - Tietosuojaseloste ja rekisteriseloste - 07.06.2020 
[Alkuun] [Haku]

Tietosuojaseloste

Havaintokantaan tunnuksen hakiessaan käyttäjän ilmoittama käyttäjätunnus, nimi, asuinkunta, sähköpostiosoite, sukupuoli sekä puhelinnumero merkitään Ursan myrskybongausjaoston havaintotietokantaan, ks. rekisteriseloste.

Internetin kautta annettuja tietoja ei suojata tiedonsiirron aikana. Tämän vuoksi viestiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnusta. Mahdollisesti ilmoitettua puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta voidaan käyttää havaitsijan jättämien tietojen tarkistamiseen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, Myrskybongausjaosto

sähköposti: myrskybongaus(a)ursa.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Rekisteriä hoitaa jaoston webmaster Panu Lahtinen, mbongari(a)ursa.fi.

3. Rekisterin nimi

Ursan myrskybongausjaoston havaintotietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Ursan myrskybongausjaosto kerää tiedot havaintojen yksilöimiseksi ja havaintojen yhdistämiseksi ao. havaitsijaan.

5. Rekisterin tietosisältö

  • nimi
  • käyttäjätunnus
  • salasana
  • kotikunta
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • sukupuoli

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan käyttäjän lähettämällä sähköisellä lomakkeella, jolla käyttäjä anoo tunnusta havaintotietokantaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osasta havaintotietokantaan jätetyistä havainnoista (syöksyvirtaus, rakeet, negatiivinen raehavainto, tulvivat sateet) lähetetään tiedot Ilmatieteen laitokselle. Havaintotietojen mukana lähetetään vain havaitsijan nimi.

Havaintotietokannasta ei luovuteta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevat käyttäjätiedot ovat nähtävissä käyttäjän lisäksi vain salasanasuojatulla ylläpitotunnuksella. Käyttäjä voi muuttaa tietojaan (käyttäjätunnusta lukuunottamatta) halutessaan kirjauduttuaan havaintotietokantaan.