Lyridit 2006Kuu ei haitannut lyridien havaitsemista vuonna 2006. Sää oli Suomessa lyridien aikaan varsin hyvä.

Radiohavaintoja tekivät Ilkka Yrjölä sekä Esko Lyytinen. Videohavaintoja lähettivät Esko Lyytinen, Timo Kantola, Ilkka Yrjölä, Jarmo Moilanen, Janne Pyykkö, Jussi Vehkajärvi sekä Ari Jokinen. Videohavainnoissa saavutettiin ennätys jaoston piirissä siinä, että sama lyridi näkyi yhtäaikaa viidessä videokamerassa. Esko Lyytinen sai mitattua myös yhdestä kirkkaasta lyridistä spektrin.

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon raportoidut havainnot.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 21.4-23.4.2006 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
-----------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	LYR	Hav.
Date		Start	End	Dur					Obs.
-----------------------------------------------------------------------------
21/22.4.06	00.46	01.49	1.04	5.50	1.00	10	5	YRJIL
22/23.4.05	23.49	01.00	1.17	5.58	1.11	14	7	NISMA
-----------------------------------------------------------------------------
  Total				2.21			24	12	2 obs.
-----------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: YRJIL = Ilkka Yrjölä, NISMA = Markku Nissinen. 
Showers/Parvet: LYR = Lyrids, S = Sporadics. Time UT+3.
-----------------------------------------------------------------------------

IMO:n maailmanlaajuisen analyysin tulosten mukaan lyridien aktiivisuus oli vuonna 2006 normaalilla tasolla ja maksimin ajankohta täsmää IMO:n meteorikalenterissa julkaistuihin ennusteisiin. Maksimi esiintyi solar longitudella 32,32. IMO:n julkaisemassa lyridisirkulaarissa on 22.4.2006 n. klo 15:40UT lyridien aktiivisuudeksi merkitty ZHR=17,2.

Takaisin meteorijaoston kotisivulle