Lyridit 2008Kuu haittasi havaintojen tekoa aika paljon.

Suomessa pystyttiin sään suhteen tekemään havaintoja. Kuvassa 1 on Jarmo Moilasen tekemä usean yön kooste 21/22.4. ja 24/25.4. öiden välisenä aikana Vaalassa videokuvassa näkyneistä meteoreista. Jarmo kirjoittaa, että kuvassa näkyvät meteorit ovat pääasiassa lyridejä, paitsi meteori numero 8. Kuvassa on lisäksi kaksi myöhemmin näkynyttä meteoria.

Visuaalihavaintoja tuli Ilkka Yrjölältä Kuusankoskelta. Ilkka havaitsi 19/20.4 yönä. Hänen havaintonsa kesti n. tunnin ajan ja Ilkka näki yhden lyridin sekä kuusi sporadista meteoria. Ilkan havainto on taulukossa 1.

Suomessa videohavaintoja tekivät useat muut, kuin Jarmo, myös lyridien maksimiyönä 21/22.4. Esko Lyytisen videokameraan tarttui kuusi lyridiä maksimiyönä. Havaintoja teki myös Ilkka Yrjölä sekä muutamat muut havaitsijat.

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 19.4-20.4.2008 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	LYR	Hav.
Date		Start	End	Dur					Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
19.4/20.4.2008	23.20	00.25	1,00	4,90	1,00	 6	 1	YRJIL
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				1,00			 6	 1	1 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: YRJIL = Ilkka Yrjölä
Showers/Parvet: LYR = Lyrids, S = Sporadics. Time UT+3.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Kuvassa 1 Jarmo Moilasen videohavaintojen perusteella tehty summakuva.Kuva 1.

Takaisin meteorijaoston kotisivulle