Kvadrantidit 2009Olli Haukkovaara raportoi meteorijaostoon, että hän havaitsi 3.1 aamulla klo 6.40 - 8.00 kvadrantideja. Hän näki melko paljon kvadrantideja. Olli kertoo lisäksi, että useimmat olivat lyhyitä, mutta joukossa oli muutama hyvin pitkäkin kvadrantidimeteori.

Myös Hannu Määttänen havaitsi kvadrantideja 2/3.1. yönä. 1.30 - 2.30 Suomen aikaa. Hannu näki yhden kvadrantidin. Rajasuuruusluokka oli n. mag 5.

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot. Lisää havaintoja voi lähettää jaostoon.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 1.1-3.1.2009 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	QUA	Hav.
Date		Start	End	Dur					Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.1/2.1.2009	05.45	07.30	1,65	5,58	1,11	7	14	TORVE
2.1/3.1.2009	06.06	07.31	1,27	5,72	1,00	5	82	TORVE
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				2,92			12	96	1 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: TORVE = Vesa Törnqvist.
Showers/Parvet: QUA = Quadrantids, S = Sporadics. Time UT+2.
---------------------------------------------------------------------------------------------

IMO:n visuaali quicklook sivun mukaan kvadrantidien maksimin ZHR oli 145 ja se esiintyi 3.1.2009 klo 13:04 UT.

Ennusteiden mukaan kvadrantidien maksimin piti olla 3.1.2009 klo 14:50 Suomen aikaa. Maksimin ennustettu ZHR = 60 - 200. Havainnot pitivät siis aika hyvin paikkansa ennusteiden kanssa.

Kvadrantidit 2009 videosummakuvia

Kvadrantidit 2009 kuvia

Kvadrantidit 2009 radiantti


Lisähavainnot ovat tervetulleita jaostoon. Kiitos kaikille materiaalia lähettäneille.

IMO:n meteorikalenterissa ja meteorijaoston kotisivulla on lisää tietoa kvadrantideista ja yleensäkin meteorien havaitsemisesta.

Kvadrantidien 2009 live ZHR sivu

IMO:n meteorikalenteri

Ursan "taivaalla nyt" sivut

Takaisin meteorijaoston kotisivulle