Perseidit 2005Säätilanne oli Suomessa perseidien maksimiviikolla aika huono. Sademäärä oli joidenkin tietojen mukaan jopa viisinkertainen pitkäaikaiseen keskiarvoon nähden. Huono sää näkyi havaintojen määrän pienuutena sekä suurena peitteisyytenä useissa havainnoissa. Huolimatta huonosta säästä havaintoja pystyttiin Suomessa kuitenkin tekemään. Maksimiyö 12/13.8 oli etelä-Suomessa varsin hyväkin pilvisyyden suhteen. Virossa oli Saarenmaalla tapaaminen, johon osallistui myös suomalaisia harrastajia. Suomessa tehtiin myös video- sekä radiohavaintoja.

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 30.07-19.08.2005 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	PER	AQU	CAP	KCG	Hav.
Date		Start	End	Dur								Obs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
30.7/31.7.2005	21.43	22.44	1.02	3.20	1.43	1	-	0	0	-	HENVE
8.8/9.8.2005	21.43	22.55	1.12	4.00	1.30	3	2	-	-	-	HENVE
8.8/9.8.2005	21.05	22.20	1.08	5.15	1.48	10	4	-	-	-	NISMA
12.8/13.8.2005	20.35	22.05	1.50	5.70	1.00	14	30	3	-	-	TOIMA
12.8/13.8.2005	21.45	22.08	0.37	5.60	1.00	8	14	-	-	-	YRJIL
13.8/14.8.2005	21.32	22.32	1.00	4.25	2.11	0	8	-	-	-	HENVE
13.8/14.8.2005	20.18	22.45	0.67	5.23	1.43	3	5	-	-	-	NISMA
17.8/18.8.2005	00.20	01.30	1.17	5.75	1.00	16	5	-	-	-	TOIMA
18.8/19.8.2005	01.00	02.00	1.00	5.09	1.11	1	4	-	-	1	HENVE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				8.93			56	72	3	0	1	4 obs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: TOIMA = Marko Toivonen, HENVE = Veli-Pekka Hentunen,
NISMA = Markku Nissinen, YRJIL = Ilkka Yrjölä. Showers/Parvet: PER = Perseids, 
AQU = Aquarid-complex, CAP = Alpha-Capricornids, S = Sporadics. Time UT+3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuvassa 1 on Veli-Pekka Hentusen Varkaudessa videolla kuvaama perseidi 8/9.8 yöltä. Kuva on yhdistetty Registax ohjelmalla kahdesta videoframesta. Kuvassa näkyy himmeästi pegasuksen neliö. Perseidin kellonaika oli 01:00:55 Suomen aikaa.


Kuva 1.

Kuvassa 2 on Esko Lyytisen Helsingissä videolla 12/13.8 yönä klo 23:35 Suomen aikaa kuvaama perseiditulipallo. Tulipallon kirkkaus oli -8 tai -9 magnitudin luokkaa. Tulipallon sivuilla näkyvät spektrit. Kuvassa näkyy himmeästi myös muita meteoreja. Kuva on videosta tehty summakuva. Kuvan alla on linkki videoon. Siitä näkyy selvästi, kuinka nopea perseiditulipallo on. Tulipallon alapuolella erottuu Kassiopeian tähtiä. Visuaalisesti tämän tulipallon näkivät Hannu Määttänen sekä Juhani Salmi. Juhani sai alkuosan kuvatuksi.


Kuva 2.

ESKO LYYTISEN HELSINGISSÄ KUVAAMA VIDEO 12/13.8.2005 PERSEIDITULIPALLOSTA (VIDEON KOKO N. 1.7 M)

Kuvassa 3 on Jarmo Moilasen Vaalassa 13/14.8 yönä klo 01:13:39 videolla kuvaama perseiditulipallo. Tulipallon kirkkaus oli luokkaa -8 tai -9 magnitudia. Kuva on videosta tehty summakuva.


Kuva 3.

Katseluhavaintoja

Inkeri Korhonen havaitsi perseidejä Helsingissä 12/13.8 yönä klo 23.45-00.30. Hän havaitsi yhteensä 6 kirkasta meteoria.

Henri Taino ja Mari Laitinen havaitsivat perseidejä 13/14.8 yönä klo 00.57-01.17 lähellä Varkautta. He näkivät kaksi melko kirkasta perseidiä (-1 mag perseidi klo 01.00 sekä 0 mag perseidi klo 01.02) ja kaksi sporadista meteoria. Rajamagnitudi 5. Taivaan peitteisyys 60 prosenttia.

Suurkiitokset kaikille havaitsijoille!Takaisin meteorijaoston kotisivulle