Kvadrantidit 2007Kuvissa 1 ja 2 on Ari Jokisen videolaitteistolla otettuja kuvia 3/4.1.2007 yön meteoreista. Kuvissa 3 ja 4 on Esko Lyytisen ottamia kuvia 3/4.1.2007 meteoreista. Kuvassa 5 on kvadrantidien videohavaintojen perusteella määritetty kvadrantidien radianttipiste. Meteorit näkyvät punaisina ja niiden suunnan mukaan määritellyt jatkeet vihreinä.Kuva 1.Kuva 2.Kuva 3.Kuva 4.Kuva 5.


Takaisin meteorijaoston kotisivulle