Lyridit 2005Kuu haittasi lyridien havaitsemista vuonna 2005. Havaintoja pystyttiin kuitenkin Suomessa tekemään. Suomessa tehtiin myös radiohavaintoja sekä videohavaintoja. Radiohavaintoja jaostoon lähettivät Ilkka Yrjölä sekä Esko Lyytinen. Videohavaintoja lähettivät Esko Lyytinen, Timo Kantola, Ilkka Yrjölä sekä Jarmo Moilanen.

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 16.04-25.04.2005 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	LYR	Hav.
Date			Start	End	Dur				Obs.
------------------------------------------------------------------------------
16/17.4.2005	01.50	02.55	1.00	4.90	1.11	2	1	HENVE
21/22.4.2005	22.43	23.48	1.07	3.32	1.57	5	1	NISMA
22/23.4.2005	23.32	00.35	1.04	4.30	1.00	8	2	YRJIL
24/25.4.2005	01.55	03.00	1.08	4.02	1.11	1	1	HENVE
------------------------------------------------------------------------------
  Total				4.19			16	5	3 obs.
------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: HENVE = Veli-Pekka Hentunen, YRJIL = Ilkka Yrjölä, 
NISMA = Markku Nissinen. Showers/Parvet: LYR = Lyrids, S = Sporadics. Time UT+3. 
------------------------------------------------------------------------------

Takaisin meteorijaoston kotisivulle