Ursidit 2006Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot. Lisää havaintoja voi lähettää jaostoon.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 22.12-23.12.2006 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
-----------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	URS	Hav.
Date		Start	End	Dur					Obs.
-----------------------------------------------------------------------------
22/23.12.2006	23.21	00.30	1.00	5.76	1.22	11	11	NISMA
-----------------------------------------------------------------------------
  Total				1.00			11	11	1 obs
-----------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: NISMA = Markku Nissinen. Showers/Parvet: 
URS = Ursids, S = Sporadics. Time UT+2.
-----------------------------------------------------------------------------

Kuvassa 1 Esko Lyytisen videohavaintojen perusteella tehty havaittujen ursidien suuntien mukaan määritetty ursidien radianttipiste. Kuvan 1 on tehnyt Esko Lyytinen.Kuva 1.

Takaisin meteorijaoston kotisivulle