Lyridit 2007

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 22.4-23.4.2007 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	LYR	Hav.
Date		Start	End	Dur					Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
22.4/23.4.2007	00.08	01.30	1,32	5,90	1,11	13	11	NISMA
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				1,32			13	11	4 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: NISMA = Markku Nissinen
Showers/Parvet: LYR = Lyrids, S = Sporadics. Time UT+3.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Takaisin meteorijaoston kotisivulle