Geminidit 2004Säätilanne oli geminidien aikaan suhteellisen hyvä. Geminidiaktiivisuus oli mukavalla tasolla ja monet geminidimeteorit olivat suhteellisen kirkkaita. Suomessa tehtiin myös video- ja radiohavaintoja geminideistä. IMO:n sirkulaarin mukaan geminidien ZHR on ollut jopa 160 maksimin aikoihin 13.12.2004 n. klo 22:00 Suomen aikaa. Maksimi esiintyi siis vähän aikaisemmin, kuin ennustettu maksimiaika, mutta maksimi esiintyi kuitenkin kolmen tunnin sisällä ennustetusta ajasta, kuin aikaisempinakin vuosina on tapahtunut.

Taulukossa 1 on IMO:n visuaalihavainnoissa käytettävällä laskentamenetelmällä tehdyt jaostoon havaintolomakkeella tai vastaavalla sähköisellä samat tiedot sisältävällä sähköpostilla raportoidut havainnot.

FINNISH METEOR OBSERVATIONS 07.12-13.12.2004 (TAULUKKO 1. / TABLE 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pvm.		Alku	Loppu	Kesto	Lm	F	S	GEM	MON	Hav.
Date		Start	End	Dur						Obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
7/8.12.2004	23.35	02.10	2.15	5.50	1.11	9	8	6	KANPE
8/9.12.2004	00.40	03.05	2.15	6.00	1.11	7	7	2	KANPE
11/12.12.2004	21.30	22.50	1.20	5.50	1.25	7	11	0	KANPE
12/13.12.2004	20.10	21.20	1.13	5.79	1.00	17	17	-	NISMA
12/13.12.2004	22.09	23.20	1.17	5.60	1.00	21	26	-	YRJIL
12/13.12.2004	22.31	23.31	1.00	5.50	1.49	2	14	-	PYYJA
12/13.12.2004	00.10	01.20	1.10	5.50	1.05	16	31	-	HENVE
13/14.12.2004	20.04	21.10	1.07	5.80	1.00	17	24	-	NISMA
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Total				10.97			96	138	8	5 obs.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Observers/Havaitsijat: KANPE = Petteri Kankaro, HENVE = Veli-Pekka Hentunen, YRJIL = Ilkka Yrjölä, 
PYYJA = Janne Pyykkö, NISMA = Markku Nissinen. Showers/Parvet: GEM = Geminids, 
MON = Monocerotids, S = Sporadics. Time UT+2. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Peter von Bagh havaitsi Porvoossa 12.12.2004 klo 17.45 - 18.10 kaksi geminidiä ja kaksi sporadista meteoria. Kello 21.17 - 22.17 näkyi 13 geminidiä ja 5 sporadista meteoria.

Antti Järvi näki Kirkkonummella 12/13.12 klo 20.00 - 21.00 kaksi geminidiä ja kaksi sporadista meteoria. Hän ei kuitenkaan keskittynyt meteorien havaitsemiseen tarkemmin.

Radiohavaintoja tekivät Ilkka Yrjölä, Esko Lyytinen ja Kimmo Lehtinen.

Videohavaintoja tekivät Ilkka Yrjölä, Esko Lyytinen, Jarmo Moilanen ja Timo Kantola.

Arto Oksanen lähetti Nyrölästä tulipallohavainnon n. -5 magnitudin tulipallosta 12.12.2004 klo 21.11. Tulipallo kulki Pegasuksen neliön keskeltä ylhäältä alas. Väri sinertävä, ei hajonnut osiin. Suuntansa puolesta tulipallo saattoi olla geminiditulipallo. Myös Marko Toivonen havaitsi luultavasti saman tulipallon autolla ajaessaan samoihin aikoihin. Esko Lyytinen sai tulipallon videolle. Se on kuvassa 1.


Kuva 1.

Kuvassa 2 on Timo Kantolan videolaitteiston Mikkelissä ottamien kuvien perusteella tehty yhdistetty kuva geminidimeteoreista. Kuvassa näkyy myös muutama geminidien parveen kuulumaton meteori.


Kuva 2.

Suurkiitokset kaikille havaitsijoille!

IMO on tehnyt analyysin visuaalihavaintojen pohjalta ja IMO:n kotisivulla on sirkulaareja geminideistä.

Ennuste geminideille vuodelle 2004 oli seuraavanlainen:

Geminidiennusteet 2004


Takaisin meteorijaoston kotisivulle